kourdistoportocali.comEconomyΦωκίων Καραβίας> Δημιουργήσαμε ένα ισχυρό franchise ικανό να ανταπεξέλθει στις εξωτερικές προκλήσεις, προσδίδοντας του αξία για τους μετόχους και τους πελάτες μας

Eurobank, Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2022

Φωκίων Καραβίας> Δημιουργήσαμε ένα ισχυρό franchise ικανό να ανταπεξέλθει στις εξωτερικές προκλήσεις, προσδίδοντας του αξία για τους μετόχους και τους πελάτες μας

Αύξηση οργανικών λειτουργικών κερδών κατά 71,7% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021 για την τράπεζα

– Αύξηση οργανικών λειτουργικών κερδών κατά 71,7% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021
– Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή €1,60, αυξημένα κατά €0,18 το Α΄ εξάμηνο 2022
– Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 17,0% (1), αυξημένος κατά 140 μ.β. σε ετήσια βάση – Δείκτης FL CET1 14,0%1 (1), αυξημένος κατά 190 μ.β. έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021
– Καθαρά κέρδη (2) διεθνών δραστηριοτήτων €102εκ., αυξημένα κατά 38,8% σε ετήσια βάση
– Δείκτης NPEs 5,9% (3) – Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 71,5%
– Συνολικά NPEs μετά από προβλέψεις στα €0,7δισ.
– Προβλέψεις προς δάνεια 64 μονάδες βάσης
– Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις 75,0%
– Αναθεώρηση προς τα πάνω του Επιχειρησιακού Πλάνου για το 2022: Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (4) ~11%

1 Pro-forma για τη συναλλαγή Solar. Επίπτωση -20μ.β. στη συνολική κεφαλαιακή επάρκεια, μηδενική στο δείκτη FL CET1 και CET1. Δημοσιευμένος δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 17,2%. Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.
3 Pro-forma για την αναγνώριση των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης της συναλλαγής Solar.
4 Προσαρμόζοντας τα καθαρά κέρδη του έτους με βάση τα επαναλαμβανόμενα λοιπά έσοδα και εξαιρώντας τα κέρδη της συναλλαγής Triangle και λοιπές δαπάνες αναδιάρθρωσης.

Αύξηση των οργανικών λειτουργικών κερδών κατά 71,7% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021 κατέγραψε η Eurobank στο πρώτο εξάμηνο του 2021, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε €760εκ., από €195εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

«Τα αποτελέσματα της Eurobank για το 1ο εξάμηνο του 2022 επιβεβαιώνουν το επιχειρηματικό μας μοντέλο και τις δυνατότητες της τράπεζας μετά την εξυγίανση του ισολογισμού της» ανέφερε μεταξύ των άλλων κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας. Διαβάστε αναλυτικά τη δήλωση του.

«Είμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει ένα αίσθημα ανησυχίας για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι φόβοι για την επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων έχουν αυξηθεί, ενώ συνεχίζεται η αναταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι αυξήσεις των επιτοκίων ενδέχεται να περιορίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης, οδηγώντας βασικές οικονομίες σε ύφεση, με πιθανό αντίκτυπο στην ποιότητα του ενεργητικού για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν καλύτερες. Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 4% ή υψηλότερα για το 2022, ως αποτέλεσμα κυρίως της τουριστικής σεζόν που διαμορφώνεται σε επίπεδα ρεκόρ, της χαμηλότερης ανεργίας και των ισχυρών επενδυτικών ροών.

Τα αποτελέσματα της Eurobank για το 1ο εξάμηνο του 2022 επιβεβαιώνουν το επιχειρηματικό μας μοντέλο και τις δυνατότητες της τράπεζας μετά την εξυγίανση του ισολογισμού της. Συγκεκριμένα, ξεπεράσαμε όλους τους στόχους μας σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, τα βασικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 72% και η λογιστική αξία ανά μετοχή ενισχύθηκε κατά 18 σεντς το εξάμηνο, στα 1,60 ευρώ, μέσω της οργανικής κερδοφορίας, των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών και των εσόδων από την πώληση του κλάδου συναλλαγών καρτών. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεχίζουν τις θετικές επιδόσεις τους, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 40% των καθαρών κερδών σε σχέση με πέρυσι. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις μας επιτρέπουν να αναθεωρήσουμε ανοδικά τους στόχους μας για το 2022, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων η οποία θα υπερβεί τον αρχικό στόχο του 10%.

Καθώς η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης μετά την πανδημία, εστιάζουμε όλες τις προσπάθειές μας στη χρηματοδότησή της και τη στήριξη των πελατών μας, νοικοκυριών και κυρίως των επιχειρήσεων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, εκταμιεύσαμε περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια, με νέες συμφωνίες για μεγάλα έργα υποδομής και ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ συνεχίζουμε να έχουμε κυρίαρχη θέση σχεδόν σε κάθε τομέα της τραπεζικής ιδιωτών.

Παρά το γεγονός ότι η επόμενη χρονιά μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολη, έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό franchise ικανό να ανταπεξέλθει στις εξωτερικές προκλήσεις και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και πελάτες μας».

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2022

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Eurobank το Α΄ Εξάμηνο 2022 ήταν ιδιαίτερα ισχυρά με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε €760εκ., από €195εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,25, από €0,05 το Α΄εξάμηνο 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων5 σε 27,5%, από 7,7% πέρυσι. Πιο αναλυτικά:

– Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,5% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε €700εκ., από €670εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,4% σε €256εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 61 μονάδων βάσης το Α΄ εξάμηνο 2021.
– Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8,8% σε €956εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε €572εκ., από €45εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65,4% σε €1.528εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022.
– Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,9% στα €450εκ. λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα παρέμειναν αμετάβλητες. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 47,1% το Α΄ εξάμηνο 2022 , από 49,3% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστουςεσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 29,5%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.
– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 13,5% στα €506εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα €1.078εκ.
Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €126εκ. και αντιστοιχούσαν σε 64 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων το Α΄ εξάμηνο 2022.
– Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 71,7% σε €380εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022, από €221εκ. το Α΄ εξάμηνο 2021.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €933εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €760εκ. το Α΄ εξάμηνο Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €941εκ., έναντι €190εκ. το Α΄ εξάμηνο 2021 και περιλαμβάνουν τα κέρδη από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).
– Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €102εκ. τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, από €73εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 11,5% και ανήλθαν σε €142εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,7% σε €127εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Το 45% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 44% από αυτές στην Κύπρο.
– Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,9%6 στο τέλος Ιουνίου 2022, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα €2,5δισ. ή €0,7δισ. μετά από προβλέψεις. Ο σχηματισμός των NPEs ήταν αρνητικός κατά €6εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε από 63,3% το Α΄ εξάμηνο 2021 σε 71,5%.
– Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,7%7 και 17,0%7 στο τέλος του Α΄ εξαμήνου 2022 και ήταν αυξημένοι κατά 150 και 140 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ  ενισχύθηκε σε 14,0%7, από 12,1% ένα χρόνο πριν.
– Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,60 και ήταν αυξημένα κατά €0,18 το Α΄ εξάμηνο 2022.
– Στο τέλος του Α΄ εξαμήνου 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,7δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €80,2δισ.
– Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €5,2δισ. τους έξι πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά €1,6δισ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,3δισ. στο τέλος Ιουνίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,0δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €23,8δισ., τα στεγαστικά σε €10,2δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.
– Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €0,8δισ. το Α΄ εξάμηνο 2022 σε €54,0δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 75,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,3% το Α΄ εξάμηνο 2022.
– Ως αποτέλεσμα της ισχυρής κερδοφορίας του Α΄ εξαμήνου 2022, το Επιχειρησιακό Πλάνο για το σύνολο του 2022 αναθεωρείται προς τα πάνω ως εξής:

6 Pro-forma για την αναγνώριση των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης της συναλλαγής Solar.
7 Pro-forma για τη συναλλαγή Solar. Επίπτωση -20μ.β. στη συνολική κεφαλαιακή επάρκεια, μηδενική στο δείκτη FL CET1 και CET1. Δημοσιευμένος δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 17,2%. Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
8 Προσαρμόζοντας τα καθαρά κέρδη του έτους με βάση τα επαναλαμβανόμενα λοιπά έσοδα και εξαιρώντας τα κέρδη της συναλλαγής Triangle και λοιπές δαπάνες αναδιάρθρωσης.
9 Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ορολογία – Ορισμός Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης της Απόδοσης (ΕΔΜΑ) και λοιπών χρηματοοικονομικών δεικτών

 

 • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων: Ο λόγος των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προς την Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value).
 • Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Basic Earnings per share – EPS): Ο λόγος των καθαρών κερδών που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών προς το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου.
 • Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs): Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, περιλαμβανομένων των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού), προς το σύνολο των NPEs, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας: Το συνολικό ποσό των υψηλής ποιότητας άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ως προς τις καθαρές εκροές ρευστότητας για μια περίοδο ακραίων συνθηκών 30 ημερών.
 • Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA).
 • Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (RWA).
 • Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα.
 • Δείκτης NPEs: Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων), που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις) – Κόστος Κινδύνου: Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, καθώς επίσης και στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων).
 • Δείκτης Texas (Texas Ratio): To σύνολο των NPEs διαιρούμενο με το άθροισμα των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους και τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας
 • Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value): Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους εξαιρουμένων των προνομιούχων μετοχών, των προνομιούχων τίτλων, δικαιωμάτων τρίτων και άυλων πάγιων στοιχείων.
 • Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή (Tangible Book Value/Share): Ο λόγος της ενσώματης λογιστικής αξίας προς τον αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος της περιόδου, εξαιρώντας τον αριθμό των ιδίων μετοχών.
 • Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου.
 • Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά έσοδα/(έξοδα) της υπό εξέταση περιόδου.
 • Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου καθώς επίσης και στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων ).
 • Κέρδη προ προβλέψεων (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου.
 • Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) – European Banking Authority (EBA) – στα NPEs περιλαμβάνονται δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης. Τα NPEs, όπως αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, εκτός εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση.
 • NPEs (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs της υπό εξέταση περιόδου εξαιρουμένης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών.
 • Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI): Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων της υπό εξέταση περιόδου.
 • Οργανικά λειτουργικά κέρδη: Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αφαιρουμένων των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους.
 • Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη/ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, της ζημιάς απομείωσης υπεραξίας, των κερδών/ζημιών που σχετίζονται με το σχέδιο μετασχηματισμού και των αναπροσαρμογών φόρου εισοδήματος.
 • Συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Adequacy ratio): Ο λόγος των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων, όπως ορίζονται με τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA). Το σταθμισμένο ενεργητικό είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 

SHARE

Περισσότερα

MORE ECONOMY

TOP LINE

Υuval Harari> Οι κοινοί άνθρωποι πρέπει να ζουν με φόβο στην ιδέα «δεν χρειαζόμαστε τη συντριπτική πλειονότητα από εσάς»
Ο Bourla δήλωσε ότι διαγνώστηκε με κορωναιό παρά τα 4 εμβόλια Pfizer (ή Evian;) που έλαβε. Aγωνία για τον Μαργαρίτη
Ενώ ουδείς ανεμβολίαστος έφυγε ξαφνικά, συμβαίνουν τα εξής
Ο Giannis Antetokounmpo επενδύει χρήματα στην ισραηλινή startup Antidote Health. Δείτε γιατί
Joseph Mercola> O κορυφαίος Εβραίος καθηγητής εξηγεί πώς να αποτοξινωθείτε από την πρωτεΐνη ακίδας μετά από COVID-19 ή εμβόλιο COVID-19
Jeffrey Sachs> Nέα βόμβα από τον κορυφαίο Εβραίο καθηγητή του Columbia δείχνει αυτούς που κατασκεύασαν τον ιό COVID-19 και τον εξαπέλυσαν εναντίον της ανθρωπότητας
ΣΟΚ στην Ινδία. Έφυγε ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς στα 62 του ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Rakesh Jhunjhunwala, επονομαζόμενος και Warren Buffett της Ινδίας
O Leonardo DiCaprio χρησιμοποίησε ομάδα μαύρου χρήματος για να χορηγήσει αγωγές κατά εταιριών πετρελαίου για τη κλιματική αλλαγή
Donald Trump> Στην επιδρομή του FBI του Mar-a-Lago μου έκλεψαν τα τρία διαβατήρια (το ένα είχε λήξει). Η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ επικίνδυνη θέση. Υπάρχει τρομερός θυμός
Εγχώριοι επιχειρηματίες, επώνυμοι και ανώνυμοι, αναζητούν απεγνωσμένα την ένεση-αντιεμβόλιο που εξουδετερώνει τις μελλοντικές παρενέργειες των εμβολίων COVID στον οργανισμό
Politico> Γιατί το Βερολίνο τρέμει πολύ περισσότερο και από τους ίδιους τους Ταϊβανέζους μια κινεζική εισβολή στο Νησί
Αποκάλυψη CBS News> Μemo του FBI προειδοποιεί για τοποθέτηση “βρώμικης βόμβας” και “ένοπλες εξεγέρσεις”