Στελέχη για να τρέξουν τις χρεοκοπημένες εταιρίες πρέπει να αναζητήσουν οι τράπεζες