kourdistoportocali.comNews DeskOι πλουμιστοί μισθοί της χρεοκοπημένης Λάρκο

Και ζηλευτά επιδόματα

Oι πλουμιστοί μισθοί της χρεοκοπημένης Λάρκο

Exει φεσώσει ότι κινείται

Tριετή συλλογική σύμβαση εργασίας που περιλαμβάνει αυξήσεις, επιδόματα και παροχές που θα ταίριαζαν σε μια σούπερ κερδοφόρα επιχείριση υπογράφει η Λάρκο. Χρεοκοπημένη, έχει φεσώσει μεταξύ άλλων προμηθευτές και τη ΔΕΗ, και η διοίκησή επιχείρησε να «περάσει» χωρίς επιτυχία επί του παρόντος, μια σύμβαση από το διοικητικό συμβούλιο λίγες ημέρες πριν τις εκλογές.

Γράφει η Gillian Rothschild

Τόσο τα μέλη του δ.σ. , όσο και το ΤΑΙΠΕΔ που είναι ο βασικός μέτοχος της Λάρκο έχουν ζητήσει ακριβή ενημέρωση για το θέμα των αυξήσεων και εάν αυτές – που ανέρχονται σε 3 εκ.ευρώ ετησίως – είναι συμβατές με το business plan που έχει εκπονήσει η Oliver Wyman για λογαριασμό της Λάρκο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό των 3 εκατ. ευρώ ετησίως αφορά μόνο τους εργαζομένους στο εργοστάσιο της Λάρκο χωρίς να υπολογίζονται οι αυξήσεις που θα προκύψουν από άλλους χώρους της εταιρείας.

Mερικά στοιχεία για την Λάρκο:

– τα φέσια προς τη ΔΕΗ φθάνουν τα 350 εκατ. ευρώ και παρά τις δεσμεύσεις της, δεν πληρώνει. Μάλιστα από τις αρχές του 2019 η Λάρκο έχει πληρώσει μόλις 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 30 εκατ. ευρώ που είναι οι λογαριασμοί Ιανουαρίου – Μαΐου

– οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εργολάβους και προμηθευτές υπολογίζονται σε τουλάχιστον 50 εκ.ευρώ

– με βάση τα τελευταία στοιχεία το 2018, η Λάρκο για κάθε τόνο νικελίου που παρήγαγε, είχε ζημιές ύψους 3.642 δολάρια.

– η εταιρεία δεν υλοποιεί τις υποχρεώσεις που έχει για αγορές δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Εκτιμάται  έτσι ότι στο τέλος της περιόδου η εταιρεία θα έχει ένα τεράστιο έλλειμμα 1,5 εκατομμυρίων δικαιωμάτων αξίας κοντά στα 40 εκατ. ευρώ, με την ανοχή του υπουργείου Ενέργειας. Περίπου το μισό από το έλλειμμα, έχει προκύψει από την πώληση των δωρεάν δικαιωμάτων που είχε στην κατοχή της η Λάρκο για να καλύψει τρέχουσες υποχρεώσεις της

Τι προβλέπει η προτεινόμενη συλλογική σύμβαση μιας εταιρείας χρεοκοπημένης, στο χείλος του γκρεμού; ΕΣΣΕ

Ως προς τις βασικές απολαβές:

Βασικό μισθό ανειδίκευτου πρωτοδιοριζόμενου εργάτη 950 ευρώ (βοηθοί τεχνίτες, τεχνίτες ηλεκτρονικοί, υδραυλικοί, ξυλουργοί, οικοδόμοι, φύλακες, βοηθοί χειριστές μηχανημάτων).

Ο βασικός μισθός αυξάνεται και ξεπερνά τα 1000 ευρώ για άλλες ειδικότητες (χειριστές μηχανημάτων, επιστάτες, εργοδηγοί, διοικητικοί κλπ) και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1350 ευρώ για το επιστημονικό προσωπικό.

Ο βασικός αυτός μισθός συμπληρώνεται με διατακτικές:

2 ευρώ την ημέρα από την 1η Ιουλίου 2019

4 ευρώ την ημέρα από την 1η Ιουλίου 2020

6 ευρώ την ημέρα από την 1η Ιουλίου 2021

Επιπλέον όσοι προσλήφθηκαν το 2007 και έχουν λάβει αναβάθμιση ειδικότητας χωρίς αύξηση μισθού, προβλέπεται να πάρουν αναδρομικά σε τρεις δόσεις τη διαφορά που προκύπτει.

Σε ό,τι αφορά τα χρονοεπιδόματα, τα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται κατά:

5% για τις δύο πρώτες τριετίες

7% για την τρίτη και τέταρτη τριετία

8% για την πέμπτη και έκτη τριετία

9% για την έβδομη και όγδοη τριετία

Αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ακόμη και η απασχόληση εργαζόμενου μέσω εργολάβου (για κάθε 5 έτη μία τριετία).

Η ΕΣΣΕ περιλαμβάνει πλήθος επιδομάτων και παροχών. Συγκεκριμένα στην εταιρεία διασφαλίζονται πλήρως τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. Επιπλέον επιδόματα ανάλογα και με την ειδικότητα ή την οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου προβλέπονται τα εξής:

 1. Ανθυγιεινό από 114,55 έως 130,69 ευρώ
 2. Συζύγου 29,35 ευρώ
 3. Βάρδιας 59,98 ευρώ
 4. Εκτός βάρδιας 35 ευρώ
 5. Παραγ. τμημ. 95 ευρώ
 6. Επίδομα Η/Κ 190 ευρώ
 7. Επίδομα ρευστών 10 ευρώ
 8. Επίδομα οξυγονοκολλητών 20 ευρώ
 9. Επίδομα Συντ. (ύψους) 19,67 ευρώ
 10. Επίδομα ύψους (γερανιστές) 17,34 ευρώ
 11. Επίδομα ηλεκτρομηχανολογικής συντήρησης εκτός βάρδιας 14,67 ευρώ
 12. Επίδομα Βάρδιας ΠΗ 20 ευρώ
 13. Επίδομα γερανών 50 ευρώ
 14. Επίδομα χειριστών 41 ευρώ
 15. Επίδομα οδηγών ασθενοφόρου 20 ευρώ
 16. Επίδομα ταμείου 10%
 17. Επίδομα προϊσταμένων υπομηχανικών 146,74
 18. Επίδομα υπευθυνότητας προσωπάρχη 176,08
 19. Πολυετίες 1%
 20. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ 10%
 21. Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ 15%
 22. Κάτοχοι μεταπτυχιακού 18%
 23. Κάτοχοι διδακτορικού 20%

Πριμ παραγωγής

Λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, όσο πιο πολύ νικέλιο παράγει η Λάρκο τόσο αυξάνονται οι ζημιές αλλά στη συλλογική σύμβαση που προωθείται προβλέπεται πριμ παραγωγής που αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγή, δηλαδή όσο μεγαλύτερες είναι οι ζημιές της εταιρείας:

Εάν η μέση τιμή του νικελίου είναι 9.500 έως 11.574 δολάρια και η παραγωγή του μήνα ξεπερνά τους 1000 τόνους (ζημιά για την εταιρεία περίπου 5 εκατ. δολάρια) τότε δίνεται πριμ παραγωγής 2%  του μισθού + 2,75% ανά 100 τόνους

Το πριμ παραγωγής μπορεί να φτάσει μέχρι και το 14% + 3% ανά 100 τόνους ανάλογα με τις τιμές του νικελίου και την παραγωγή ανά μήνα.

Οικειοθελείς παροχές

Πέραν των παραπάνω η ΕΣΣΕ προβλέπει τις εξής παροχές:

 • 1 κιβώτιο γάλα σε κονσέρβα κάθε δύο μήνες
 • 40 ευρώ ως αντίτιμο αγοράς γαλοπούλας τα Χριστούγεννα
 • 100 ευρώ ως αντίτιμο για την αγορά αρνιού το Πάσχα

Επίσης προβλέπεται η επιδότηση από το ταμείο της εταιρείας χοροεσπερίδων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (μπουζούκια) του σωματείου των εργαζομένων….

Η διοίκηση της Λάρκο εγκαλείται για μια σειρά από θέματα διαχείρισης της κρατικής βιομηχανίας, για παράδειγμα, την ενδεχόμενη ευθύνη των μελών του δ.σ., αφορά στην αδυναμία κατάρτισης λογιστικών καταστάσεων για τα έτη 2016, 2017 και 2018.

Και στις δημοσιευμένες καταστάσεις του 2015 υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σύμφωνα με τις σημειώσεις των ορκωτών λογιστών, οι οποίοι ζήτησαν επικαιροποίηση της αξίας των παγίων με βάση τις νεότερες εμπορικές αξίες. Συγκεκριμένα οι ορκωτοί έχουν ζητήσει νέα ανεξάρτητη αποτίμηση, ενώ ενδεχόμενη αναπροσαρμογή προς τα κάτω της αξίας των παγίων, θα έχει επίπτωση στην καθαρή θέση της εταιρείας.

Η Λάρκο επρόκειτο να ιδιωτικοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας της προηγούμενης κυβέρνησης με την Κομισιόν για την υπόθεση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Ο σχεδιασμός ανακόπηκε από την παρούσα κυβέρνηση, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης έχει σχέδιο που θα μετατρέψει την κρατική βιομηχανία σε κερδοφόρο.

SHARE
MORE NEWS DESK