kourdistoportocali.comNews DeskΠάνω από 1 εκατ. δημόσιοι υπάλληλοι ευχαριστούν την κυβέρνηση για το long weekend

Kι ενώ ο ήλιος λάμπει

Πάνω από 1 εκατ. δημόσιοι υπάλληλοι ευχαριστούν την κυβέρνηση για το long weekend

Μια ιστορία χαμένων ευκαιριών και μεγάλων προσδοκιών

Πάνω από 1 εκατ. δημόσιοι υπάλληλοι ευχαριστούν την κυβέρνηση για το long weekend. Kι ενώ ο ήλιος λάμπει οι δημόσιοι υπάλληλοι φορτώνουν στη κούρσα τη πεθερά, τη σύζυγο και τα οξυδερκή παιδάκια και ετοιμάζονται να εκδράμουν στο Καβούρι για να μας ζαλίσουν τον έρωτα.

Δείτε πόσοι λουφάρουν σήμερα.

Στο δελτίο του ΣΕΒ με θέμα τη σημασία της βιομηχανίας στο ελληνικό παραγωγικό πρότυπο: Μια ιστορία χαμένων ευκαιριών και μεγάλων προσδοκιών με ημερομηνία 16 Ιουλίου 2020 διαβάζουμε ότι η ελληνική οικονομία απασχολεί (2019) 4.301 χιλ. εργαζόμενους, εκ των οποίων το 69% είναι μισθωτοί και το υπόλοιπο 31% αυτοαπασχολούμενοι.

Οι 948 χιλ. απασχολούνται στους κλάδους της δημόσιας διοίκησης (αμιγώς δημόσιο), καθώς και εκπαίδευσης και υγείας όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων απασχολείται από το δημόσιο.

Δηλαδή οι υπάλληλοι του Δημοσίου μετά από 10 χρόνια Μνημόνια αντί να μειώνονται αυξάνονται-κατά περίπου 50 χιλιάδες μόλις μέσα σε δύο χρόνια, από το 2017 στο 2019!

Το 2017, σε σύνολο 4.146 χιλ. εργαζομένων, οι απασχολούμενοι στους παραπάνω κλάδους ανέρχονταν σε 890 χιλ. ή σε 21,5% του συνόλου, εκ των οποίων 371 χιλ. στη δημόσια διοίκηση, 296 χιλ. στην εκπαίδευση και 223 χιλ. στην υγεία.

Από τους υπόλοιπους 3.256 χιλ. εργαζόμενους που εργάζονται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα (που περιλαμβάνει και δίκτυα υπό τον έλεγχο του κράτους προς ιδιωτικοποίηση), το 77% απασχολείται σε κλάδους κατά κανόνα έντασης εργασίας (εμπόριο, τουρισμός, επαγγελματικές υπηρεσίες, τέχνες και διασκέδαση, γεωργία και κτηνοτροφία, κατασκευές), με χαμηλότερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά ώρα εργασίας (παραγωγικότητα) από τον μέσο όρο της οικονομίας, που παράγουν το 33% περίπου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της οικονομίας.

Το 23% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα απασχολείται σε κλάδους κατά κανόνα έντασης κεφαλαίου με υψηλότερη παραγωγικότητα από τον μέσο όρο της οικονομίας (βιομηχανία -δηλαδή διύλιση πετρελαίου, ηλεκτρισμός και Φ/Α, παροχή νερού, ορυχεία και μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών-, τράπεζες και ασφάλειες, ενημέρωση και επικοινωνία -εκδόσεις, τηλεπικοινωνίες και πληροφορική- και, μεταφορές και αποθήκευση), που παράγουν το 29% περίπου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της οικονομίας.

Περαιτέρω, η βιομηχανία απασχολεί 389 χιλ. εργαζόμενους, εκ των οποίων 330 χιλ. στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών, που παράγουν το 14,8% και 9,8% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της οικονομίας αντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι η βιομηχανία περιλαμβάνει, εκτός από τη μεταποίηση, και τους κλάδους εξόρυξης, ενέργειας και παροχής νερού. Τέλος, στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών, το 36,4% της προστιθέμενης αξίας παράγεται από τα τρόφιμα-ποτά-καπνός, το 13,4% από τα βασικά μέταλλα, το 9,1% από τα μεταλλικά προϊόντα, το 7,6% από τα χημικά και το 5,8% από τα μη μεταλλικά ορυκτά.

Όσον αφορά στις αμοιβές της μισθωτής απασχόλησης (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών), το μέσο ωρομίσθιο στην οικονομία (2017) διαμορφώνεται σε €11,2, με τη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών σε €10,1 (και στις υπόλοιπες βιομηχανικές δραστηριότητες σε επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα του μέσου όρου της μεταποίησης πλην πετρελαιοειδών), το εμπόριο σε €8,8, τις επαγγελματικές υπηρεσίες σε €8,1, τον τουρισμό σε €6,8, τις κατασκευές σε €5,7 και τη γεωργία, κτηνοτροφία σε €4. Επισημαίνεται ότι το ωρομίσθιο στη δημόσια διοίκηση ανέρχεται σε €15,3, στην εκπαίδευση σε €19,3 και στην υγεία σε €10,3.

Προκύπτει, συνεπώς, όπως αναμένεται, αντιστοιχία των μισθολογικών αμοιβών με τα επίπεδα παραγωγικότητας, με την τελευταία να επηρεάζεται και από τη διάρθρωση ή το δημόσιο χαρακτήρα του κλάδου. Το ίδιο συμβαίνει και με τα λειτουργικά πλεονάσματα ανά ώρα εργασίας, που τείνουν να είναι υψηλότερα στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών (€12,1) απ’ ό,τι στον τουρισμό (€8,8), τις επαγγελματικές υπηρεσίες (€5) και το εμπόριο (€3,3).

Είναι, έτσι, σαφές ότι μια προτεραιοποίηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας θα έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλότερες μισθολογικές αμοιβές και υψηλότερα λειτουργικά πλεονάσματα από αντίστοιχες προσπάθειες σε άλλους κλάδους, με αποτέλεσμα την αύξηση της ευημερίας της κοινωνίας.

Σημειώνεται ότι η παραγωγικότητα της οικονομίας βρίσκεται σε συνεχή καθοδική πορεία από το 2007 και μετά, με την παραγωγικότητα της βιομηχανίας να έχει ήδη ανακάμψει στα προ κρίσης επίπεδα, με την παραγωγικότητα στον τουρισμό να ακολουθεί κατά πόδας, και, με την παραγωγικότητα στους υπόλοιπους επιχειρηματικούς κλάδους να ανακάμπτουν ελάχιστα ή και καθόλου (μεταφορές και αποθήκευση, εμπόριο).

Όσον αφορά στην παραγωγή, η μείωση του ΑΕΠ κατά 25% από το 2008 έως το 2013, συνοδεύθηκε με ανάλογη κατάρρευση των όγκων όλων των μεγάλων κλάδων της οικονομίας, με τη βιομηχανία να συρρικνώνεται, όμως, πολύ λιγότερο από την υπόλοιπη οικονομία.

Έκτοτε, η βιομηχανική παραγωγή ανακάμπτει πολύ ταχύτερα από την υπόλοιπη οικονομία, καθώς η μεταποίηση στρέφεται στις εξαγωγές μετά την καθίζηση της εγχώριας ζήτησης, με την εξαίρεση του τουρισμού. Ο τελευταίος ανακάμπτει ακόμη ταχύτερα, κάτω από ιδιάζουσες, όμως, γεωπολιτικές συνθήκες, που έδωσαν μια τεράστια ώθηση στις τουριστικές ροές από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως της εγχώριας κρίσης και ύφεσης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η παραγωγή της μεταποίησης στην Ελλάδα ανακάμπτει με την ίδια ταχύτητα όπως στην ΕΕ-28 από το 2013 και μετά. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να επανέλθει ταχύτερα στα προ κρίσης επίπεδα παραγωγής.Στο ξεκίνημα της 10ετίας του 2020, η χώρα μας πλήττεται, όπως όλος ο κόσμος, από την πανδημία του COVID-19, με καλύτερες, όμως, οικονομικές προοπτικές από ποτέ.

Ακολουθούνται αναπτυξιακές πολιτικές, που υποστηρίζονται πλέον από σημαντικούς σε μέγεθος ευρωπαϊκούς πόρους, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που φαίνεται να θέλει να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα παραγωγικότητας της Ευρώπης, με φιλόδοξες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ψηφιοποίηση της οικονομίας. Η ευκαιρία είναι μοναδική και πρέπει να την αξιοποιήσουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση της υπερφορολόγησης της οικονομίας, σε συνδυασμό με την πλήρη ανάπτυξη ενός μεταρρυθμιστικού φιλοαναπτυξιακού, και φιλοεπενδυτικού πλαισίου, μπορεί να δώσει ώθηση στις επενδυτικές πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου προς μια περισσότερο εξωστρεφή και δυναμική οικονομία, με ισχυρή συμμετοχή της βιομηχανίας.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού αποτυπώνονται στην αρνητική πορεία των περισσότερων δεικτών, ιδίως κατά τους μήνες της επιβολής των μέτρων περιορισμού, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέπει ύφεση συνολικά το 2020 κατά -9% (αντί -9,7% σύμφωνα με προηγούμενες προβλέψεις της). Παρά τις αρνητικές τάσεις που καταγράφονται κυρίως το 2ο τρίμηνο του 2020, υπάρχουν ορισμένα θετικά σημάδια.

Το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε οριακά τον Ιούνιο του 2020 (στις 87,6 μονάδες από 88,5 τον προηγούμενο μήνα), αλλά είναι σε υψηλότερο επίπεδο απ’ ό,τι στην ΕΕ και την Ευρωζώνη.

Την ίδια ώρα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε (στις -27,7 μονάδες από -33 μονάδες τον προηγούμενο μήνα), καθώς τα νοικοκυριά εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξα για την εξέλιξη της οικονομικής τους κατάστασης και της γενικότερης κατάστασης της χώρας.

Επίσης, ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) στη μεταποίηση αν και παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 μονάδων για 4ο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο του 2020, έχει πλέον καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας του Μαρτίου και Απριλίου 2020.

Η παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών εμφανίζει μείωση -3,3% κατά το διάστημα Ιαν – Μαΐου 2020. Παρόλα αυτά είναι σημαντικά ηπιότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη μείωση που καταγράφεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με τον μέσο όρο στην ΕΕ να εμφανίζει υποχώρηση μεγαλύτερη από -10%.

Ανάλογη είναι και η εικόνα στις εξαγωγές αγαθών πλην καυσίμων και πλοίων, οι οποίες παρά τη μεγάλη υποχώρηση του Μαΐου (-12,4%), συνολικά κατά το διάστημα Ιαν – Μαΐου καταγράφουν μείωση -0,9%, η οποία οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών, καθώς σε όρους όγκου εμφανίζουν άνοδο +2,5%.

Η επίπτωση του lockdown τον Απρίλιο του 2020 αποτυπώνεται και στην πτώση του όγκου λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων κατά -22,3% (-3% κατά το διάστημα Ιαν – Απρ 2020), με όλες τις κατηγορίες καταστημάτων να καταγράφουν έντονη μείωση, εκτός από τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (supermarkets), όπου ο όγκος λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά +6,2%.

Την ίδια ώρα, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικό σύστημα βιβλίων ανήλθε σε €14,1 δισ., παρουσιάζοντας μείωση -32,2%, με τους κλάδους τεχνών και διασκέδασης (-93,3%), ξενοδοχείων και εστιατορίων (-85,5%) και μεταφοράς και αποθήκευσης (-48,6%) να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Επιπλέον, οι περιορισμοί στις διεθνείς μετακινήσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον μηδενισμό του πλεονάσματος στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Απρίλιο του 2020, με τις αφίξεις και τις εισπράξεις να μειώνονται κατά -96,2% και -98,7% αντίστοιχα.

Αναφορικά με την αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 15,5% τον Απρίλιο του 2020 από 17,5% τον Απρίλιο του 2019, με την μείωση που καταγράφεται στον αριθμό των ανέργων σε ετήσια βάση να κατευθύνεται κυρίως προς τους οικονομικά μη ενεργούς, καθώς η επιβολή του lockdown οδήγησε πολλούς στο να δηλώνουν μη διαθέσιμοι για εργασία άμεσα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ, το διάστημα Ιαν – Ιουν 2020 δημιουργήθηκαν περίπου 253 χιλ. λιγότερες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2019. Πάντως, τον Ιούνιο του 2020 οι καθαρές προσλήψεις ήταν περισσότερες κατά 6 χιλ. περίπου σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019.

Τέλος, οι αποπληθωριστικές πιέσεις που καταγράφονται κατά το 1ο εξάμηνο του 2020, οφείλονται κυρίως στην πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου, την ώρα που η μειωμένη ζήτηση και η αναβολή ή ματαίωση καταναλωτικών δαπανών συνέβαλε στην αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών (+€3,1 δισ. την περίοδο Μαρ – Μαίου 2020).

Ενα εκρηκτικό κοκτέιλ δημιουργεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης η αυξητική πορεία του όγκου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του e-ΕΦΚΑ σε συνδυασμό με την αύξηση των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης. Μάλιστα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι έως το τέλος του χρόνου οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για κύριες, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ θα προσεγγίσουν, εάν δεν ξεπεράσουν, τις 300.000. Τους φόβους επιτείνουν τα προσωρινά στοιχεία για τις νέες αιτήσεις που κατατέθηκαν τον Ιούλιο, καθώς φαίνεται πως άγγιξαν τις 20.000. Ετσι, ενώ κατά τον ίδιο μήνα εκδόθηκαν τουλάχιστον 13.000 οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης και επιπλέον 3.000 συντάξεις από δικαιούχους που υπέβαλαν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος «Ατλας», τις αιτήσεις τους, τελικά δημιουργήθηκε ένα «έλλειμμα» της τάξης των 4.000 αιτήσεων.

Στους κόλπους του υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ επικρατεί συγκρατημένη ανησυχία. Αναγνωρίζουν ότι και τους πρώτους μήνες του έτους, ήτοι Ιανουάριο και Φεβρουάριο, υπήρξε μαζικό κύμα αιτήσεων συνταξιοδότησης, όμως γνωρίζουν καλά ότι αντίστοιχη αυξητική τάση υπάρχει και στα τέλη κάθε έτους. Υπολογίζουν ότι τους επόμενους μήνες, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης θα αυξηθούν επιπλέον αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο, αφού μετά το τέλος Αυγούστου θα υποβάλουν –όπως κάθε χρόνο– αιτήσεις συνταξιοδότησης οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Παράλληλα, επισημαίνουν μιλώντας στην «Κ» ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει ως αποτέλεσμα εκτός από την υπολειτουργία του ασφαλιστικού υπερ-φορέα και την καθυστέρηση στην υποβολή των αιτήσεων που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν κατατεθεί την άνοιξη, την αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και πλέον, βλέποντας το υποχρεωτικό «λουκέτο» στα καταστήματά τους, αποφάσισαν να βγουν στη σύνταξη. Την ίδια στιγμή, βέβαια, θεμελιώνουν πλέον δικαίωμα συνταξιοδότησης και όσοι το 2015, με την ψήφιση του νόμου που αύξησε τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας, είδαν να κλείνει ξαφνικά γι’ αυτούς η πόρτα εξόδου είτε στην πρόωρη είτε στην πλήρη σύνταξη σε νεότερη ηλικία από τα 62.

«Τρύπα» 700 εκατ. ευρώ

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, το σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων για κύρια σύνταξη έφτασε στα τέλη Μαΐου τις 163.000, εκ των οποίων οι 147.000 είναι ληξιπρόθεσμες (πάνω από 90 ημέρες). Συνυπολογίζοντας το σύνολο όλων των εκκρεμοτήτων για κύριες συντάξεις, οι ειδικοί κάνουν λόγο για «τρύπα» στο σύστημα της τάξης των 700 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, στον κλάδο επικουρικής σύνταξης εκκρεμούν 101.000 αιτήσεις (88.000 ληξιπρόθεσμες – 48.000 με απόφαση ΕΦΚΑ), που κοστολογούνται μαζί με τα αναδρομικά τους στα 120 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τον Ιανουάριο του 2019 εκκρεμούσαν περίπου 106.000 αιτήσεις για κύρια σύνταξη, τον περασμένο Ιανουάριο είχαν αυξηθεί στις 158.000, ενώ τον Μάιο οι εκκρεμότητες ξεπέρασαν τις 163.000. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των 17 μηνών ο όγκος των εκκρεμοτήτων αυξάνεται σταθερά μήνα μήνα. Στο επικουρικό, η πορεία του 2019 ήταν πτωτική (φτάνοντας τις 86.000 εκκρεμότητες) και στη συνέχεια αυξητική, ενώ και το 2020 διατηρείται σε ανοδική τροχιά. Οι περισσότερες εκκρεμότητες αφορούν αιτήσεις προς το πρ. ΙΚΑ, καθώς εκκρεμούν 53.500 αιτήσεις από μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Αντίστοιχα εκκρεμούν 30.000 από ελεύθερους επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) και 39.000 αιτήσεις αγροτών (ΟΓΑ). Οι εκκρεμείς αιτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων αγγίζουν τις 21.000.

Το πρόβλημα έχει απασχολήσει σε υψηλόβαθμο επίπεδο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του οικονομικού επιτελείου και των θεσμών, στο πλαίσιο της μετα- προγραμματικής εποπτείας, με τη χώρα μας να έχει δεσμευθεί ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μηδενισθούν με ορίζοντα (ανάλογα με την κατηγορία) έως και το 2021.

Ειδικά στο θέμα αντιμετώπισης του όγκου των εκκρεμών συντάξεων, το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη αναπτύξει το σύστημα της ψηφιακής σύνταξης «Ατλας». Ολες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και δύο κατηγορίες συντάξεων έχουν μπει ήδη πιλοτικά στην αυτοματοποιημένη έκδοση της απόφασης, οι μεταβιβάσεις κύριας σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου και οι αγροτικές συντάξεις του πρ. ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση. Εντός του επόμενου διαστήματος, βάσει του προγραμματισμού, θα ενταχθούν μάλιστα και άλλες περιπτώσεις, καθώς και παλαιότερες αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου.

SHARE

Περισσότερα

MORE NEWS DESK

TOP LINE

-Act greedy when others are fearful
Ο νέος “μαύρος χρυσός” του Κατάρ> Πως μια κατάξερη χερσόνησος μετατρέπεται σε επίκεντρο του ενεργειακού κόσμου
Elon Musk [VIDEO]> O πραγματικός Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αυτός που κοντρολάρει τον τηλεϋποβολέα του Biden…O Biden μετατρέπει τις ΗΠΑ σε Βενεζουέλα
Ο κ. Τσίπρας θα μπορούσε να σταθεί διπλά τυχερός ώστε σε βαθύ γήρας να μεταβιβάσει την εξουσία στα παιδιά του. Γιατί ο Κυριάκος…
Έφυγε μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο που αντιμετώπισε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Κώστας Τσαούσης
New York Times> Οι πραγματικά πλούσιοι δεν είναι αυτοί που νομίζουμε- Η κάστα του 0,1%
Dead Sea_Israel> Road trip to the lowest point on earth
Bloomberg > Εφόσον το κόστος στέγασης εκτοξεύεται γιατί δεν χτίζουμε νέες πόλεις;
ΙΣΡΑΗΛ> Τα εμβόλια δεν φτιάχτηκαν για την αντιμετώπιση της COVID-19. Το 80% των σοβαρών κρουσμάτων είναι 3 φορές εμβολιασμένοι. Καθηγητής παγώνει το υπουργικό συμβούλιο. Πατέντα εμβολίου του 2016 της Moderna έχει κοινή ακολουθία με τον ιό COVID
Χειροποίητα σαπούνια VALANIA από τις αδελφές Μαρία και Ιωάννα Μπακογιαννάκη
Στις βίλες-αριστουργήματα των €1.200.000 του Ρεθύμνου
Aποστολή στο Tel Aviv> Bόλτα στη γειτονιά του Roman Abramovich και της Gal Gabot