-Αλέξη, γιατί χαρίζεις 2 δις ευρώ δάνεια στους εκδότες;

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ