kourdistoportocali.comEconomyΣτα €188 εκατ. τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων το δ' τρίμηνο

Eurobank

Στα €188 εκατ. τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων το δ’ τρίμηνο

Eυχάριστη έκπληξη οι επιδόσεις της Τράπεζας

Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων, καθώς και καθαρών εσόδων από τόκους εμφάνισε το δ’ τρίμηνο του 2015 η Eurobank. Ωστόσο, σε επίπεδο αποτελεσμάτων ο όμιλος εμφανίζει ζημιές λόγω των σημαντικά αυξανόμενων προβλέψεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το τελευταίο τρίμηνο του έτους αποτέλεσε μια περίοδο θετικών εξελίξεων για τη Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας κατά €2,0δισ., με αποκλειστική συμμετοχή κεφαλαίων από την αγορά, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σημαντική εισροή καταθέσεων, η οποία συνετέλεσε στη μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.

Ειδικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων της τράπεζας ενισχύθηκαν σε 188 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2015 έναντι 166 εκατ. ευρώ που ήταν το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση στα 375 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως της περαιτέρω μείωσης του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 17 μονάδες βάσης στο σύνολο του χαρτοφυλακίου έναντι του Γ΄ τριμήνου 2015. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε σε 2,09% το Δ΄ τρίμηνο από 1,99% το Γ΄ τρίμηνο.

Οι υψηλές προβλέψεις επιβάρυναν, σύμφωνα με την τράπεζα, το τελικό αποτέλεσμα του ομίλου το οποίο διαμορφώθηκε σε ζημιές 175 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο και 1,2 δις. ευρώ στο σύνολο του 2015. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων ενισχύθηκαν περαιτέρω σε 271 εκατ. ευρώ το Δ΄ τρίμηνο, από 256 εκατ. ευρώ το Γ΄ τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 17,7% και διαμορφώθηκαν σε 2,665 εκατ. ευρώ το 2015, από 2.264 εκατ. το 2014, αποτελώντας το 6,50% των χορηγήσεων.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις, καθώς για πρώτη φορά μετά το 2011 επιτεύχθησαν κέρδη σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 67εκατ. το 2015, έναντι ζημιών ύψους 182εκατ. ευρώ το 2014, με τα κέρδη το δ’ τρίμηνο να ανέρχονται σε 15εκατ. ευρώ.

H χρηματοδότησης της τράπεζας από το ευρωσύστημα υποχώρησε σε 24,3 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2016, από 31,6 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τράπεζας, ο πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, ανέφερε:

“Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα αβέβαιες και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, επιβαρυνόμενες από τη χειροτέρευση του διεθνούς οικονομικού κλίματος. Η παράταση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, σε συνδυασμό με το μεγάλο θέμα του προσφυγικού κύματος, διατηρούν κλίμα ρευστότητας και υπονομεύουν τις προσπάθειες για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η ταχεία θετική αντιμετώπισή τους, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα αποτελέσει σημείο καμπής για την ενίσχυση της σταθερότητας, τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων, ιδιαίτερα αναγκαίων για να καλύψουν το τεράστιο εγχώριο αποταμιευτικό και επενδυτικό κενό, και την έναρξη της συζήτησης για την περαιτέρω απομείωση του δημοσίου χρέους.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες να επιστρέψει μετά από έξι χρόνια σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στο 2016 και να αρχίσει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, κάτι που είναι σήμερα αναγκαίος όρος για την παράλληλη κοινωνική και οικονομική ανόρθωση της χώρας. Η δρομολόγηση αυτών των εξελίξεων, με τρόπο ώστε να υπάρξουν το ταχύτερο ορατά σημάδια ανάκαμψης, αποτελεί ζωτική και επείγουσα ανάγκη, καθώς πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις τόσο στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον όσο και στη γεωγραφική μας περιοχή, με άμεση αποτύπωση στο εσωτερικό και ορατό τον πιθανό αντίκτυπο στην οικονομία.

Με πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας απέναντι στις εθνικές προκλήσεις, με συγκλίσεις και στοίχιση δυνάμεων σε μια στρατηγική εξόδου της χώρας από την κρίση, το 2016 μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη του ενάρετου κύκλου για την ελληνική οικονομία.”

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε:

“Παρά το αρνητικό περιβάλλον, οι επιδόσεις της Eurobank πείθουν για την ορθότητα του στρατηγικού μας σχεδιασμού, τον οποίο εφαρμόζουμε σταθερά και με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Η βελτίωση των εσόδων από τόκους, η ανάκαμψη των προμηθειών και η αύξηση των καταθέσεων κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015 ξεχωρίζουν ως τα κυριότερα θετικά στοιχεία των αποτελεσμάτων μας. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,8% σε συγκρίσιμη ετήσια βάση. Η ισχυρή αύξηση των καταθέσεων τόσο σε επίπεδο τραπέζης όσο και ομίλου ενίσχυσε τη ρευστότητα και επέτρεψε τη σημαντική μείωση της εξάρτησης από το ευρωσύστημα και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης. Οι διεθνείς δραστηριότητες, που επέστρεψαν για πρώτη χρονιά σε κερδοφορία ύστερα από το 2011, αποδεικνύουν τις προοπτικές και τη δυνατότητά τους για ουσιαστική συμβολή στον ισολογισμό μας. Για το 2016, βασικές μας προτεραιότητες παραμένουν αφενός η ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εκμεταλλευόμενοι την περαιτέρω βελτίωση της εσωτερικής μας υποδομής αλλά και σημαντικές αλλαγές που έχουν ήδη γίνει ή αναμένονται στο θεσμικό πλαίσιο, με στόχο τη σημαντική μείωση του ύψους τους σε ορατό βάθος χρόνου, η επάνοδος των καταθέσεων, η χρηματοδότηση νέων υγιών επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά και ο περαιτέρω έλεγχος του κόστους.

Παρότι η παράταση του καθεστώτος των capital controls στην Ελλάδα αλλά κυρίως η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση του προγράμματος δρουν ανασταλτικά στην οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, κεντρικός μας στόχος παραμένει η επιστροφή στην κερδοφορία μέσα στο τρέχον έτος, μέσω περαιτέρω αύξησης των εσόδων προ προβλέψεων, σημαντικού περιορισμού των προβλέψεων και ενίσχυση της κερδοφορίας των διεθνών μας δραστηριοτήτων.”

Με πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας απέναντι στις εθνικές προκλήσεις, με συγκλίσεις και στοίχιση δυνάμεων σε μια στρατηγική εξόδου της χώρας από την κρίση, το 2016 μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη του ενάρετου κύκλου για την ελληνική οικονομία.”

SHARE

Περισσότερα

MORE ECONOMY