kourdistoportocali.comRead ThisEΘΝΟΣ> Ο εντιμότατος κ. Λιάτσος συλλέγει εντάλματα κατάσχεσης για χρέη!

Τι λέει για την ΕΡΤ

EΘΝΟΣ> Ο εντιμότατος κ. Λιάτσος συλλέγει εντάλματα κατάσχεσης για χρέη!

Μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα ανακύπτει για τον γενικό διευθυντή Ενημέρωσης της ΕΡΤ, Αιμίλιο Λιάτσο, καθώς έχει «αμαυρωμένο φορολογικό μητρώο» λόγω μη καταβολής στην Εφορία Φόρου Μισθωτών...

Μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα ανακύπτει για τον γενικό διευθυντή
Ενημέρωσης της ΕΡΤ, Αιμίλιο Λιάτσο, καθώς έχει «αμαυρωμένο φορολογικό
μητρώο» λόγω μη καταβολής στην Εφορία Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και ΦΠΑ
από την εταιρεία Ιδεοδρόμιο ΑΕ Εκδοτική Τύπου που εξέδιδε την εφημερίδα
«Παρασκευή και 13» και στην οποία ο κ. Λιάτσος κατείχε τη θέση του
διευθύνοντος συμβούλου.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, έπειτα από ελέγχους της Εφορίας
αποκαλύφθηκε ότι η εκδοτική εταιρεία Ιδεοδρόμιο παρακράτησε αλλά δεν
απέδωσε, ως όφειλε, στο Δημόσιο φόρους από τη μισθοδοσία προσωπικού
καθώς και ΦΠΑ για τις συναλλαγές που διενήργησε συνολικού ύψους 160.000
ευρώ, πράγμα που με βάση τη νομοθεσία συνιστά αδίκημα φοροδιαφυγής.

Το «αμαυρωμένο φορολογικό μητρώο» του γενικού διευθυντή  Ενημέρωσης της ΕΡΤ  δημιουργεί μείζον πολιτικό  αλλά και ηθικό θέμα.

Το «αμαυρωμένο φορολογικό μητρώο» του γενικού διευθυντή Ενημέρωσης της ΕΡΤ
δημιουργεί μείζον πολιτικό αλλά και ηθικό θέμα.

Για την είσπραξη των οφειλόμενων φόρων, οι Εφορίες ΦΑΒΕ και Ψυχικού
έχουν κινήσει εναντίον του κ. Λιάτσου ως διευθύνοντα συμβούλου της
εταιρείας τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και έχουν συντάξει φακέλους
κατάσχεσης περιουσιακών του στοιχείων στα οποία περιλαμβάνονται δύο
πολυτελή ακίνητα στις Αφίδνες.

Ταυτόχρονα οι ελεγκτικές Αρχές για
να υποχρεώσουν τον κ. Λιάτσο να αποδώσει στο Δημόσιο τα οφειλόμενα ποσά
από την εταιρεία προχώρησαν και στο μέτρο της κατάσχεσης «εις χείρας
τρίτων» που σύμφωνα με τον νόμο αφορά αποδοχές, ενοίκια, καταθέσεις κ.ά.

Από πέρυσι
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαδικασίες κατάσχεσης ακίνητων και
κινητών περιουσιακών στοιχείων του γενικού διευθυντή Ενημέρωσης της ΕΡΤ
έχουν κινηθεί από το προηγούμενο έτος, καθώς οι Αρχές έπειτα από
προσωρινούς ελέγχους διαπίστωσαν ότι η εκδοτική εταιρεία του κ. Λιάτσου,
παραβιάζοντας κατάφωρα διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, «έβαζε στο
ταμείο της» ρευστό από φόρους που είχε παρακρατήσει από εργαζόμενους
και προμηθευτές αντί να τους αποδώσει ως όφειλε στην Εφορία.

Η εταιρεία Ιδεοδρόμιο ΑΕ Εκδοτική Τύπου που εξέδιδε την εφημερίδα «Παρασκευή και 13» δεν απέδωσε, ως όφειλε, στο Δημόσιο φόρους, πράγμα που με βάση τη νομοθεσία συνιστά αδίκημα φοροδιαφυγής.

Η
εταιρεία Ιδεοδρόμιο ΑΕ Εκδοτική Τύπου που εξέδιδε την εφημερίδα
«Παρασκευή και 13» δεν απέδωσε, ως όφειλε, στο Δημόσιο φόρους, πράγμα
που με βάση τη νομοθεσία συνιστά αδίκημα φοροδιαφυγής.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Εφορίας για καταβολή των
οφειλόμενων φόρων, ο κ. Λιάτσος δεν προσήλθε για τακτοποίηση της
υπόθεσής του και έτσι οι ελεγκτικές αρχές υποχρεώθηκαν να προχωρήσουν
στην ενεργοποίηση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για ληξιπρόθεσμα
χρέη προς το Δημόσιο.

Η ΦΑΒΕ Αθηνών, στην οποία υπάγεται η
εκδοτική εταιρεία Ιδεοδρόμιο ΑΕ και η ΔΟΥ Ψυχικού, συγκεντρώνοντας τα
απαραίτητα στοιχεία για το οικονομικό προφίλ του κ. Λιάτσου, συνέταξαν
δύο φακέλους με τους οφειλόμενους φόρους και τα περιουσιακά στοιχεία του
οφειλέτη που θα κατασχεθούν προκειμένου το Δημόσιο να εισπράξει τα
οφειλόμενα ποσά.

Σύμφωνα με εφοριακούς, ο πρώτος φάκελος που
συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2012 περιλαμβάνει οφειλές από φόρους ύψους
121.000 ευρώ και η εντολή κατάσχεσης αφορά το 50% αγροτεμαχίου με
διώροφη οικία, υπόγειο και πισίνα που βρίσκεται στις Αφίδνες Αττικής.

Για το συγκεκριμένο ακίνητο ορίσθηκε από την Εφορία ως τιμή πρώτης
προσφοράς το ποσό των 150.000 ευρώ. Ο άλλος φάκελος που συντάχθηκε τον
Αύγουστο του 2012 αφορά φορολογικές οφειλές ύψους 34.000 ευρώ και η
εντολή κατάσχεσης το 50% αγροτεμαχίου με διώροφη οικία που βρίσκεται και
αυτή στις Αφίδνες Αττικής. Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε στις
640.000 ευρώ, ποσό που αποτυπώνει την υψηλή εμπορική αξία του
συγκεκριμένου ακινήτου.

Πέραν αυτών, η Εφορία για να εισπράξει
τα χρωστούμενα από τον γενικό διευθυντή Ενημέρωσης της ΕΡΤ προχώρησε σε
δύο κατασχέσεις στοιχείων «εις χείρας τρίτων» για χρέη συνολικού ύψους
60.000 ευρώ, από τις οποίες όμως κατάφερε μετά την επίδοση του
κατασχετηρίου να εισπράξει μόλις 10.000 ευρώ.

Οπως επισημαίνουν
αρμόδιοι παράγοντες μετά την εντολή κατάσχεσης στα περιουσιακά στοιχεία
του κ. Λιάτσου και εφόσον συνεχίσει να αγνοεί τις προσκλήσεις για
διεκπεραίωση της υπόθεσης με καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών, θα
ακολουθηθεί το επόμενο στάδιο που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή ο
προϊστάμενος της ΔΟΥ θα εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού στο οποίο θα
ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του εντός συγκεκριμένης συντόμου
προθεσμίας.

Τι προβλέπει ο νόμος
Οποιος,
προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του
φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων,
τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει αυτούς,
καθώς και όποιος παραπλανά τη φορολογική αρχή με την παράσταση ψευδών
γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών
γεγονότων και λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους
φόρους, τέλη ή εισφορές, τιμωρείται:

α) με φυλάκιση εφόσον το
προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του ΦΠΑ
που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε
ετήσια βάση έως το ποσό των 3.000 ευρώ,

β) με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου
φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίσθηκε ή δεν
αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση από το ποσό
των 3.000 ευρώ μέχρι το ποσό των εβδομήντα 75.000 ευρώ και

γ) με κάθειρξη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα 75.000 ευρώ.

Σε περίπτωση συρροής περισσότερων τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών τα ως
άνω ποσά υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε μερικότερο φόρο, τέλος ή
εισφορά.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη και η
διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης τέτοιων
φόρων, τελών ή εισφορών.

Αν η διάρκεια της μη απόδοσης ή
ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών δεν
υπερβαίνει το ένα έτος, ο υπαίτιος απαλλάσσεται, εφόσον καταβληθούν, από
την ημέρα που γεννήθηκε η υποχρέωση καταβολής, οι κατά περίπτωση
οφειλόμενοι φόροι, τέλη ή εισφορές με τις κάθε είδους προβλεπόμενες
προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επί αυτών.

Επισημαίνεται ότι με
πρόσφατη εγκύκλιο προς τις εφορίες ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Χ. Θεοχάρης καλεί τις Αρχές να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήσεων για
άσκηση ποινικών διώξεων σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το
Δημόσιο όταν διαπιστώνουν τη συνδρομή δύο προϋποθέσεων: α) τα βεβαιωμένα
και ληξιπρόθεσμα χρέη να υπερβαίνουν το κατά νόμο ελάχιστο ποσό για την
υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης, το οποίο ορίστηκε σε 5.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους προσαυξήσεων και β) να έχει παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης
καταβολής των χρεών αυτών…

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Φτάνει πια!

Το ερώτημα απευθύνεται προς την κυβέρνηση και ειδικότερα προς τον καθ’
ύλην αρμόδιο κυβερνητικό εκπρόσωπο: όταν καθημερινά συλλαμβάνονται
επιχειρηματίες για χρέη προς το Δημόσιο και οδηγούνται στα δικαστήρια ή
και στις φυλακές, πώς δικαιολογείται να παραμένει στο απυρόβλητο και να
διατηρείται και στη θέση του γενικού διευθυντή Ενημέρωσης της ΕΡΤ ο κ.
Αιμίλιος Λιάτσος; Αυτές τις μέρες εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με
οφειλές μερικών χιλιάδων ευρώ, που η οικονομική κρίση τους δημιούργησε,
ζουν με την απειλή της ποινικής δίωξης. Ποιος είναι ο λόγος που ο κ.
Λιάτσος αν και οι συνολικές οφειλές του στο Δημόσιο πλησιάζουν τις
160.000 ευρώ και ήδη έχουν συνταχθεί φάκελοι για κατάσχεση περιουσιακών
του στοιχείων δεν αντιμετωπίζεται όπως άλλοι ανώνυμοι αλλά και επώνυμοι
πολίτες; Δεν αντιλαμβάνονται επιτέλους οι όποιοι προστάτες του ότι το
πρόβλημα δεν το έχει μόνο ο προστατευόμενός τους, αλλά αγγίζει πλέον και
τους ίδιους και την κυβέρνηση γενικότερα; Η ανάθεση δημοσίων αξιωμάτων
προϋποθέτει ιδιότητες τις οποίες προφανέστατα ο κ. Λιάτσος στερείται.

Εθνος της Κυριακής

SHARE

Περισσότερα

MORE READ THIS

TOP LINE

Πάνω από 1,08 δισ. εμβολιασμένοι μετατρέπονται σε ανεμβολίαστους και ζουν έναν εφιάλτη με τους Μπουρλά και Τσιόδρα εξαφανισμένους
Ξαφνικά οι υπερορθόδοξες γειτονιές του Ισραήλ εμφανίζονται με λιγότερα κρούσματα την ίδια στιγμή που ο γενικός πληθυσμός βρίσκεται εκ νέου στο έλεος της πανδημίας
Επικίνδυνα “Ανεμβολίαστοι”;
EKTAKTO> O Eφιάλτης Επιστρέφει στο Ισραήλ! Πάνω από τα μισά κρούσματα και τα δύο τρίτα των ασθενών σε σοβαρή κατάσταση είναι ασθενείς που έχουν εμβολιαστεί πλήρως!
Θετικός στο ιό ο Αδωνις μετά το κορωνοπάρτι του Προεδρικού Μεγάρου;
ΙΣΡΑΗΛ-ΝΕΟ> Το 80% των εμβολιασθέντων δεν μεταδίδει τον ιό, το 20% των εμβολιασθέντων τον μεταδίδει
Παγκόσμιο ΣΟΚ από τον Ugur Sahin (εμβόλιο Pfizer) o οποίος παραδέχεται στη WSJ ότι το εμβόλιο δεν αντιμετωπίζει τη Delta και νίπτει τα χείρας του για τη 3η δόση! Να αποφασίσουν οι κυβερνήσεις και οι πολίτες!
Φθινόπωρο 2019> Tο νοσοκομείο της Wuhan είχε ήδη δύο ορόφους γεμάτους με άρρωστους γιατρούς
Bhutan> Πως ένα μικρό φτωχό έθνος κατάφερε να έχει μόνο έναν θάνατο από τον κοροναϊό;
Μια βραδιά στο Leverkusen χτύπησαν οι μυστικές υπηρεσίες;
ΙΣΡΑΗΛ ΕΚΤΑΚΤΟ> Μόλις στο 80% η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών
Μάχη ζωής με τον ιό δίνουν γνωστός τραγουδιστής (ανεμβολίαστος) και πασίγνωστος επιχειρηματίας αυτοκινήτου (εμβολιασθής). 35χρονος στη Κόρινθο πέθανε μετά το εμβόλιο