kourdistoportocali.comMagazineΚΕΚΡΟΨ>Η μεγάλη επιστροφή της εταιρίας που έχτισε το Παλαιό Ψυχικό

Από τον Γεώργιο Ησαΐα έως σήμερα

ΚΕΚΡΟΨ>Η μεγάλη επιστροφή της εταιρίας που έχτισε το Παλαιό Ψυχικό

Ιδρύθηκε το 1923 και φιλοφοξεί να φθάσει ως το 2100

Πρόκειται για την εταιρία που έχτισε την πιο ακριβή συνοικία της Αθήνας, το Παλαιό Ψυχικό.

Ολα ξεκίνησαν κάπως έτσι:

Η Εταιρία είναι Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία και υπόκειται στον Νόμο περί Ανωνύμων Εταιριών. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στη Νομαρχία Αθηνών με αριθμό μητρώου Α.Ε. 13063/06/Β/86/134 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 223301000, και λειτουργεί με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Παλαιού Ψυχικού, (διεύθυνση: Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό).

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1923 και η διάρκεια της ήταν αρχικά πενήντα (50) έτη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.12.1970 η διάρκειά της παρατάθηκε για άλλα (50) έτη (έως το 2023) ενώ με νεώτερη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04.11.1996 παρατάθηκε μέχρι και το έτος 2100.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, αντικείμενο και σκοπός της είναι:

Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση οικοπέδων και πάσης φύσεως κτημάτων με σκοπό το κέρδος καθώς και η ανέγερση σε αυτά οικοδομών για εκμετάλλευση και μεταπώληση, η εκμετάλλευση κατοικιών και διαμερισμάτων για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρίας και για λογαριασμό τρίτων.
Η ανάληψη έργων κοινής ωφελείας, η εκτέλεση έργων οδοποιίας και ύδρευσης και γενικότερα η εκτέλεση εργασιών εκμετάλλευσης υδάτων.
Η επιχείρηση λατομικών εργασιών, η εμπορία και η βιομηχανική κατασκευή παντός είδους οικοδομήσιμων υλικών, καθώς και οποιαδήποτε συναφής προς τους άνω σκοπούς επιχείρηση επί κτηματικών, βιομηχανικών και εμπορικών υποθέσεων που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων με την ανέγερση αγορά ή ενοικίαση καθώς και εξοπλισμού ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών κατοικιών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων.
Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και η οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση συνδεόμενη άμεσα και έμμεσα με τις τουριστικές και τις ξενοδοχειακές εργασίες.
Η συμμετοχή ή η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο αυτό σκοπό.

Σημειώνεται ότι, κατά την τελευταία τριετία δεν επήλθε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ως προς τους σκοπούς της δραστηριότητάς της.
Η Eταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο του ακινήτου από την ίδρυσή της, το 1923, όταν οι ιδρυτές της συνεισέφεραν δύο μεγάλα κτήματα ιδιοκτησίας τους τα οποία, μετά την πολεοδόμησή τους λίγα χρόνια αργότερα, αποτέλεσαν το «συνοικισμό» του Παλαιού Ψυχικού.

Συγκεκριμένα η ακίνητη περιουσία της Εταιρίας αποκτήθηκε από εισφορές των ιδρυτών της Γεωργίου Ησαΐα και της Ανωνύμου Εταιρίας «Αθηναϊκή Εταιρία προς ενίσχυση του Εμπορίου και της Βιομηχανίας».

Ειδικότερα ο Γεώργιος Ανδρέου Ησαΐας συνεισέφερε, παραχώρησε και μεταβίβασε στην Εταιρία «το δυτικομεσημβρινό τμήμα του όλου γηπέδου, εκτάσεως χιλίων στρεμμάτων, συνορευόμενο ανατολικά με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κηφισίας και δυτικά με τις κορυφές των Λόφων Τουρκοβουνίων».

Η «Αθηναϊκή Εταιρία προς ενίσχυση του Εμπορίου και της Βιομηχανίας» συνεισέφερε, παραχώρησε και μεταβίβασε στην Εταιρία «το εφαπτόμενο προς το προηγούμενο κτήμα του Γεωργίου Ησαΐα βορειοανατολικό τμήμα του όλου γηπέδου, εκτάσεως τριών χιλιάδων στρεμμάτων, συνορευόμενο γύρωθεν με την Οδό Κηφισίας και παλαιό δρόμο Αμαρουσίου, Καλογρέζα, και Όμορφη Εκκλησιά». Όλη η ανωτέρω εισφερθείσα στην Εταιρία έκταση, οριοθετείται σήμερα από τα όρια του Δήμου Παλαιού Ψυχικού.

Ακολούθως, η Eταιρία κατάρτισε και εφάρμοσε ένα από τα πρώτα πολεοδομικά σχέδια της Ελλάδας, το οποίο περιελάμβανε τη χάραξη, διάνοιξη και κατασκευή των δρόμων, τη μελέτη και κατασκευή των έργων υποδομής, τη διαμόρφωση χώρων αναψυχής και πρασίνου, τη δημιουργία κοινωφελών χώρων, την κατασκευή κοινωφελών έργων και οικοδομημάτων σε δικά της ακίνητα, και την οριοθέτηση οικοπέδων για οικιστική ανάπτυξη. Έκτοτε η Eταιρία επικέντρωσε τη δραστηριότητά της στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών και μαιζονετών σε ιδιόκτητα οικόπεδά της, με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία στον ευαίσθητο και απαιτητικό αυτό τομέα.

Η Εταιρία διοικείται από οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του λήγει την 27η Ιουνίου 2022.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Δημήτριος Κλώνης, Πρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο Δημήτρης Κλώνης έχει τιμηθεί με εκπαιδευτικά βραβεία και υποτροφίες από την ελληνική πολιτεία, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ίδρυμα Ωνάση. Εργάσθηκε ως οικονομολόγος στη Διεύθυνση Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος και ως καθηγητής στο Deree College, ενώ διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Δήμου Αθηναίων.

Εντάχθηκε στην Intracom το 1994 και υπήρξε CFO του Ομίλου, ενώ συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο από το 1995. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (1995-2004), Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής του Εταιρικού Κέντρου (2005-2006) και Εντεταλμένος Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Ομίλου (2006-2011), καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (2011-2013). Από το 2014 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Intracom Holdings, καθώς και των περισσοτέρων θυγατρικών, ενώ από τον Ιούλιο του 2016 είναι και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στο Δ.Σ. της INTRALOT από το 1995.

Δημήτριος Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας. Κατέχει πτυχίο Δ΄ στις ταξινομημένες κατασκευές.
Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε από την ΓΕΚ Α.Ε. το 1979 και από το 1981 έως το 2004 ήταν μέλος του BoD. Από το 2000 είναι μέλος του BoD της ΤΕΡΝΑ ΑΕ. και Τεχνικός Διευθυντής. Από το 2005 είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων στην Μέση Ανατολή. Από το 2011 διορίστηκε Αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος)

Ο κ. Σουρέτης γεννήθηκε το 1969. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Kατέχει MSc του CITY University of London και International ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1997 έως το τέλος του 2003 διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος του ομίλου Ελληνική Τεχνοδομική – ΤΕΒ, έχοντας στην ευθύνη του την εκτέλεση σημαντικών έργων. Από το Δεκέμβριο 2003 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΙNTRAKAT. Tον Ιανουάριο 2005 διορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας INTRAMET, διατηρώντας τη θέση αυτή έως τη συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET από την INTRAKAT το Δεκέμβριο του 2005, ενώ από τον Μάρτιο 2010 ανέλαβε και την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ.
Παράλληλα κατέχει επιτελικές θέσεις σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου INTRAKAT.

Ιωάννης Ν. Σχοινάς, Γενικός Διευθυντής (Εκτελεστικό Μέλος)

Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΜΒΑ) και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Diploma in Financial Management)

Στυλιανός Αλεξόπουλος, Μέλος (Εκτελεστικό)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου JOHAN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITAET της Φρανκφούρτης.

Προσελήφθη στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2001, ως Οικονομικός Διευθυντής του Τμήματος Συμμετοχών. Δραστηριοποιείται ενεργά στην διοίκηση έργων Real Estate & παραχωρήσεων του Ομίλου κατέχοντας τη θέση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και έχει καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Μιλά άριστα Αγγλικά και Γερμανικά και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Βασίλης Δεληκατερίνης, ( Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ, University of La Verne. Εργάζεται σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα της «Ελληνική Τεχνική Α.Ε» και της «Archirodon Construction (Overseas) Co S.A» στο εξωτερικό από το 1975 έως το 1980, αρχικά ως Λογιστής, στη συνέχεια ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου και τέλος ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής.

Από το 1981 έως το 2004 εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων, συνιδρυτής των εταιρειών Interaction ΕΠΕ, Interaction ΑΕ, Tria S ΑΕ και Partner, Επικεφαλής του Τομέα Υπηρεσιών Συμβούλου Μάνατζμεντ της Planet Ernst & Young Α.Ε. Αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής της Πειραιώς Real Estate A.E. (2004-2007) και στη συνέχεια CEO της PRIMPROPERTY Ltd., εταιρείας διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία. Είναι μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και του Αττικού Ομίλου Αντισφαίρισης Φιλοθέης. Υπήρξε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO).

Σωτήριος Φίλος, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)

Γεννημένος στο Διαβολίτσιο Μεσσηνίας το 1936. Οικονομολόγος με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Αγγελής Παππάς, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)

Γεννηθείς το 1955. Αρχιτέκτων Μηχανικός. Διετέλεσε εκτελεστικό μέλος των εταιρειών ΕΡΜΗΣ ΑΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος στις εταιρείες ΙΩΛΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΕ, πρόεδρος της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ και Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας δεν έχει καταδικασθεί για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμειγμένο σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη ή απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, χρηματιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλματος ως συμβούλου επενδύσεων, διευθυντικού στελέχους τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, στελέχους χρηματιστηριακών εταιριών κλπ.

Τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας ασκεί ο κ. Ιωάννης Ν. Σχοινάς.

Με απόφασή του και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρακτικό της 27.06.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας στους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη Πρόεδρο, Δημήτριο Αντωνάκο Αντιπρόεδρο και Πέτρο Σουρέτη Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας διορίσθηκε με την από 23 Φεβρουαρίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η κυρία Αικατερίνη Γεωργαντοπούλου, Οικονομολόγος.

Η Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 27.06.2018, εξέλεξε ως Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 τους κ.κ. Σωτήριο Φίλο, Αγγελή Παππά και Βασίλειο Δεληκατερίνη.

Ο Δημήτρης Δελεβέγκος θα γράψει στο Capital.gr για τη μυθική ιστορία της Kέκροψ>

Παρείχε στους πελάτες της φως, νερό και εξασφάλιζε τις μετακινήσεις προς το κέντρο της Αθήνας σε μια εποχή που η απόσταση από το Παλαιό Ψυχικό ήταν μια μικρή εκδρομή. Αποτέλεσε την πρώτη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων της Ελλάδας και εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1967. Πρόκειται για την «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις – Ο Κέκροψ», την εταιρεία που μετέτρεψε το Παλαιό Ψυχικό στον πλέον περιζήτητο οικιστικό «φιλέτο» του λεκανοπεδίου Αττικής, η οποία σήμερα διαθέτει την μεγαλύτερη «κρυφή αξία» μεταξύ του συνόλου των εισηγμένων εταιρειών.

Η Κέκροψ ιδρύθηκε, κατά το τελευταίο έτος της Μικρασιατικής Καταστροφής, το 1923. Τη χρονιά, κατά την οποία υπογράφηκε η συνθήκη της Λωζάνης, οι δύο βασικοί μέτοχοί της, ο Γεώργιος Ησαΐας και η «Αθηναϊκή Εταιρεία προς ενίσχυση του Εμπορίου και της Βιομηχανίας» συνεισέφεραν στην εταιρεία δύο μεγάλα κτήματα ιδιοκτησίας τους, τα οποία, μετά την κατάρτιση ενός από τα πρώτα πολεοδομικά σχέδια της εποχής, αποτέλεσαν το συνοικισμό του Παλαιού Ψυχικού.

Συγκεκριμένα, ο βιομήχανος και πολιτικός Γεώργιος Ησαΐας συνεισέφερε, παραχώρησε και μεταβίβασε στην Κέκροψ έκταση χιλίων στρεμμάτων, η οποία συνορεύει ανατολικά με την τότε γνωστή, ως εθνική οδό Αθηνών – Κηφισίας και δυτικά με τα Τουρκοβούνια. Από την πλευρά της, η Αθηναϊκή Εταιρεία προς ενίσχυση του Εμπορίου και της Βιομηχανίας μεταβίβασε στην εισηγμένη «το εφαπτόμενο προς το προηγούμενο κτήμα του Γεωργίου Ησαΐα βορειοανατολικό τμήμα του όλου γηπέδου, εκτάσεως τριών χιλιάδων στρεμμάτων, συνορευόμενο γύρωθεν με την Οδό Κηφισίας και παλαιό δρόμο Αμαρουσίου, Καλογρέζα, και Όμορφη Εκκλησιά».

Εκείνη την εποχή, με την αγορά οικοπέδου από την Κέκροψ, ο ιδιοκτήτης υποχρεούνταν να ανεγείρει κατοικία, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Μάλιστα, η εισηγμένη από το 1967 στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσέφερε, επί πληρωμεί, στους ανώτατης τάξης πελάτες της υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτρισμού, αλλά και μετακινήσεις με ειδικά λεωφορεία.

«Οι δύο μέτοχοι δημιούργησαν για πρώτη φορά το ρυμοτομικό σχέδιο του Ψυχικού, χάραξαν δρόμους και προσδιόρισαν τις προς οικιστική ανάπτυξη εκτάσεις, σε μια εποχή που δεν υπήρχε ούτε η τεχνογνωσία ούτε νομοθετικό πλαίσιο. Νομίζω ότι η σημερινή εικόνα του Ψυχικού, τους δικαιώνει απόλυτα, αφού, αν δεν είχαν λάβει τότε τη σχετική πρωτοβουλία, η περιοχή ενδεχομένως να μη διέφερε σε τίποτα από το Παγκράτι», αναφέρει στο Capital.gr ο γενικός διευθυντής της Κέκροψ, κ. Δημήτρης Κηλαϊδίτης.

Έκτοτε η εταιρία επικέντρωσε τη δραστηριότητά της στην κατασκευή κατοικιών υψηλών προδιαγραφών σε ιδιόκτητα οικόπεδά της, με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό. Ωστόσο, η πλειονότητα των επενδυτικών και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της εταιρείας στο Π. Ψυχικό, τελεί σήμερα είτε υπό απαλλοτρίωση είτε υπό διεκδίκηση από το ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, περίπου 300 στρεμμάτων (από τα οποία ένα μικρό μέρος της ανήκει), της Κέκροψ παραμένει αναξιοποίητο, δεδομένου ότι θεωρείται δασική περιοχή από το ελληνικό δημόσιο εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες. “Είμαστε αισιόδοξοι τόσο για τα 50 στρέμματα που βρίσκονται εντός σχεδίου, όσο και για τη συνολική έκταση των 300 στρεμμάτων, αφού είμαστε κατοχυρωμένοι με τίτλους ιδιοκτησίας που χρονολογούνται από το 1850», εξηγεί ο κ. Κηλαϊδίτης.

Η εταιρεία κατά την περυσινή χρήση πούλησε συγκρότημα κατοικιών και μεζονέτα (συνιδιοκτησίας κατά 50% με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) έναντι 1,5 εκατ. ευρώ και 800 χιλιάδων ευρώ, αντιστοίχως, ενώ προσδοκά ετήσια έσοδα, ύψους 1 εκατ. ευρώ, από τη μίσθωση των καταστημάτων της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού.

Η Κέκροψ είχε ξεκινήσει από πέρυσι την μίσθωση των καταστημάτων, συνολικού εμβαδού 569 τετραγωνικών μέτρων, αλλά η Πολεοδομία «μπλόκαρε» τη λειτουργία τους, καθώς εντόπισε παραβάσεις. «Πρόκειται για αμελητέες παρατυπίες στην πρόσοψη του κτηρίου, οι οποίες, αν και υφίστανται, δεν είχαν εντοπιστεί από την Πολεοδομία, κατά τις πολυάριθμες αυτοψίες που διενεργούσε τα τελευταία χρόνια».

Σχετικά με τις εκτάσεις 6,8 στρεμμάτων (συνιδιοκτησίας κατά 50% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και των 2,1 στρεμμάτων για τα οποία έχει αρθεί η απαλλοτρίωσή τους, η εταιρεία αναμένει την οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ σχεδιάζει την οικιστική αξιοποίησή τους. Η Κέκροψ μελετά, επίσης, την δραστηριοποίησή της εκτός Παλαιού Ψυχικού, κάτι που θα εξαρτηθεί από την υποχώρηση της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγμένη συμμετέχει με ποσοστό 10% στις εταιρείες Euroterra, Rebikat και Abies, οι οποίες κατέχουν τρία ακίνητα συνολικής επιφάνειες 155 στρεμμάτων, ενώ αναμένει την έκδοση προεδρικού διατάγματος περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λαυρεωτικής εντός της περιοχής ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ Λαυρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί στο εντός σχεδίου οικόπεδο της Πειραϊκής Πατραϊκής εμπορικό κέντρο.

Όπως αναφέρει ο κ. Δημήτρης Κηλαϊδίτης, η διεύρυνση των ζημιών στο πρώτο τρίμηνο του 2009 (ύψους 308 χιλιάδων ευρώ από 173 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο) οφείλεται στην οικονομική κρίση η οποία πίεσε την τιμή των ακινήτων που πούλησε η εισηγμένη πέρυσι και φέτος. «Είχαμε προχωρήσει σε εκτιμήσεις των ακινήτων μας το 2007, πριν ξεσπάσει η κρίση, και τα πουλήσαμε το 2008, όταν η κρίση είχε κάνει δυναμικά την εμφάνισή της» σημειώνει. Η διοίκηση αποφάσισε να μην προχωρήσει την αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων του 2007, καθώς εκτιμά ότι οι φετινές πωλήσεις ακινήτων θα είναι κερδοφόρες.

Την ίδια στιγμή, όμως η αρνητική οικονομική συγκυρία που επέδρασε στην κτηματαγορά «πάγωσε» την πώληση κατοικιών μεγάλης επιφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Κέκροψ προχώρησε κατ΄ εξαίρεση σε πώληση ακινήτου που επηρέασε αρνητικά τα εταιρικά μεγέθη, με σκοπό τη χρηματοδότηση άλλων project.

SHARE

Περισσότερα

MORE MAGAZINE