kourdistoportocali.comMagazineΣκοτεινός Κόσμος

Ελενα Φραντζή, νεκρή

Σκοτεινός Κόσμος

Ποιοι αθώωσαν τον παππά που βίαζε την 29χρονη κόρη του

Ο σκοτεινός κόσμος της Ιεράς Συνόδου Κύπρου αποκαλύπτεται μέσα πρακτικά συνεδρίας που αθώωσε τον  ιερέα ο οποίος βίαζε την θετή κόρη του που αυτοκτόνησε στα 29 της προκαλώντας σοκ σε Ελλάδα και Κύπρο. Αν αυτό γινόταν στην Κατεχόμενη Κύπρο ή στην Τουρκία θα μιλάγαμε γαι Εξπρές του Μεσονυχτίου. Στη προκειμένη περίπτωση οι διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες, εσιώπησαν ή αδιάφορησαν για το έγκλημα με αποτέλεσμα το απελπισμένο κορίτσι που δεν έβρισκε πουθενά βοήθεια να αυτοκτονήσει. Το συγκλονιστικό ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα του Φιλελεύθερου δεν αφήνει αμφιβολίες για το ποιόν κάποιων από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου:

Ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας και άλλα πέντε μέλη της Ιεράς Συνόδου συνέτειναν στην απαλλαγή του ιερέα, ο οποίος καταδικάστηκε για άσεμνη επίθεση εναντίον ανήλικης τεσσάρων ετών, η οποία απεβίωσε πρόσφατα, σε ηλικία 29 ετών, προκαλώντας σοκ ανά το παγκύπριο.

Τα πιο πάνω προκύπτουν από τα πρακτικά συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, τα οποία αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», ρίχνοντας φως στο τι διαδραματίστηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες της Ιεράς Συνόδου και τα οποία γεννούν ερωτηματικά αφήνοντας παράλληλα ιεράρχες εκτεθειμένους.

Από την ανάγνωση των πρακτικών της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2015, στον αναγνώστη δημιουργείται η εντύπωση πως παίχτηκε ένα παιγνίδι για να προκύψει το αποτέλεσμα της απαλλαγής του κατηγορούμενου, τότε, ιερέα. Προφανώς κάποιοι θεωρούσαν πως μιλούσαν εκ του ασφαλούς, αφού ουδείς ανέμενε την απροσδόκητη τροπή που πήρε το θέμα σχεδόν τρία χρόνια μετά.
Ρόλο στην απαλλαγή του ιερέα διαδραμάτισαν, με τη θέση που πήραν, οι μητροπολίτες Ταμασού Ησαΐας, Λεμεσού Αθανάσιος και Κύκκου Νικηφόρος, όπως και ο επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος και ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος.

Ο Μητροπολίτης Κιτίου δεν φαίνεται από τα πρακτικά να έχει εκφράσει θέση, αλλά σημειώνεται πως ήταν επικεφαλής της Ανακριτικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου, η οποία κατέληξε ότι δεν… τρέχει τίποτε. Στην ίδια Επιτροπή συμμετείχε και ο επίσκοπος Λήδρας και ίσως και άλλοι συνοδικοί οι οποίοι, ωστόσο, δεν κατονομάζονται στα πρακτικά.

Εισήγηση του Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιου, όπως η υπόθεση επανεξεταστεί ύστερα και από την καταδίκη του Πρωτόδικου Δικαστηρίου και εν συνεχεία του Ανωτάτου δεν πέρασε.
Στα πρακτικά τα οποία καταδεικνύουν τον ρόλο του καθενός, καταγράφονται ανάμεσα σε άλλα και τα εξής:

«Υπόθεσις του πατήρ Στυλιανού Σάββα, εξ Εργατών.
Ο Μητροπολίτης Πάφου, ως πρόεδρος του Πενταμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου, αναφέρει ότι το Πενταμελές Συνοδικόν Δικαστήριον συνήλθεν εις προκαταρκτικήν συνεδρίαν και εξήτασε την διαδικασίαν την οποίαν θα ακολουθήσει επί του θέματος του αφορώντας εις τον εφημέριον της κοινότητος Εργάτες, της Ιεράς Μητροπόλεως Tαμασού, π. Στυλιανό Σάββα. To Δικαστήριον, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κύπρου, εζήτησεν από τον πρόεδρον της Ανακριτικής Επιτροπής, μητροπολίτην Κιτίου, όπως η Επιτροπή επανεξετάσει το θέμα, εν συναρτήσει, και προς τα νέα δεδομένα επί της υποθέσεως, ήτοι την υπό του Πολιτικού Δικαστηρίου καταδίκην του ως άνω ιερέως εις 18μηνον φυλάκιση και την υπό του εφετείου απόρριψιν εφέσεως εναντίον της καταδικαστικής αποφάσεως. Επειδή, ως αναφέρει εν συνεχεία ο Μητροπολίτης Πάφου, ο Μητροπολίτης Κιτίου θεωρεί ότι το θέμα δεν δύναται να επανεξετασθεί, διά τούτο και θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος η Ιερά Σύνοδος, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

– Ο Μητροπολίτης Ταμασού εισηγείται όπως η Σύνοδος, επιδεικνύουσα την επιείκειαν αυτής, αποκαταστήσει, κατ’ οικονομίαν, τον ιερέα, ο ίδιος δε εις τοιαύτην περίπτωσιν θα καλέσει τον π. Στυλιανό Σάββα εις μετάνοιαν. “Έχει αρκετά ταλαιπωρηθεί”, λέγει ο Μητροπολίτης Ταμασού, “τόσον ό ίδιος όσον και η οικογένειά του. Εξάλλου το δικαστήριον απαίτησεν όπως αυτός μη εργάζεται σε χώρους που απασχολούνται ανήλικοι”, θα τοποθέτησει αυτόν ως εφημέριον εις το παρά την κοινότητα Μαλούντας κείμενον Ιερόν Ησυχαστήριον του Αγ. Μάρκου τού Ευγενικού. Ο εν λόγω κληρικός θα καλύπτει παραλλήλως και τας λειτουργικάς ανάγκας προσκυνηματικού ναού παρά την κοινότητα Φικάρδου. Η προτεινομένη λύσις θα συμβάλει πρώτον εις την συνέχισιν της οικονομικής στηρίξεως του εν λόγω κληρικού, δεύτερον εις την οριστικήν επίλυσιν του δημιουργηθεντός εκ της αναχώρησης ως και της επιστροφής αυτού εις την κοινότητα προβλήματος και τρίτον θα απαλλάξει τον μητροπολίτην της φροντίδος της συνεχούς εκ περιτροπής αποστολής ιερέως προς κάλυψιν των αναγκών του εν λόγω ναού.
– Ο Μητροπολίτης Πάφου, εν συνέχεια, λαβών τον λόγον λέγει ότι άλλα είναι τα εκκλησιαστικά κριτήρια και άλλα τα κοσμικά και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξετασθεί κανονικώς υπό του εκκλησιαστικού δικαστηρίου η υπόθεσις και εάν δεν στοιχειοθετείται οιαδήποτε εκκλησιαστική παράβασις, τότε να αθωωθεί ο εν λόγω ιερεύς. “Εν κώλυμα ιεροσύνης”, συνεχίζει ο Μητροπολίτης Πάφου, “διά τα πολιτικά δικαστήρια δυνατόν να θεωρείται και ένδειξις νοητικής υστερήσεως, διά την Εκκλησίαν όμως είναι κωλυτικόν της ιεροσύνης”.

– Ο Μητροπολίτης Λεμεσού, λαβών τον λόγον, λέγει, ότι όταν εις μίαν υπόθεσιν δεν υπάρχωσι δύο ή τρεις μάρτυρες, τότε η υπόθεσις θεωρείται ως μη υπάρχουσα. Εφ όσον, λέγει η Ανακριτική Επιτροπή περατώσασα το έργον αυτής κατέληξεν εις το συμπέρασμα ότι ουδέν αξιόποινον έπραξεν ο π. Στυλιανός Σάββα, τότε θα πρέπει να αποδεχθώμεν την γνώμην του οικείου επισκόπου, αντί, να αναμένωμεν την τυχόν προσφυγήν του ως άνω καταδικασθεντός κληρικού εις τριτοβάθμιον δικαστήριον.

– Ο Μητροπολίτης Κύκκου λέγει ότι το παράπτωμα διά το όποιον κατηγορείται ο π. Στυλιανός Σάββα δεν είναι ούτε μοιχεία, ούτε πορνεία, αλλά “συγκυλισμός” και θα πρέπει να εξετάσωμεν τι οι ιεροί κανόνες διαλαμβάνωσιν εις την περίπτωσιν ταύτην. (Συγκυλισμός είναι η σωματική επαφή χωρίς συνουσία, όπως αναφέρεται στα λεξικά).

– Ο Επίσκοπος Λήδρας λέγει ότι επειδή ο ίδιος είναι μέλος της Ανακριτικής Επιτροπής, εκ των εξετάσεων και ερευνών, αι οποίαι διεξήχθησαν, δεν ευρέθη οιονδήποτε κώλυμα επισύρον την τιμωρίαν του συγκεκριμένου ιερέως.

– Ο Επίσκοπος Καρπασίας, εν συνεχεία, λέγει ότι εάν ο οικείος Επίσκοπος δεν αποσύρη την υπόθεσιν, τότε θα πρέπει να αναλάβει αυτήν το Πενταμελές Συνοδικόν Δικαστήριον.
Κατόπιν τούτων, ο Μητροπολίτης Ταμασού λέγει ότι ως οικείος επίσκοπος αποσύρει την υπόθεσιν από την Ιεράν Σύνοδον και θα την εξετάσει ο ίδιος κατά την κρίσιν αυτού.
Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου συναινούν».

Όπως προκύπτει, ο Επίσκοπος Καρπασίας έδειξε τον δρόμο στον Μητροπολίτη Ταμασού να υλοποιήσει την πρόσθεσή του να αποσύρει την υπόθεση.

Η 29χρονη ήταν νεκρή για 3-4 ημέρες πριν εντοπιστεί

Νεκρή για τρεις έως τέσσερις ημέρες βρισκόταν η άτυχη 29χρονη Έλενα Φραντζή, πριν εντοπιστεί και έρθει ξανά στο προσκήνιο η απίστευτη τραγική ιστορία που κουβαλά από τα τέσσερά της χρόνια.
Αυτό έδειξε η νενομισμένη νεκροτομή που διενεργήθηκε επί της σορού της από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέττα στις 23 Μαρτίου. Η ιατροδικαστής ανέφερε ότι η 29χρονη έκανε χρήση διάφορων φαρμάκων, καθώς αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας, ενώ πρόσθεσε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Η Αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα μετά τον αιφνίδιο – αφύσικο θάνατο της Έλενας και συλλέγει πληροφορίες από το περιβάλλον της, ενώ θα αναμένει και την τελική ιατροδικαστική έκθεση για να συμπληρώσει τον φάκελό της, ώστε να προωθηθεί στο δικαστήριο για τη διεξαγωγή θανατικής ανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, την ημέρα που η Έλενα εντοπίστηκε νεκρή στον καναπέ του σπιτιού της στις 22 Μαρτίου, μέλος του ΚΕΝΘΕΑ επικοινώνησε με τον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμιας που διερευνά τις συνθήκες θανάτου της και ανέφερε ότι από τις 16 Μαρτίου η 29χρονη δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις τους ούτε και εμφανίστηκε στο ραντεβού που είχε στις 19 του μήνα.

Στο μεταξύ, πορεία διαμαρτυρίας οργανώνουν πολίτες, που έχουν δημιουργήσει σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τον άδικο θάνατο της 29χρονης Έλενας. Σε ανάρτηση στο Facebook, πολίτες αναφέρουν ότι «προετοιμάζονται για την πιο μεγάλη διαμαρτυρία που είδαν ποτέ τα μάτια της Κύπρου. Μία ψυχή έφυγε, δύο μάτια έκλεισαν για πάντα, γιατί απλά και μόνο κάποιοι έκλειναν τα δικά τους μάτια».

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης αναμένεται ότι θα ανακοινώσουν σύντομα λεπτομέρειες για την εκδήλωση από τη σελίδα τους.

ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ

Τον δρόμο για την απαλλαγή του ιερέα άνοιξε η Ανακριτική Επιτροπή υπό τον Μητροπολίτη Κιτίου, που υπέβαλε το πόρισμά της στη συνεδρία της 27ης Ιουνίου 2012. Στα πρακτικά της ημέρας εκείνης αναφέρονται τα εξής:

Πόρισμα της Ανακριτικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου, περί της υποθέσεως του ιερέως Στυλιανού Σάββα, εξ Εργατών.

«Ο Μητροπολίτης Κιτίου και πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής καταθέτει, ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, πόρισμα αυτής, διά τού οποίου ενημερώνει τα μέλη της Ιεράς Συνόδου περί της υποθέσεως του ιερέως Στυλιανού Σάββα εξ Εργατών. Ως αναγράφεται εν αυτώ, η “Επιτροπή, μελετήσασα τον φάκελον των ανακρίσεων και ακούσασα τον ανακριτήν, απεφάνθη ομοφώνως ότι δεν υφίστανται αποχρώσες ενδείξεις διά την άσκησιν διώξεως και παραπομπής τού εν λόγω ιερέως ενώπιον τού Συνοδικού Δικαστηρίου διά την υπόθεσιν αυτού μετά της κ. Ε.Φ., συμφώνως και τού άρθρου 15, παράγρ. 3, κεφ. Ποινικής Δικονομίας, τού Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κύπρου.
»Τα πόρισμα και οι φάκελοι των ανακρίσεων κατετέθησαν υπό τού προέδρου της Ανακριτικής Επιτροπής και ευρίσκονται εν τω αρχείω του Γραφείου της Ιεράς Συνόδου».

Όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της συνεδρίας της 25ης Ιουνίου 2015, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μητροπολίτης Κιτίου έκρινε ότι δεν μπορεί να επανεξεταστεί η υπόθεση, παρ’ όλον ότι στο μεταξύ εξεδόθη και η επίσης καταδικαστική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

SHARE

Περισσότερα

MORE MAGAZINE