kourdistoportocali.comNews DeskΣτελέχη για να τρέξουν τις χρεοκοπημένες εταιρίες πρέπει να αναζητήσουν οι τράπεζες

Oσο είναι καιρός

Στελέχη για να τρέξουν τις χρεοκοπημένες εταιρίες πρέπει να αναζητήσουν οι τράπεζες

Το παράδειγμα της Creta Farms

Στελέχη από την Egon Zehnder και την Manpower πρέπει να αναζητήσουν οι Τράπεζες για να αναλάβουν τα χρεοκοπημένα και πολυδανεισμένα σαπάκια-εταιρίες τύπου Creta Farm, ξενοδοχεία, κλπ.

Από την Αθηνά Δημητρίου

Αμεσα, εδώ και τώρα. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί το τσουνάμι με τις εταιρίες που βρίσκονται στο κόκκινο.

Αλλωστε οι τράπεζες άφησαν να περάσει πολύ χρόνος κάνοντας υπομονή με διάφορους ανεύθυνους επιχειρηματίες οι οποίοι αφού πήραν τα δάνεια το έρριξαν στη γλυκιά ζωή ένα χαρακτηριστικό κατάλοιπο του νεοπλουτσιμού της μεταπολίτευσης.

Πάρτε παράδειγμα τη Creta Farm. Ποιος θα τρέξει την εταιρία; Διαθέτουν οι τράπεζες εξειδικευμένα στελέχη για το κάθε αντικείμενο-σοβαροί να είμαστε.

Οι τράπεζες οφείλουν να κινηθούν τάχιστα διαφορετικά θα καταρρεύσουν μαζί με τις πολυδανεισμένες εταιρίες.

Tην κατάσταση στα χέρια τους για να σώσουν μια παραγωγική εταιρεία και 800 εργαζόμενους παίρνουν οι τράπεζες και ζητούν από το δικαστήριο προσωρινή διοίκηση για την Creta Farm. Οι αδελφοί Δομαζάκη μαλώνουν μεταξύ τους και με τις τράπεζες, «θυσιάζοντας» μια εταιρεία με καλό όνομα και το μέλλον εκατοντάδων συμπολιτών τους στο νόμο Ρεθύμνου αλλά και μια αλυσίδα προμηθευτών και εμπόρων.

Οι πιστώτριες τράπεζες υπέβαλαν στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης, η οποία θα εκδικαστεί στις 16 Οκτωβρίου και η απόφαση θα εκδοθεί άμεσα. Ο χρόνος είναι ανελέητος για την εταιρεία που ελέω της κόντρας του Τάκη και του Μανώλη Δομαζάκη κινδυνεύει με κατάρρευση.

Ούτε η ενδιάμεση χρηματοδότηση των 4 εκ.ευρώ που είναι κρίσιμη για την άμεση επιβίωση της εταιρείας, ούτε φυσικά η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή μπορεί να προχωρήσει αν δεν βγουν εκτός κάδρου τα δύο αδέλφια.

Οι τράπεζες κινητοποιήθηκαν λόγω του άμεσου κινδύνου κατάρρευσης και προσπαθούν, όπως αναφέρεται στην αίτηση, «να διαφαλίσουμε την εξυγίανσή της και την αποφυγή της άτακτης πτώχευσής της, που θα οδηγούσε σε απώλεια οκτακοσίων θέσεων εργασίας στην τοπική κοινωνία του Ρέθυμνου καθώς και σε απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων για του προμηθευτές και ποσών άνω των € 150,000,000 για εμάς τις αιτούσες τράπεζες και το πιστωτικό σύστημα της χώρας».

Όπως σημειώνεται, κύριος άξονας της εν λόγω συμφωνίας ήταν να αναθέσει η εταιρεία άμεσα και το αργότερο ως την 31.7.2039, στη διεθνούς κύρους ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young τη διαδικασία εξεύρεσης νέου στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα εισέλθει στην Creta Farms εισφέροντας νέα κεφάλαια και διασφαλίζοντας την εξυγίανσή της».

«Η ως άνω διαδικασία εξυγίανσης, αναγκαία για τη διάσωση της Εταιρείας και των εκατοντάδων θέσεων εργασίας της, έχει ουσιαστικά ανασταλεί και παγώσει τις τελευταίες εβδομάδες, ένεκα των, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα, πρωτόγνωρων γεγονότων, τα οποία έχουν συντελέσει στο να περιέλθει η Εταιρεία σε καθεστώς έλλειψης διοίκησης και νόμιμης εκπροσώπησης».

Το αίτημα των τραπεζών προς τη δικαιοσύνη στηρίζεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο διοικητικά συμβούλια τα οποία διεκδικούν τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας, «με συνέπεια η Εταιρεία να έχει περιέλθει σε de facto έλλειψη διοίκησης, όπως άλλωστε, αναγνωρίζει το ίδιο το Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο αρνείται μέχρι και σήμερα να δημοσιεύσει τις διαφορετικού περιεχομένου αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης, που έχει λάβει από τα φερόμενα δύο Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας».

Ενόψει των παραπάνω πρωτόγνωρων περιστατικών, η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ απέστειλε στην Creta Farms επιστολή στην οποία σημειώνεται ότι τα πρακτικά που έλαβε από τις δυο πλευρές βρίσκονται σε πλήρη διάσταση καθώς και ότι «εγείρεται μεταξύ άλλων μείζον θέμα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, ευρυθμίας της συναλλακτικής δραστηριότητας της εταιρείας καθώς και διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος ως προς την προστασία πιστωτών, μετόχων, εργαζομένων της εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου με την εταιρεία σας».

Οι τράπεζες σε επιστολή τους σημειώνουν ότι «είναι προφανές ότι η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή για την Εταιρεία, η οποία αποτελεί βασικό όρο της Συμφωνίας “Standstilt/MoU”, δεν δύναται να αποβεί επιτυχής υπό το παρόν καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας που διέπει τη νόμιμη σύνθεση της διοίκησης της Εταιρείας».

Σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί λύση, η Εθνική Τράπεζα έστειλε επιστολή στους Εμμανουήλ Δομαζάκη και Κωνσταντίνο Δομαζάκη, διαπιστώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «οι συνεχείς έριδες μεταξύ των παραπάνω προσώπων καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την εξεύρεση οιασδήποτε βιώσιμης λύσης για την Εταιρεία, ότι έκαστος εξ αυτών εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι τυγχάνει Πρόεδρος (διαφορετικού ως προς τη σύνθεση) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ότι τούτο έχει ως αποτέλεσμα να αμφισβητείται η νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας, η λειτουργία της οποίας οδηγείται τοιουτοτρόπως ουσιαστικά σε παράλυση, και μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο, κατά το οποίο είναι απολύτως επιτακτική η λήψη σημαντικών αποφάσεων για την επομένη ημέρα».

Στο αίτημά τους προς το Πρωτοδικείο οι τράπεζες μεταξύ άλλων επισημαίνουν:

– Η Εταιρεία, μη έχουσα πλέον νόμιμη διοίκηση και εκπροσώπηση, τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της και της παραγωγικής και συναλλακτικής της δραστηριότητας. Ειδικότερα:

– Λόγω της επελθούσας κατάστασης έλλειψης διοίκησης και νόμιμης εκπροσώπησης και της επικρατούσας εντεύθεν ανασφάλειας δικαίου, έχουν επιδεινωθεί ουσιωδώς οι συναλλακτικοί όροι μεταξύ της Εταιρείας και των προμηθευτών της (περιορισμός ή ακόμα και κατάργηση των παρεχόμενων πιστώσεων), γεγονός που έχει δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας και, κατ’ επέκταση, αδυναμία εξυπηρέτησης των εν γένει υποχρεώσεών της.

– Ταυτόχρονα τινές εκ των προμηθευτών της Εταιρείας έχουν ήδη προβεί σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της, με συνέπεια να υπάρχει άμεσος κίνδυνος διάσπασης του ενεργητικού της. Σημειώνεται ότι το σύνολο των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων που διατηρούν οι προμηθευτές της Εταιρείας έναντι αυτής ανέρχονται σε 13.891.457 ευρώ.

– Ένεκα της έλλειψης πρώτων υλών, η Εταιρεία αδυνατεί να εξυπηρετήσει την υφιστάμενη ζήτηση για τα προϊόντα της, με συνέπεια ο όγκος παραγωγής της να έχει περιοριστεί σημαντικά, προσεγγίζοντας περίπου τους 200 τόνους σε εβδομαδιαία βάση με περαιτέρω τάσεις απομείωσης, ενώ η παραγωγική της δραστηριότητα υπό φυσιολογικές συνθήκες κυμαινόταν στα επίπεδα των 700-800 τόνων σε εβδομαδιαία βάση.

– Δεδομένων των ως άνω δραματικών συνθηκών, η μισθοδοσία ταυ προσωπικού έχει σταματήσει να καταβάλλεται και κινδυνεύουν οι εκατοντάδες θέσεις εργασίας των εργαζομένων της Εταιρείας.

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια αφενός μεν εμείς οι Αιτούσες να μη δυνάμεθα πλέον να συμβληθούμε με την Εταιρεία ώστε να της παράσχουμε την απαιτούμενη για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της χρηματοδότηση (πληρωμές πρώτων υλών, προμηθευτών, ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, μισθοδοσία προσωπικού κ.λπ.), αφετέρου δε η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή που ήταν ήδη σε εξέλιξη με τη σύμφωνη γνώμη των δύο βασικών μετόχων και η οποία έχει ήδη προκαλέσει επενδυτικό ενδιαφέρον με την υποβολή σε πρώτη φάση μη δεσμευτικών προσφορών να είναι πλέον αδύνατο να συνεχιστεί και να τελεσφορήσει.

SHARE

Περισσότερα

MORE NEWS DESK

TOP LINE

ΙΣΡΑΗΛ-ΝΕΟ> Το 80% των εμβολιασθέντων δεν μεταδίδει τον ιό, το 20% των εμβολιασθέντων τον μεταδίδει
Παγκόσμιο ΣΟΚ από τον Ugur Sahin (εμβόλιο Pfizer) o οποίος παραδέχεται στη WSJ ότι το εμβόλιο δεν αντιμετωπίζει τη Delta και νίπτει τα χείρας του για τη 3η δόση! Να αποφασίσουν οι κυβερνήσεις και οι πολίτες!
Φθινόπωρο 2019> Tο νοσοκομείο της Wuhan είχε ήδη δύο ορόφους γεμάτους με άρρωστους γιατρούς
EKTAKTO> Γιατρός του Λευκού Οίκου προειδοποιεί ότι ο Biden δεν στέκει στα καλά του και σύντομα θα παραιτηθεί ή θα τον αναγκάσουν σε παραίτηση!
ΕΚΤΑΚΤΟ> Η Ιαπωνική Shionogi ξεκινά δοκιμές σε ανθρώπους για το χάπι κατά της COVID
Financial Times> O ιός κυκλοφορούσε στην Ιταλία από τον Οκτώβριο του 2019. Η Κίνα αρνείται να επιτρέψει νέα έρευνα!
Bhutan> Πως ένα μικρό φτωχό έθνος κατάφερε να έχει μόνο έναν θάνατο από τον κοροναϊό;
Ο φονικός κορωνοϊός SARS (2002) και η μεγάλη εξαπάτηση της Κίνας. Οι ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα
Μετά το Ισραήλ και η Μεγάλη Βρετανία περιγράφει τα εμβόλια σαν “κουτσές πάπιες”
Aναθυμιάσεις οξυδέρκειας στους Κήπους του Προεδρικού Μεγάρου
IΣΡΑΗΛ ΝΕΟ> Πότε θα χρειαστείς 3η δόση. Στο 16% η προστασία του εμβολίου της Pfizer έναντι της Delta μετά το 6μηνο
Μάχη ζωής με τον ιό δίνουν γνωστός τραγουδιστής (ανεμβολίαστος) και πασίγνωστος επιχειρηματίας αυτοκινήτου (εμβολιασθής). 35χρονος στη Κόρινθο πέθανε μετά το εμβόλιο