kourdistoportocali.comNews DeskΠωλ Ευμορφίδης> Οταν τα δάνειά της επιχείρησής του είχαν καταγγελθεί από την Τράπεζα Πειραιώς

Βreaking news

Πωλ Ευμορφίδης> Οταν τα δάνειά της επιχείρησής του είχαν καταγγελθεί από την Τράπεζα Πειραιώς

Δεν μπορούμε να φαντασθούμε ότι αυτός ο τύπος πήγαινε φορώντας σανδάλια στα ραντεβού με τους τραπεζίτες και στο τέλος έφευγε με δανειοδοτήσεις

O κ. Cocomat σε ένα κόσμο που είσαι ότι δηλώσεις, δηλώνει αντισυμβατικός. Ίσως αυτό το στυλάκι του (αντισυμβατικού) να τον βοήθησε να επιβιώσει από τις οικονομικές καταιγίδες της επιχείρησής του παρότι δεν μπορούμε να φαντασθούμε ότι αυτός ο τύπος πήγαινε φορώντας σανδάλια στα ραντεβού με τους τραπεζίτες και στο τέλος έφευγε με δανειοδοτήσεις.

To ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο bankingnews.gr στις 14/02/2018 το υπογράφει ο Νίκος Καρούτζος και έχει ως εξής>

Οσμή σκανδάλου αναδύεται από την υπόθεση Coco-mat της οποίας τα δάνεια καταγγέλθηκαν και έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής από την Τράπεζα Πειραιώς.

Η εταιρία δεν έχει δημοσιεύσει στο ΓΕΜΗ ισολογισμό για το 2016 παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία που προβλέπει η νομοθεσία ενώ τόσο το 2014 όσο και το 2015 το πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης εκδόθηκε με επιφύλαξη.

Παρά ταύτα όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες δεν έχει γίνει έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή.
Την ίδια στιγμή στις οικονομικές καταστάσεις του 2015 εμφανίζονται σημαντικές ύψους χρηματοδοτήσεις προς υποκαταστήματα αλλά αμοιβές σε εταιρίες συμφερόντων του εφοπλιστή Λογοθέτη που μαζί με τον όμιλο Γουλανδρή ελέγχουν το 50% της εταιρίας.

Πέραν αυτού πληρωμές-χρεώσεις γίνονται και σε άλλες εταιρίες συνδεδεμένες με τους βασικούς μετόχους. Ενδεικτικά αναφέρεται η εταιρία ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ συμφερόντων της οικογένειας Ευμορφίδη που κατέχει το 50% της Coco-mat προς την οποία έχουν καταβληθεί ενοίκια 568.000 ευρώ και στην εταιρία Pavillem συμφερόντων Ευμορφίδη επίσης το ποσό των 57.872 χιλιάδων.

Βέβαια από τις οικονομικές καταστάσεις της Pavillem για το 2015 τα συνολικά έσοδα που προκύπτει ότι έχει η εταιρία είναι 47.500 ευρώ γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά δεδομένης της διαφοράς των 10.000 και πλέον ευρώ. Από την Μπλε Κέδρος εταιρία ακινήτων εμφανίζονται να γίνονται και τιμολογήσεις προϊόντων 397 χιλιάδων ευρώ με το ερώτημα τι προϊόντα τιμολογήθηκαν να πλανάται.

Επίσης έχουν τιμολογηθεί συμβουλευτικές υπηρεσίες 1,45 εκ ευρώ από τις Libra Capital group και Libra Group Services συμφερόντων του εφοπλιστή Λογοθέτη, 76.000 Εyρώ στην BBSL αγνώστων συμφερόντων και 160.000 ευρώ στην Coco-mat Holdings LTD με έδρα τη Βρετανία η οποία είναι η μητρική της Coco-mat.

Ταυτόχρονα έχει χρηματοδοτηθεί η Coco-mat 49 Mercer στις ΗΠΑ με ποσό 1,1 εκ ευρώ με ανοικτό υπόλοιπο 740 χιλιάδων ενώ προς την ίδια εταιρία έχουν γίνει πωλήσεις που χαρακτηρίζονται Franchising 1,142 εκ ευρώ με ανοικτό υπόλοιπο 1,45 εκ ευρώ . Ουσιαστικά το άνοιγμα σε μια χρονιά προς τη συγκεκριμένη εταιρία ξεπερνά τα 2,2 εκ ευρώ.

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία δεν σταματούν εδώ καθώς ενώ οι προμηθευτές και οι συναφείς υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά € 2.809.876 και ποσοστό 68% από την προηγούμενη χρήση (χρήση 2014) οι πωλήσεις της εταιρίας το 2015 αυξάνονται κατά 2,3 εκ ευρώ στα 18,2 εκ ευρώ. Αυτό σε συνδυασμό με τα ανοίγματα προς τις θυγατρικές δείχνει μια επέκταση και άνοιγμα της εταιρίας όταν την ίδια στιγμή η εταιρία αδυνατεί να ανταποκριθεί στο δανεισμό της προς τις τράπεζες.

Και μάλιστα ένα δανεισμό που εμφανίστηκε το 2015 με το leverage buy out που έγινε από τους ομίλους Λογοθέτη και Γουλανδρή μέσω συγχώνευσης με τη CMAT BUYCO ABEE από την οποία η Coco-Mat κληρονόμησε δανεισμό 18 εκ ευρώ ο οποίος έπληξε τα ίδια κεφάλαιά της που μειώθηκε στα 14 εκ ευρώ με πτώση κατά 52%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ορκωτός ελεγκτής στη χρήση του 2015 αναφέρει πως « Λόγω του ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 η εταιρεία δεν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους οριζόμενους από υφιστάμενη δανειακή σύμβαση χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι σχετικές δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 14.532.491 θα έπρεπε να παρουσιάζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». Αυτό είναι προφανές πως μεταβάλει την εικόνα του ισολογισμού.

Επισημαίνεται ότι η είσοδος Λογοθέτη και Γουλανδρή το 2014 ανακοινώθηκε με τυμπανοκρουσίες αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχέσεις Λογοθέτη με την πλευρά Ευμορφίδη είναι διαταραγμένες σήμερα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη βρετανικής έδρας μητρικής Coco-mat Holding ltd υπέβαλε παραίτηση από το ΔΣ στις 15 Νοεμβρίου 2017 ο κ. Κωνσταντίνος Λογοθέτης του Libra Group.
Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι η μητρική Coco-mat Holdings έχει δημοσιεύσει στη Μεγάλη Βρετανία Οικονομικές Καταστάσεις για το 2016 ενώ δεν έχει δημοσιεύσει η θυγατρική στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώνεται στα 23,6 εκ ευρώ με ενοποιημένες ζημίες 3,35 εκ ευρώ και ζημίες μητρικής 7,6 εκ ευρώ. Οι ορκωτοί στην έκθεσή τους εκφράζουν αμφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του ομίλου που έχει αρνητική καθαρή θέση 5,5 εκ ευρώ. Ο όμιλος επίσης εμφανίζεται να έχει την επόμενη πενταετία υποχρεώσεις για λειτουργικές μισθώσεις 20 εκ ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 34 εκ ευρώ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά στα ενέχυρα καώς πέρα από τα ακίνητα, το σήμα Coco-mat και τις μετοχές της εταιρίας έχουν ενεχυριαστεί και μετοχές συνδεδεμένης εταιρίας συμφερόντων μετόχου (αγνώστου ποιου). Επίσης τα έξοδα για ενοίκια που πληρώθηκαν σε εταιρίες των βασικών μετόχων αυξήθηκαν στα 1,045 εκ ευρώ από 626 χιλιάδες το 2015.
Τέλος αξιοσημείωτο είναι ότι αγοράστηκε στα τέλη του 2017 το 40% της Coco-mat Italy έναντι 20.000 ευρώ γεγονός που παραπέμπει σε συνολική αποτίμηση 50.000 ευρώ. στα τέλη του 2015 η συμμετοχή είχε αποτιμηθεί σε 200.000 ευρώ ενώ οι απαιτήσεις από χρηματοδότηση και πωλήσεις εμπορευμάτων προσέγγιζαν τα 400.000 ευρώ.

 

SHARE

Περισσότερα

MORE NEWS DESK