kourdistoportocali.comNews DeskΤσακίζουν κόκκαλα οι ΑΛΗΘΕΙΕΣ του Νίκου Καραμούζη

Κορυφαία επαγγελματική καταξίωση

Τσακίζουν κόκκαλα οι ΑΛΗΘΕΙΕΣ του Νίκου Καραμούζη

Εύχομαι ο επόμενος πρόεδρος της Eurobank να είναι Έλληνας

Τσάκιζαν κόκκαλα οι αλήθειες του Νίκου Καραμούζη με αφορμή την αποχώρησή του από την Eurobank.

Κλείνοντας οριστικά τον επαγγελματικό του κύκλο στην Eurobank, στον οποίο υπηρέτησε 19 χρόνια από τα 30 της παρουσίας του στα τραπεζικά δρώμενα, ο Ν.Kαραμούζης ευχαρίστησε το σύνολο του προσωπικού και της διοίκησης της τράπεζας, τους μετόχους και προσωπικά τον Prem Watsa που τον τίμησε με την εμπιστοσύνη του, τον Νίκο Νανόπουλο και τον Σπύρο Λάτση, που του έδωσαν πριν από 19 χρόνια την ευκαιρία και το προνόμιο να βρεθεί στον όμιλο της Eurobank που όπως είπε ήταν μια πολύτιμη προσωπική εμπειρία και κορυφαία επαγγελματική καταξίωση.

“Φεύγω έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μου ότι συνέβαλα στην ανάπτυξη της τράπεζας διατηρώντας ακέραιες τις αρχές μου. Η τράπεζα είναι δυνατή, έχει κύρος και αξιοπιστία, είναι θωρακισμένη από κινδύνους. Έχει στέρεες βάσεις για να πρωταγωνιστήσει στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, έχοντας ως ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το άξιο προσωπικό της”, είπε ο Ν. Καραμούζης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις συνθήκες βελτίωσης για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος, το οποίο όμως αντιμετωπίζει ακόμη σημαντικές προκλήσεις, όπως ο ριζικός μετασχηματισμός του μοντέλου λειτουργίας και των σχέσεων με την πελατεία, τις σημαντικές επενδύσεις και τη μετακίνηση πόρων προς τον σκοπό αυτό, το υψηλό ακόμη κόστος λειτουργίας, τη μείωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους, την απεξάρτηση από τον ELA, τον ανταγωνισμό από μη τραπεζικούς φορείς και τις καταιγιστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας, τη συνεχή προσαρμογή με το εποπτικό ρυθμιστικό πλαίσιο, την ολοκλήρωση των πλάνων αναδιάρθρωσης στα τέλη του 2018, και τον σταδιακό μηδενισμό της συμμετοχής του ΤΧΣ.

Όπως τόνισε ο Ν. Καραμούζης, “μετά από 30 χρόνια εμπειρίας στις τράπεζες, μπορώ να δηλώσω ότι δεν μπορεί να υπάρξει τράπεζα με την πελατεία δυσαρεστημένη, το προσωπικό απογοητευμένο, και την κοινωνία απέναντι, χωρίς σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση με διαφάνεια και συνετή διαχείριση των κινδύνων. Η διαχρονική δύναμη μιας τράπεζας είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, μεταξύ των οποίων η φήμη, η αναγνώριση από την κοινωνία, και το ήθος των διοικούντων της”.

Ο Ν. Καραμούζης δήλωσε ότι σήμερα “έχουμε καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση”, τόνισε όμως ότι το νομοθετικό πλαίσιο του 2015 έχει ορισμένες περιοριστικές διατάξεις που δεν συναντώνται πουθενά αλλού στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Όπως είπε, τα δ.σ. απαρτίζονται κατεξοχήν από ξένους ειδικούς στα χρηματοπιστωτικά, οι οποίοι όμως έχουν περιορισμένη γνώση του τοπικού περιβάλλοντος και της οικονομίας. Πρότεινε η κυβέρνηση σε συνεργασία με το ΤΧΣ να ξαναεξετάσει με ευρύ πνεύμα τον νόμο και να εναρμονίσει την ελληνική νομοθεσία με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΒΑ και τις προδιαγραφές fit and proper, του SSM.

“Ζητούμε να εφαρμοστούν τα ίδια πρότυπα και κώδικες με τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Το σημερινό πλαίσιο αποκλείει σημαντικό αριθμό Ελλήνων και ξένων προσωπικοτήτων κύρους (καθηγητές Πανεπιστημίων εξειδικευμένων στη διαχείριση κινδύνων, επικεφαλής ελεγκτικών και νομικών εταιρειών, επιχειρηματίες), των οποίων η παρουσία θα εμπλούτιζε τα δ.σ. των τραπεζών, ισορροπώντας το μείγμα της σύνθεσής τους.

Παράλληλα, όπως είπε υπάρχει μια πρωτοφανής διάκριση μεταχείρισης, κατά των Ελλήνων πολιτών, καθώς ο νόμος ορίζει ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στα δ.σ. των τραπεζών στελέχη που είχαν σχέση τα τελευταία 10 χρόνια με τον τραπεζικό τομέα. “Εύχομαι ο επόμενος πρόεδρος της Eurobank να είναι Έλληνας”, είπε ο Ν. Καραμούζης.

Αποχαιρετώντας τη Eurobank, ο Ν. Καραμούζης έντονα συγκινημένος, είπε ότι παραμένει πάντα νέος, δημιουργικός και ανήσυχος, και ευελπιστεί να αξιοποιήσει τη δημιουργικότητα και τις εμπειρίες του, σε νέες προκλήσεις ίσως και εκτός τραπεζικού τομέα.

Τόνισε τέλος ότι η οικονομική κρίση σταδιακά θα παρέλθει, όμως ο κίνδυνος είναι να αφήσει πίσω της ένα τοξικό περιβάλλον διχαστικών προσεγγίσεων.

Τον Ν. Καραμούζη αποχαιρέτισε από το βήμα των μετόχων και ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας, εξαίροντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Eurobank αλλά και στην προσωπική επαγγελματική ωρίμανση, πλειάδας στελεχών και προσωπικά του ιδίου.

“Είτε συμφωνούσαμε είτε διαφωνούσαμε με κριτήριο πάντα το συμφέρον της τράπεζας, η συνεργασία μαζί του ήταν μια μοναδική επαγγελματική πρόκληση”.

Τι αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 10 Ιουλίου 2018, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.403.213.772 μετοχές επί 2.133.918.092 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης δεν συνυπολογίζονται οι 52.080.673 κοινές μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 15.6.2018 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2017, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών “KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία” (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2018 καθώς και τη σχετική αμοιβή της για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η οποία θα είναι χαμηλότερη κατά 6,6% από την αντίστοιχη αμοιβή ελέγχου για το 2017.

4. Ενέκρινε:

α) Την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (με αλφαβητική σειρά):

1. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
2. Σταύρος Ε. Ιωάννου
3. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης
4. Φωκίων X. Καραβίας
5. Νικόλαος Β. Καραμούζης
6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
7. Richard P. Boucher
8. Rajeev Kakar
9. Bradley Paul L. Martin
10. Jawaid A. Mirza
11. George E. Myhal
12. Lucrezia Reichlin
13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Η θητεία των μελών θα λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

β) Τον ορισμό των κ.κ. Richard P. Boucher, Rajeev Kakar, Bradley Paul L. Martin, Jawaid A. Mirza, George E. Myhal και Lucrezia Reichlin ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ενέκρινε τον ορισμό των κ.κ. Jawaid A. Mirza, Richard P. Boucher, Νικολάου Β. Καραμούζη, Bradley Paul L. Martin και Αικατερίνης Κ. Μπερίτση (Εκπροσώπου ΤΧΣ) ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

Επιπλέον, ενέκρινε τον ορισμό του κ. Jawaid A. Mirza ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010.

6. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης στα εκάστοτε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που αποχωρούν κατά τα προβλεπόμενα στην Πολιτική αποχώρησης ανώτερων στελεχών της Τράπεζας, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 10ης Ιουλίου 2018, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, τον διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Νικόλαος Β. Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2. Φωκίων X. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
3. Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός, μη εκτελεστικό μέλος
7. Richard P. Boucher, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Rajeev Kakar, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Bradley Paul L. Martin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Jawaid A. Mirza, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. George E. Myhal, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. Lucrezia Reichlin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

SHARE
MORE NEWS DESK