kourdistoportocali.comNews DeskΚΡΑΧ στα επαγγέλματα εκτός ΚΑΔ, θρίλερ με τις επιταγές

Η αγορά στο έλεος της ατολμίας και του COVID-19

ΚΡΑΧ στα επαγγέλματα εκτός ΚΑΔ, θρίλερ με τις επιταγές

Γράφουν η Ειρήνη Τσεσμελή και ο Δημήτρης Δημητρίου

Σε μια προσπάθεια και σε συνέχεια των αυξανόμενων έκτακτων μέτρων και κατόπιν δημοσίευσης των ΦΕΚ 55/2020 και ΦΕΚ 68/2020 ανακοινώθηκε στις 23.03.2020, στην σελίδα ΑΑΔΕ κατάσταση διεύρυνσης των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας των επιχειρήσεων που θα υπάγονται στην αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων. Σε συμφωνία ακολουθεί με Δελτίο Τύπου του Υπουργού Εργασίας για τους ως άνω ΚΑΔ αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων έως 30.06.2020 καθώς και αναστολή καταβολής δόσεων των ρυθμίσεων.
Παρ ’όλα αυτά δυστυχώς πολλά επαγγέλματα που ήδη πλήττονται από την παρατεταμένη αδράνεια της αγοράς λόγω της πανδημίας, δεν έχουν συμπεριληφθεί όμως γίνονται προσπάθειες να συμπληρωθούν περισσότεροι ΚΑΔ.
Πάντα σύμφωνα με τις τελευταία πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αναλύονται προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων τα κάτωθι:

Α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1. Υποχρέωση διατήρησης όλων των θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους βάσει των νέων έκτακτων μέτρων, ώστε να δικαιούνται την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.

2. Απαγόρευση της απόλυσης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν των παραπάνω μέτρων, σε αντίθετη περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη.

3. Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως «Αποζημίωση ειδικού σκοπού» ύψους 800 ευρώ, για τη περίοδο από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, για όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που ανεστάλη η λειτουργία τους βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, η οποία θα καταβληθεί το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου. Η πλατφόρμα σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα ενεργοποιηθεί από 24.03.2020 με σκοπό την υποβολή αιτήσεων τόσο από τους εργοδότες μέσω Εργάνη όσο και από τους εργαζομένους με τους κωδικούς taxis υποβάλλοντας το IBAN.

4. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω εργαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενη στον ονομαστικό τους μισθό.

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

1. Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

2.Για τις φορολογικές υποχρεώσεις (που αφορούν από 11.03.2020-30.04.2020) εφαρμόσθηκε με τον ΦΕΚ 55 & 68/2020 αναστολή πληρωμών έως και τις 31.08.2020 σύμφωνα με τον 1054/22.03.2020 εφόσον υπάγεται η δραστηριότητά τους στην κατάσταση με τους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί στην σελίδα της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που είναι αδύνατον να καταβληθούν εφάπαξ το σύνολο των τρεχουσών εισφορών και δόσεων είναι δυνατόν να υπαχθούν στην ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων ανάλογα τον τύπο των φορολογικών υποχρεώσεων.

3. Αναστολή καταβολής των δόσεων ρύθμισης έως και 30.06.2020 για όσες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους αναφέρονται στην κατάσταση των Κωδικών Δραστηριότητας. Εδώ επειστούμε την προσοχή ότι μετά τις 30.06.2020 οι δόσεις πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ στο σύνολό τους προκειμένου να μην χαθεί η ρύθμιση.

4.Για την επέκταση των ασφαλιστικών εισφορών του Μαρτίου Απριλίου και μετά αναμένεται νέο Δελτίο Τύπου που θα ενημερώνει ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

1.Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται.

2. Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για τρεις (3) μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

3.Για την επέκταση των ασφαλιστικών εισφορών του Μαρτίου Απριλίου και μετά αναμένεται νέο Δελτίο Τύπου που θα ενημερώνει ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

Δ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

1. Πρόβλεψη λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (50% του προσωπικού) με απασχόληση του οργανωμένα από τον εργοδότη εκ περιτροπής και έως 2 εβδομάδες συνεχόμενα ή διακεκομμένα, με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα των 6 μηνών από την έναρξη ισχύς του ΦΕΚ 68/2020.

2. Θέσπιση μέτρων για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, την άρση των διοικητικών εμποδίων για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς, και ιδίως την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας.

3.Αδειες ειδικού σκοπού σύμφωνα με το αρ.11-41είναι δικαιούχοι οι εργαζόμενοι που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας καθώς και αυτοί που έχουν απολυθεί από 1ης -20ης Μαρτίου 2020.

4.Αφορά επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στην απαγόρευση αναστολής της λειτουργίας τους με διάταξη δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση μερικής λειτουργίας λόγω χρήσης delivery ή άλλες επιχειρήσεις που δίνετε να λειτουργούν περιοριστικά και ο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας τις συμπεριλαμβάνει στις ευεργετικές διατάξεις λήψης επειγόντων μέτρων, αυτές δύναται να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

Ε. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ αρ.2 ΦΕΚ 68/2020

1.Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στα έκτακτα μέτρα και σύμφωνα με τους ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας έχουν ελαφρυντικά το 40% έκπτωση των μισθωμάτων, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

2.Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία φιλοξενεί την έδρα της εταιρείας επιχείρησης υπάγεται στην έκπτωση ενοικίου αφού έχει δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και σε κάθε περίπτωση έδρευε πριν τις 20.03.2020.

3.Οι μισθώσεις και κινητών περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων υπάγονται σε έκπτωσης κατά ως άνω προαναφερθέν ποσοστό έκπτωσης.

4.Στην διάταξη συμπεριλαμβάνεται στην παρ2 αρ2 οι μισθωτοί που είναι εργαζόμενοι σε εταιρεία υπό αναστολή και σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί προσωρινά υπάγονται στην έκπτωση μίσθιου για την κύρια κατοικία.
5.Δεν υπάγονται στις ελάφρυνσης ακίνητης και κινητής εκμισθωμένης περιουσίας φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δεν έχει επιλεχθεί ο ΚΑΔ.

ΣΤ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο τον ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων έργου και ένταξης σύμφωνα με το αρ.15 ΦΕΚ 68.

Ζ. ΔΑΝΕΙΑ

Για τα στεγαστικά δάνεια δίνετε η δυνατότητα της αναστολής σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Ένωση Τραπεζών της Ελλάδας με Δελτίο Τύπου από 19.03.2019 που αναφέρονται τα κάτωθι :

Προτεραιότητα θα δοθεί και δίνεται για φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με τον δανειολήπτη θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών, με την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω δάνεια είναι εξυπηρετούμενα.

Περαιτέρω, οι τράπεζες προσαρμόζουν τον τρόπο επικοινωνίας τους με τους οφειλέτες δανειολήπτες στις σήμερα κρατούσες ακραίες και ευαίσθητες συνθήκες.

Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι ομάδες πολιτών (φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων), που δεν πλήττονται από την κρίση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία δεν έχουν υπαχθεί στα έκτακτα μέτρα ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

Η. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΩΣ 400 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΑΤΜ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών από σήμερα 24.03.2020 δεν θα επιτρέπεται εξυπηρέτηση με Φυσική Παρουσία αλλά με ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ έως 400 ευρώ, και κατάθεση έως 1000 ευρώ μέσω ΑΤΜ. Όλοι οι λογαριασμοί και όλες οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και ΑΤΜ.

Επισημάνσεις
1. Για τα φυσικά πρόσωπα, πουθενά δεν αναφέρεται αναστολή καταβολής οφειλών από ρυθμίσεις, οφειλές από φόρους και αναστολές πληρωμών σε άλλες προσωπικές ρυθμίσεις, εκτός και εάν το φυσικό πρόσωπο είναι μισθωτός ή δημόσιος υπάλληλος.

2. Προϋπόθεση γενική για το σύνολο των επιχειρήσεων αυτοαπασχολούμενων ελευθέρους επαγγελματίες και εργοδότες είναι ο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας να συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση ΚΑΔ που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της ΑΑΔΕ.

Προτάσεις
1. Μέχρι τις 31/8/2020 να μην υπάρχει καθορισμένη παράταση αλλά ελεύθερη καταβολή έμμεσων και άμεσων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από όλες τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους χωρίς πρόστιμο και με δυνατότητα μερικής καταβολής.

2. Στις παραπάνω καταβολές να δίδεται σε εμπρόθεσμες (εντός αρχικής ημερομηνίας) έκπτωση φόρου (έμμεση επιστροφή Refund) ποσοστού περίπου 5%-10% για την στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Ενώ στις εκπρόθεσμες καταβολές (μετά την αρχική ημερομηνία) να δίδεται έκπτωση φόρου (έμμεση επιστροφή Refund) ποσοστού περίπου 2,5%-5%.

3. Με τις παραπάνω εκπτώσεις (Refund) των φόρων και των εισφορών μπορεί να επιτευχθεί η τόνωση της αγοράς σε συνδυασμό με την τόνωση της εισπραξιμότητα του κράτους, και θα μπορούσε να συνδεθούν αυτές οι επιστροφές με κονδύλια στήριξης μέσω ΕΣΠΑ ώστε να μην επηρεάσουν τον προϋπολογισμό.

4. Άμεσα πρέπει να ληφθούν μέτρα παράτασης και αναστολής των πληρωμών μεταχρονολογημένων επιταγών διότι η εισπραξιμότητα στο σύνολο των επιχειρήσεων εκτός του κλάδου της διατροφικής και φαρμακευτικής αλυσίδας καταρρέει. Σε διαφορετική περίπτωση θα σφραγισθεί ένας τεράστιος όγκος επιταγών με αποτέλεσμα την δημιουργία δυσμενέστατων επιπτώσεων τόσο στην αγορά όσο και των Τραπεζών. Κατατέθηκε πρόταση στα αρμόδια Υπουργεία και στην Τράπεζα της Ελλάδας. Απαιτείται άμεση παρέμβαση και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του μήνα, για το σύνολο των πληρωτέων επιταγών που λήγουν από σήμερα έως τέλος του τρέχοντος τριμήνου. Πιο συγκεκριμένα για το σύνολο των ΚΑΔ των επιχειρήσεων, και για τις επιταγές που λήγουν από 30.03.2020 έως και τις 30.06.2020 να υπάρξει πρόβλεψη αναστολής και μη σφράγισης (90 ημέρες) αυτών των αξιογράφων.

5. Είναι επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθούν καθολικά σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, στην αναστολή καταβολών των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων διότι όλη η χώρα κλονίζετε. Είναι αδύνατον να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις αφού ο τζίρος, στις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα ενδεικτικά, έχει υποστεί μείωση άνω του 80%.

Τέλος σημαντικό είναι να σταθούμε όρθιοι, όμως η επόμενη ημέρα δεν θα είναι ίδια. Η ρήξη της συναλλακτικής αλληλουχίας θα προκαλέσει κραδασμούς στο σύνολο της οικονομίας. Όλα τα δεδομένα θα προσαρμοστούν, θα αλλάξουν, και θα προκύψει μια ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.

ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Email: tsesmeliservises@gmail.com
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ (CPA, AIA, ACA)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο.Ε.Ε
Email: cpa@ddimitriou.com

SHARE

Περισσότερα

MORE NEWS DESK