kourdistoportocali.comEconomyΜιχάλης Σάλλας> Η επιστροφή

Από καταναλωτές οι Έλληνες να γίνουν εξαγωγείς

Μιχάλης Σάλλας> Η επιστροφή

«Ανάπτυξη δίχως χρηματοδότηση δεν υπάρχει»

Τους τέσσερις βασικούς τομείς απαραίτητους για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ανέπτυξε ο κ. Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος του ομίλου Lyktos, στην ομιλία του στο Οικονομικό Συμπόσιο του SPARTA FORUM με θέμα «Κοιτώντας Μπροστά: Μπορούμε να ξεπεράσουμε το 4% σε Ρυθμούς Ανάπτυξης;», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, στη Σπάρτη. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Σπάρτης  και το «Sparta Forum», με τη στήριξη του Διεθνούς Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ICC- The International Chamber of Commerce Greece.

Ειδικότερα, στην ομιλία του με τίτλο “ Μια άλλη πρόταση για την ανάπτυξη” ο κ. Σάλλας εστίασε στους  εξής οι τέσσερις άξονες : τη μείωση του πλεονάσματος με στόχο τις δημόσιες επενδύσεις, την  διασφάλιση και θεσμοθέτηση της αποδοτικής μείωσης της φορολογίας, τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και την αναβάθμιση των τουριστικών προϊόντων, καθώς και στην ενίσχυση προϊόντων ελληνικής παραγωγής με Συμβολαιακή Τραπεζική «Και οι τέσσερις αυτές προτάσεις οδηγούν, κατά την άποψή μου, γρήγορα σε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους εκείνων που υλοποιούνται ή προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια, γιατί: Ενισχύουν τις επενδύσεις σε υποδομές, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας Οδηγούν σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με ότι αυτό σημαίνει, Επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό και τη περιβαλλοντική αναβάθμιση της χώρας, Βελτιώνουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, συμβάλλοντας στον επανακαθορισμό του μοντέλου ανάπτυξης και της παρουσίας της χώρας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον» δήλωσε.

Τράπεζες

Εάν ο τραπεζικός τομέας μπορούσε να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα την οικονομία, τότε ο ρυθμός ανάπτυξης θα είχε εκτοξευθεί σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα. Οι τράπεζες λειτουργούν με έντονη εσωστρέφεια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, προβλήματα που δημιούργησε η κρίση και που δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα για μια σειρά από λόγους, με σημαντικές συνέπειες και για την εθνική οικονομία.

Αν σκεφθεί κανείς πως το ιδιωτικό χρέος στο σύνολό του έχει φθάσει λόγω κρίσης στα 259 δις ευρώ, κατανοεί πως μόνον η επέκταση, η ανάπτυξη της οικονομίας μπορεί να βγάλει τη χώρα αποτελεσματικά μπροστά. Χωρίς χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα είναι δύσκολο πολύ να προχωρήσει η ανάπτυξη με υψηλότερους ρυθμούς. 

Το να αναφερθούμε εκ νέου στο τι θα μπορούσε να είχε γίνει και στο τι έγινε τελικώς σε σχέση με τις τράπεζες, δεν έχει πια ιδιαίτερη αξία, ούτε προσθέτουμε κάτι ουσιαστικό στην πρόοδο και τις εξελίξεις. Άλλωστε οι λύσεις που δρομολογήθηκαν έστω και με καθυστέρηση είναι πια προς τη σωστή κατεύθυνση και τα αποτελέσματα αναμένεται να δώσουν ανάσες στον τραπεζικό τομέα.

Το σχέδιο «Ηρακλής» για παράδειγμα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο θέμα της απομείωσης των κόκκινων δανείων,  που αποτελεί και το βασικό πρόβλημα των τραπεζών.

Ένα πάντως  είναι βέβαιο: Ανάπτυξη χωρίς χρηματοδότηση της αγοράς δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα όλοι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό, δηλαδή το πώς θα απελευθερωθούν πόροι ώστε να χρηματοδοτηθεί η Ελληνική Οικονομία και ακόμη πως θα γίνει μόχλευση των πόρων αυτών,  ώστε η χρηματοδότηση να υποστηρίξει την αγορά.

Τι ανέφερε αναλυτικά  ο κ. Σάλλας για τράπεζες – ενέργεια –

Δεν αρκούν μόνο οι τράπεζες

“Η  ισχνή οικονομική ανάπτυξη των  προηγούμενων χρόνων, που  οφείλεται και στην στρεβλή φορολογική πολιτική, δεν άφηνε και πολλά περιθώρια στον τομέα των επενδύσεων,  τουλάχιστον με εγχώρια κεφάλαια. Πιστεύω όμως ότι σ΄ αυτόν τον τομέα άρχισαν να γίνονται βήματα.

Σε ορίζοντα βραχυχρόνιο, ο πρωταρχικός μοχλός επιτάχυνσης της ανάπτυξης πέραν του 2% στο οποίο κινούμαστε σήμερα, δεν μπορεί να είναι άλλος από τον αναπτυξιακό επαναπροσδιορισμό μεγεθών.

Η συζήτηση για τα πλεονάσματα ανοίγει. Τα πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ ή αλλιώς 7 δις. ευρώ περίπου, θα εκταμιεύοντο προς τους πιστωτές του εξωτερικού. Εάν ένα τμήμα του πλεονάσματος αυτού  πχ. 1,5% του ΑΕΠ δεσμευτεί για χρηματοδότηση έργων υποδομής, τότε το μέγεθος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα διευρυνόταν  από το επίπεδο των 6,7 δις. ευρώ σήμερα, σε 10 δις. ευρώ σε μια προοπτική.  Και μπορεί αυτό να μην αποφασίζεται έτσι άμεσα, όμως ήδη τμήμα από τα ANFAs θα οδηγηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη συζήτηση που έχει ανοίξει με στόχο τα μικρότερα πλεονάσματα, μπορεί να αλλάξει σε σημαντικό βαθμό τα πράγματα για  τις δημόσιες επενδύσεις.

Η ελληνική οικονομία πρέπει να επαναπροσδιορίσει το παραγωγικό της μοντέλο από καταναλωτικό, που ήταν μέχρι σήμερα, σε εξαγωγικό. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε εξαγωγικούς κλάδους, που η χώρα έχει  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: τουρισμός, γεωργία, μεταποίηση τροφίμων, ενέργεια, βασικά μέταλλα και ορυκτά, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραδοσιακοί τομείς της οικονομίας, όπως π.χ. οι κατασκευές και η οικοδομή, οι οποίοι  τα  χρόνια προ της κρίσης στηρίχθηκαν  κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση και στις δημόσιες επενδύσεις, δεν θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Για να είναι βιώσιμη και ακόμα πιο αποδοτική, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας που θα αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Τομείς στους οποίους έχουμε ήδη  ισχυρή παρουσία, όπως για παράδειγμα ο  τουρισμός, που αποτελεί  βασικό εξαγωγικό κλάδο με πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί να αποφέρει πολλά περισσότερα με τις κατάλληλες επενδύσεις.

Ενέργεια: Κλάδος αιχμής για την οικονομία.

Το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το  οποίο εναρμονίζει τη χώρα με τους στόχους της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, προβλέπει ως το 2030 την πραγματοποίηση επενδύσεων, συνολικού ύψους 43,8  δις. ευρώ, δηλαδή περίπου 4,4 δις. ευρώ ετησίως,  σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, σε δράσεις εξοικονόμησης  ενέργειας, ακόμα και οικονομικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Πρόκειται για την απαρχή του ολικού μετασχηματισμού των μέσων παραγωγής της ενέργειας που καταναλώνουμε, τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ και τις καθαρές μορφές ενέργειας,  μίας αλλαγής που θα επηρεάσει καταλυτικά τους περισσότερους τομείς της οικονομίας, από τις μεταφορές ως τις τράπεζες.

Στο νέο ενεργειακό γίγνεσθαι, πρωταγωνιστικό ρόλο  έχουν οι επενδύσεις στις ΑΠΕ  αλλά και στα έργα  εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία επί της ουσίας αφορούν στην  αναβάθμιση σημαντικού τμήματος του κτιριακού αποθέματος της χώρας..

Οι ΑΠΕ θα πρέπει να καλύπτουν ως το 2030 το 35% της συνολικής  ενεργειακής κατανάλωσης και το 61-64% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ μέσα σε μία δεκαετία θα πρέπει σχεδόν να διπλασιαστεί και από 10,1 γιγαβάτ το 2020 να φθάσει στα 19 γιγαβάτ το 2030, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μόνον μέσα στη διετία 2020-2022 πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και να λειτουργούν ΑΠΕ ισχύος 1,8 GW.

SHARE

Περισσότερα

MORE ECONOMY

TOP LINE

8 μήνες (όσο κυβερνά η ΝΔ) περιμένει ο Τσάκος μία υπογραφή από το ΕΤΑΔ για επένδυση στη Χίο!
-Aπλή γρίπη ο Coronavirus, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν, υποστηρίζουν οι καθηγητές Τσακρής και Τσιόδρας
O Λύκος των Αγορών που αγόρασε ΟΠΑΠ μέσα στη καταιγίδα
Η κυβέρνηση έχασε τη Χίο και τη Μυτιλήνη! Τεράστια η φθορά για τη ΝΔ
Ποιο Ελ. Βενιζέλος; Μόνο ανάμεσα σε Άρτα-Ιταλία κινούνται καθημερινά 50 φορτηγά με ακτινίδια
Joker
Έχω οριστική λύση για τα κόκκινα δάνεια χωρίς πλειστηριασμούς
Η διαβόητη ανάπτυξη είναι η Ελλάδα του ντελιβερά
Ο Coranavirus, η Cosco και το ελληνικό θρίλερ με Έλληνες μεγαλοεισαγωγείς κινεζικών προιόντων
Mεταγραφή ανώτερη και από τον Lionel Messi πέτυχε ο κ. Θωμάς Ζιώγας της Pepper Hellas
O Bαρουφάκης επισκιάζει τον Τσίπρα. Εκτόξευση για τα ποσοστά του ΜέΡΑ25
Mε συνοδεία από ανύπαντρες, χήρες, ζωντοχήρες και κουνελάκια του Playboy ο τυχερός του ΤΖΟΚΕΡ των 6 εκατ.