kourdistoportocali.comEconomyΜιχάλης Τσαμάζ> Καταγράφουμε στην Ελλάδα αύξηση της κερδοφορίας EBITDA, αλλά και ένα ισχυρό περιθώριο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2023

Μιχάλης Τσαμάζ> Καταγράφουμε στην Ελλάδα αύξηση της κερδοφορίας EBITDA, αλλά και ένα ισχυρό περιθώριο

- Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του 2023 έχοντας γερές βάσεις για να συνεχίσουμε την επιτυχημένη στρατηγική μας

1. Συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ενισχυμένο κατά 0,7%
2. Μείωση εσόδων στην Ελλάδα κατά 2,2%, λόγω χονδρικής και προσωρινών καθυστερήσεων σε συμβάσεις έργων ICT
– Σταθερή ενίσχυση εσόδων τόσο στην καρτοκινητή όσο και στα συμβόλαια
– Βελτίωση των τάσεων στα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής, αύξηση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και στην τηλεόραση
– Θετικές λειτουργικές επιδόσεις: διαθεσιμότητα FTTH σε 1,15 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις με το ποσοστό διείσδυσης στο 19%, αύξηση των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικής ίνας (FTTx) κατά 7%
3. Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) Ομίλου μειωμένο κατά 1,5%, λόγω Ρουμανίας – αύξηση στο περιθώριο

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Το τρίτο τρίμηνο, συνεχίσαμε τη δυναμική μας πορεία στην ελληνική αγορά, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς που διασφαλίζουν τη μελλοντική μας ανάπτυξη και κερδοφορία. Παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, και χάρη στην εμπιστοσύνη των πελατών στη μάρκα COSMOTE και τις κορυφαίες υπηρεσίες που προσφέρει, πετύχαμε σημαντική αύξηση των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών, τηλεόρασης και συμβολαίου κινητής, στοιχεία που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους πελάτες, ενώ το νέο κουπόνι FTTH αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις τάσεις αυτές.

Οι προσπάθειες περιορισμού του κόστους σε όλες μας τις δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται και το πρόσφατο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, συνεχίζουν να αποδίδουν. Ως αποτέλεσμα, καταγράφουμε στην Ελλάδα αύξηση της κερδοφορίας EBITDA, αλλά και ένα ισχυρό περιθώριο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του 2023 έχοντας γερές βάσεις για να συνεχίσουμε την επιτυχημένη στρατηγική μας και την επόμενη χρονιά».

Προοπτικές

Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις και η αστάθεια ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το μακροοικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, τα αυξανόμενα επιτόκια, ο κίνδυνος αύξησης του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες. Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, ο ΟΤΕ διατηρεί τη θέση του και το μερίδιό του στην αγορά και συνεχίζει να επωφελείται από τις προηγμένες υποδομές δικτύων που διαθέτει, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή.

Ο ΟΤΕ αξιοποιεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα στην υλοποίηση FTTH, στην κάλυψη του 5G, και στην τεχνολογική του υπεροχή, αυξάνοντας συνεχώς τους πελάτες του. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, εστιάζοντας στην επέκταση του FTTH και του 5G, καθώς και στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών, τις προηγμένες υπηρεσίες και τη δυνατή μάρκα COSMOTE.

Η ζήτηση του FTTH αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από τα προγράμματα κρατικών επιδοτήσεων το 2024. O OTE έχει αναλάβει πρόσφατα διάφορες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών του, με σκοπό τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και τη διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής του θέσης στην εγχώρια αγορά. Ταυτόχρονα, παρά τις περιστασιακές καθυστερήσεις στις συμβάσεις έργων ICT στο τρίμηνο, ο ΟΤΕ αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε αυτόν τον τομέα, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΤΕ λειτουργεί ως ένας από τους κύριους Systems Integrators για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Για το 2023, η διοίκηση του ΟΤΕ αναμένει αύξηση στην προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) στα επίπεδα του εννεάμηνου, υποστηριζόμενη από πρωτοβουλίες εξοικονομήσεις κόστους σε περιοχές όπως στο κόστος προσωπικού και ενέργειας. Ο ΟΤΕ έχει συνάψει συμφωνίες για μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών του αναγκών για το 2024, διασφαλίζοντας το μελλοντικό κόστος, αν και σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιό του. Σε ομιλικό επίπεδο, οι επιδόσεις αναμένεται να επηρεαστούν από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ρουμανία.

Η διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τον στόχο για τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα €500 εκατ. περίπου, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου θα διαμορφωθούν σε περίπου €620 εκατ., 3% χαμηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη των €640 εκατ., λόγω χρονισμού κάποιων πληρωμών  τηλεοπτικού περιεχομένου καθώς και ορισμένων καθυστερήσεων στην υλοποίηση FTTH λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το προηγούμενο διάστημα.

Η συνολική Αμοιβή των Μετόχων για το 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €425 εκατ. περίπου, που αναλογεί σε μέρισμα αξίας €250 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €175 εκατ. περίπου. To τελικό μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,58878 ανά μετοχή, καταβλήθηκε στις 11 Ιουλίου 2023, ενώ μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει εκταμιεύσει το 88% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Γ’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE μειώθηκαν κατά 2,6% και διαμορφώθηκαν σε €881,0 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,2% στα €811,8 εκατ., καθώς τα χαμηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής και μια προσωρινή πτώση στα έσοδα από έργα ICT αντιστάθμισαν τις θετικές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα €71,1 εκατ., αντανακλώντας την επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας καθώς και προωθητικές ενέργειες σε προηγούμενες περιόδους για τη συγκράτηση της πελατειακής βάσης.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), μειώθηκαν κατά 2,3% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €515,2 εκατ., αντανακλώντας τις προσπάθειες συγκράτησης του κόστους σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε ό,τι αφορά το προσωπικό και την ενέργεια, καθώς και τη μείωση των εξόδων ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εσόδων.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,5% στα €352,6 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 40,0%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 0,7%, στα €348,0 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 42,9%. Στην Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €4,6 εκατ., μειωμένη κατά €8,0 εκατ., κυρίως εξαιτίας του υψηλότερου κόστους ενέργειας.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €183,3 εκατ., αυξημένες κατά 2,9% από το Γ’ τρίμηνο του 2022, λόγω της συνεχιζόμενης επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών και του δικτύου 5G. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €174,8 εκατ. και €8,5 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €50,7 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2023, μειωμένες κατά 55,5% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €27,0 εκατ., μειωμένες κατά 66,4% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022, λόγω υψηλότερων πληρωμών φόρων.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε σε €671,9 εκατ., μειωμένος κατά 13,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Κατά το τρίμηνο, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε “ΒΒΒ+” με σταθερή προοπτική.

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία

Σταθερή τηλεφωνία

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να σημειώνει θετικές επιδόσεις στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς οι ελκυστικές προσφορές και οι αναβαθμίσεις πελατών συνέβαλαν σε ακόμα μια αύξηση των συνδρομητών, οι οποίοι ανήλθαν σε 2.346 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 2,1% σε ετήσια βάση. Η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής αυξήθηκε σε 87%, από 85% ένα χρόνο πριν. Οι καθαρές νέες συνδέσεις ανήλθαν σε 4 χιλιάδες στο Γ’ τρίμηνο, παρότι ιστορικά έχει χαμηλή συνεισφορά στο έτος, προσελκύοντας την πλειονότητα των καθαρών προσθηκών στην αγορά.

Ο ΟΤΕ αναβαθμίζει σταθερά τις υπηρεσίες που παρέχει στους συνδρομητές του και επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών. Ως αποτέλεσμα, κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης στους συνδρομητές οπτικών ινών (FTTx) κατά 7,0%, με 11 χιλιάδες καθαρές νέες προσθήκες. Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών FTTx ανήλθε σε 1.526 χιλιάδες, και η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης ανήλθε σε 65%. Οι ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, αγγίζοντας το 46% των συνδρομητών FTTx.

Για ακόμα ένα τρίμηνο, ο ΟΤΕ εστίασε στο επενδυτικό του πλάνο για την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, κατασκευάζοντας 97 χιλιάδες επιπλέον γραμμές. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, 1,148 εκατομμύρια σπίτια κι επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH, και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,3 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2023. Στο τρίμηνο, οι πελάτες FTTH κατέγραψαν ισχυρή αύξηση, κατά 22 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να αυξάνεται σε 216 χιλιάδες. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών) ανήλθε σε 19%, από 16% ένα χρόνο πριν. Η διείσδυση των υπηρεσιών FTTH στους πελάτες ΟΤΕ, από τα σπίτια των οποίων έχει περάσει οπτική ίνα, ξεπερνά ήδη το 30%.

Σε αυτό συνέβαλαν η συνεχής επέκταση του δικτύου, καθώς και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Παρέχοντας προηγμένες υποδομές FTTH στη χώρα, ο ΟΤΕ προσελκύει την πλειονότητα των πελατών θωρακίζοντας την πελατειακή βάση του. Τόσο το νέο πρόγραμμα “Smart Readiness” της Πολιτείας που ξεκίνησε πρόσφατα επιδοτώντας εν μέρει την εγκατάσταση υποδομών καλωδίωσης οπτικών ινών στο κτίριο, όσο και το νέο κουπόνι FTTH που αναμένεται να ακολουθήσει το 2024 για την  επιδότηση της ζήτησης, θα ενισχύσουν περαιτέρω την υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH.

Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ άγγιξαν τις 665 χιλιάδες το τρίτο τρίμηνο του 2023, αυξημένοι κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σηματοδοτώντας ένα ισχυρό τρίμηνο με 17 χιλιάδες καθαρές προσθήκες, χάρη στο πλούσιο αποκλειστικό περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, υπήρξε έντονη προσπάθεια για την καταπολέμηση της πειρατείας από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τους βασικούς παρόχους. Ο ΟΤΕ επωφελήθηκε από την αύξηση της ζήτησης στο εν λόγω τρίμηνο, αξιοποιώντας το πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο, ιδίως το αθλητικό.

Κινητή Τηλεφωνία

Με τις θετικές τάσεις των προηγούμενων τριμήνων να συνεχίζονται, ο ΟΤΕ πέτυχε στο τρίμηνο ετήσια αύξηση 5,5% στους συνδρομητές συμβολαίου. Στο τρίμηνο σημειώθηκαν 35 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις, αποτέλεσμα της προσέλκυσης συνδρομητών και των αναβαθμίσεων από υπηρεσίες καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου. Οι συνδρομητές συμβολαίου αυξάνονται σταθερά, χάρη στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας ως προς την πιστότητα των πελατών και την υπεροχή του δικτύου.

Η εταιρεία συνεχίζει να κατέχει σημαντικό προβάδισμα στις έρευνες ικανοποίησης πελατών και απόδοσης δικτύων στην αγορά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το δίκτυο κινητής της COSMOTE διακρίθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της Ookla®, ενώ για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής η COSMOTE έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για 9η συνεχόμενη φορά. Η αναγνώριση της κορυφαίας ποιότητας του δικτύου COSMOTE, αλλά και οι συνεχείς επενδύσεις, κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών και οδηγούν σε αύξηση εσόδων.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, καταγράφοντας σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, έχοντας πετύχει πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη 90%, πολύ νωρίτερα από τον στόχο που είχε θέσει για το τέλος του 2023. Η κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανέρχεται ήδη σε 97%, ενώ και άλλες 68 πόλεις στην Ελλάδα απολαμβάνουν κάλυψη άνω του 95%, με τις ταχύτητες να υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση χρήση δεδομένων ανά μήνα να αγγίζει τα 14GB στο τρίμηνο, αυξημένη κατά 28%. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί την αύξηση της χρήσης δεδομένων και την υπεροχή του δικτύου, για να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδά του.

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,2% στο τρίμηνο, στα €811,8 εκατ., καθώς η πτώση στις υπηρεσίες χονδρικής και η περιστασιακή προσωρινή πτώση στα έσοδα από έργα ICT αντιστάθμισαν τις καλές επιδόσεις στις υπηρεσίες κινητής, ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 0,9%, μια σημαντική βελτίωση συγκριτικά με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα, καθώς η συνεχιζόμενη μείωση σε ορισμένες παραδοσιακές υπηρεσίες έχει σχεδόν αντισταθμιστεί από την ανάκαμψη στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,3% στο τρίμηνο. Εξαιρουμένης της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες περιαγωγής λόγω των εκπτώσεων που παρέχονται σε παρόχους, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 1,4%, διατηρώντας την ισχυρή δυναμική των τελευταίων τριμήνων. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής μειώθηκαν κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ τους εννέα πρώτους μήνες του 2023.  Ανοδικά κινήθηκαν τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αλλά και της μετάβασης των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Ο ΟΤΕ έχει εφαρμόσει πρόσφατα διάφορες πρωτοβουλίες που αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων του τα επόμενα τρίμηνα.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν μείωση 5,7% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας τα χαμηλότερα έσοδα από διεθνή κίνηση (χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους), καθώς και την πτώση στις εγχώριες ροές χονδρικής που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων.

Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 4,8% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας κυρίως μια προσωρινή καθυστέρηση στις συμβάσεις έργων ICT, λόγω της παρατεταμένης εκλογικής περιόδου στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα από υπηρεσίες ICT μειώθηκαν κατά περίπου 6% στο τρίμηνο, ενώ ο εν λόγω τομέας αναμένεται να ανακτήσει τη δυναμική του τα επόμενα τρίμηνα. Η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία της σε δικτυακές υποδομές και καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις IT και cloud. Σημαντικό, πρόσφατο έργο που ανατέθηκε σε σύμπραξη εταιρειών στην οποία μετέχει ο ΟΤΕ, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,7% στο τρίμηνο, στα €348,0 εκατ., με το περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο 42,9%, από 41,6% ένα χρόνο πριν. Η αύξηση της κερδοφορίας παρά την πτώση των εσόδων, στηρίχθηκε στις επιτυχημένες προσπάθειες περιορισμού του κόστους. Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 6,7%, αποτυπώνοντας κυρίως το όφελος από το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης που υλοποιήθηκε νωρίτερα το 2023, σε συνδυασμό με την τριετή συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη την προηγούμενη άνοιξη. Το κόστος ενέργειας επίσης μειώθηκε κατά το τρίμηνο, ενώ ο ΟΤΕ ανανέωσε τη σύμβαση προμήθειας ενέργειας για ένα χρόνο. Η Εταιρεία επίσης μείωσε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα και το 2022.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκαν σε €71,1 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 7,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από υπηρεσίες διασύνδεσης και πωλήσεις συσκευών. Ωστόσο, τα έσοδα παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με τις τάσεις των προηγούμενων τριμήνων. Οι δραστηριότητες στην Ρουμανία συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη μείωση στα τέλη τερματισμού, σε συνδυασμό με τις προωθητικές ενέργειες συγκράτησης της πελατειακής βάσης, κυρίως μέσω επιδότησης συσκευών.

Όπως και τα προηγούμενα τρίμηνα, οι πελάτες συμβολαίου συνέχισαν να αυξάνονται, κατά 3,2% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις στα έσοδα. Η καρτοκινητή επηρεάστηκε από μεμονωμένες καμπάνιες δειγματισμού που εφαρμόστηκαν το 2022.

H Telekom Romania Mobile κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €4,6 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένο κατά €8,0 εκατ., αντανακλώντας τόσο την υψηλή βάση σύγκρισης, καθώς το τρίτο τρίμηνο του 2022 επηρεάστηκε θετικά από αντιστροφή συγκεκριμένων προβλέψεων, όσο και τα υψηλότερα κόστη ενέργειας το 2023.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Αναβάθμιση πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΟΤΕ Α.Ε. από την Standard & Poors σε “ΒΒΒ+” με σταθερή προοπτική

Στις 19 Ιουλίου 2023, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ από “BBB” σε “ΒΒΒ+” με σταθερή προοπτική. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η εν λόγω κίνηση ακολούθησε α) την πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στην μητρική εταιρεία του ΟΤΕ, Deutsche Telekom σε “ΒΒΒ+” και β) τους ισχυρούς χρηματοοικονομικούς δείκτες του ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρού ισολογισμού και των ανθεκτικών ταμειακών ροών. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησής της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα από ‘BB+’ σε ‘BBΒ-‘, με σταθερή προοπτική, υποδεικνύουν συνεχή βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον του ΟΤΕ.

Συγχώνευση με απορρόφηση της Cosmote από την ΟΤΕ ΑΕ

Στις 13 Ιουλίου 2023 τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών ΟΤΕ και COSMOTE αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής του ΟΤΕ “COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (“COSMOTE”). Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η Εταιρεία που πρόκειται να απορροφηθεί (COSMOTE) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, κατά τη συνεδρίασή του στις 12.10.2023, ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» («Απορροφώμενη») από την μητρική εταιρεία OTE A.E («Απορροφώσα»),  Η παραπάνω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Πρόγραμμα Απόκτησης Iδίων Μετοχών

Από τον Μάρτιο 2023 ο ΟΤΕ υλοποιεί Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σε υλοποίηση της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2023. Κατά τη χρονική περίοδο από 01/03/2023 έως και 19/01/2024 το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, ανέρχεται περίπου σε €175 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων. Κατά τη χρονική περίοδο από 01/03/2023 έως και 30/09/2023, η Εταιρεία απέκτησε 9.331.045 ίδιες μετοχές με μέση τιμή €13,96 ανά μετοχή. Εξ αυτών, 2.663.957 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν τη χρονική περίοδο από 01/03/2023 έως και 30/04/2023, οι οποίες ακυρώθηκαν και     διεγράφησαν από το Χ.Α. στις 18.07.2023 μαζί με τις 4.753.092 ίδιες μετοχές, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από το προηγούμενο Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Στις 30/09/2023 η Εταιρεία κατείχε συνολικά 6.667.088 ίδιες μετοχές.

SHARE

Περισσότερα

MORE ECONOMY