Γιάννης Γορανίτης Event 201 Η άσκηση προσομοίωσης πανδημίας του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates ένα χρόνο πριν