kourdistoportocali.comEconomyΠακτωλός 5 δις Ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στον ιδιωτικό τομέα

Ημερίδα για τη Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων

Πακτωλός 5 δις Ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στον ιδιωτικό τομέα

Στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα των ΑΠΕ, η Τράπεζα Πειραιώς διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο

Mατ σε όλες τις στρατηγικές κινήσεις επιτυγχάνει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Το δίδυμο Χαντζηνικολάου – Μεγάλου ενισχύει την μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας και στηρίζει την οικονομία. Με νέα δάνεια που θα προσεγγίσουν τα €4,5 δισ. έναντι €4 δισ. που ήταν ο αρχικός στόχος, η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί φέτος επιχειρήσεις και ιδιώτες, υλοποιώντας την σταθερή δέσμευσή της να υποστηρίζει ολοκληρωμένα την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Aπό την Αθηνά Δημητρίου

Για το 2020 οι νέες χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας προς τον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθούν περαιτέρω και θα ξεπεράσουν τα €5 δισ.

Η συμφωνία με τον σουηδικό όμιλο Intrum, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη στη διαχείριση απαιτήσεων, έδωσε ώθηση στο σχεδιασμό της Τράπεζας αφού την ενίσχυσε κεφαλαιακά, έδωσε καίρια λύση στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων – στο οποίο οι άλλες τράπεζες προετοιμάζονται να ανταποκριθούν – και αποτέλεσε μια ψήφο εμπιστοσύνης από έναν σημαντικό διεθνή «παίκτη» της αγοράς.

Οσο αφορά την κεφαλαιακή ενίσχυση, παράλληλα με τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ακίνητης περιουσίας που είναι στην ιδιοκτησία της Τράπεζας (REΟ), καθώς και την συνεχιζόμενη παραγωγή κεφαλαίων μέσω οργανικών και μη οργανικών δράσεων, η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση ομολόγου Tier 2 και αύξησε τα εποπτικά της κεφάλαια σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Ο συνδυασμός των κινήσεων που έχουν γίνει δίνουν περιθώρια στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου να ενισχύσει τη δραστηριότητα της Τράπεζας σε όλους τους τομείς.

Με στοιχεία εννεαμήνου οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε €2,9 δισ., με €1,8 δισ. νέες χορηγήσεις προς μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, €650 εκατ. προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και €450 εκατ. προς νοικοκυριά.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει επαρκή ρευστότητα που θα την διαθέσει στην πραγματική οικονομία με τη μορφή νέων χορηγήσεων και μάλιστα ο λόγος δανείων προς καταθέσεις βρίσκεται σήμερα στα επίπεδα του 85%, κάτι που επιβεβαιώνει την ευχέρειά της να υποστηρίζει χρηματοδοτικά την αγορά και τις επενδύσεις.

Η Διοίκηση και τα στελέχη της Τράπεζας πιστεύουν βαθιά στις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και στην αναγκαιότητα δυναμικής επανεκκίνησης της οικονομίας και την προωθούν μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας, με στόχο την εξεύρεση συνολικών χρηματοδοτικών λύσεων που θα εδραιώσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον που δραστηριοποιούνται.

Κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο της τάξεως του 30% σε δάνεια και καταθέσεις και παρέχοντας ένα ευρύτατο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περισσότερους από 5,3 εκατ. πελάτες, η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρίνεται στην αυξημένη ευθύνη που έχει να συμβάλλει στην αναδιάταξη της ελληνικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, οι βασικοί κλάδοι που προάγουν την εξωστρέφεια και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της.

Επιπρόσθετα, η χρηματοδότηση επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, τα logistics, τα εμπορικά ακίνητα και η ενέργεια είναι στις βασικές προτεραιότητες.

Ειδικά στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα των ΑΠΕ, η Τράπεζα Πειραιώς διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού παραμένει πρωτοπόρος στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων, με χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας περίπου 1,3GW.

Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων έργων, η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων υποδομής και ενέργειας στη χώρα ενώ αντίστοιχη σημασία προσδίδει και στον κλάδο του τουρισμού, ενός κλάδου που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών της χώρας .

Στον Αγροδιατροφικό Τομέα, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει κυρίαρχο ρόλο όχι μόνο στο χρηματοδοτικό σκέλος, αλλά στο σύνολο των τραπεζικών υπηρεσιών, αντιλαμβανόμενη πλήρως τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις του ιδιαίτερα απαιτητικού αυτού κλάδου.

Πέρα όμως από τα παραπάνω, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει η κατεξοχήν Τράπεζα επιλογής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου αποτελούν και τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας καθώς στηρίζει διαχρονικά και στρατηγικά τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα πανελλαδικά αναπτυγμένο δίκτυο Επιχειρηματικών Κέντρων, που εκτείνεται από την Κρήτη μέχρι το Διδυμότειχο.

 

Ημερίδα για τη Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων

 

 1. Λάμπρος Λυτζεράκος, Institutional Mandates & Distrubution, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
 2. Aθανάσιος Αρβανίτης, Group Treasurer Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς
 3. Ηρακλής Μπαμπλέκος, Διευθύνων Σύμβουλος Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
 4. Κωνσταντίνος Λάζαρης, Πρόεδρος ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ
 5. Κωνσταντίνος Κωστούρος, Πρόεδρος Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.
 6. Νότης Μηταράκης, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
 7. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 8. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών
 9. Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 10. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
 11. Κωνσταντίνος Κονδάκης, Διευθυντής Επενδύσεων Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.

 

Στο μεταξύ Hμερίδα με θέμα τη Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων πραγματοποίησε, για τέταρτη χρονιά, η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ, με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 εξειδικευμένων στελεχών της αγοράς και θεσμικών παραγόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν:

• οι σημαντικές εξελίξεις που καταγράφονται στον κλάδο των ασφαλιστικών ταμείων
• η ανάγκη για μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης
• οι νέες τάσεις και πρακτικές στη διαχείριση των αποθεματικών τους και
• η ανάδειξη του τρόπου δημιουργίας ενός Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) από εταιρείες.

Ο Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νότης Μηταράκης, μιλώντας στην ημερίδα, τόνισε ότι το νέο ασφαλιστικό σύστημα θα προάγει την έννοια της ανταποδοτικότητας ενώ θα διατηρεί το κοινωνικό του πρόσημο. «Με το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης αναμένουμε να επενδυθούν στην ελληνική οικονομία κεφάλαια ύψους άνω των 100 δισ.ευρώ», εκτίμησε ο κ. Μηταράκης.
Ο κ. Αθανάσιος Αρβανίτης, Group Treasurer του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας, υπογράμμισε ότι η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς ανταποκρίνονται με συνέπεια και επιτυχία στην πρόκληση της αποτελεσματικής επαγγελματικής διαχείρισης των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων, στηρίζοντας έμπρακτα το κλάδο της Ασφάλισης.
Χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου, η οποία επισήμανε τον σημαντικό κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζουν τα επαγγελματικά ταμεία στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση επαρκών εισοδημάτων στους ευρωπαίους πολίτες.

Στην ανάγκη για μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυρία Παυλίνα Καρασιώτου ενώ στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής κ. Νίκος Βέττας, ανέλυσε την ανάγκη συμπλήρωσης του διανεμητικού πυλώνα του συστήματος συντάξεων με έναν ισχυρό κεφαλαιοποιητικό πυλώνα, και γενικότερα, την κινητοποίηση της εγχώριας αποταμίευσης και την ενίσχυση των επενδύσεων.
Στις εξελίξεις της επαγγελματικής ασφάλισης και στον ρόλο που μπορεί να έχουν τα ΤΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα, εστίασε η κυρία Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγόρος.

Ο κ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, κατά την ομιλία του παρουσίασε την ιστορική διαδρομή του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης, υπογράμμισε τη συνεχή ανοδική του πορεία την τελευταία τριετία με τη σύσταση πολλών νέων ΤΕΑ, καθώς και τις δράσεις της Ένωσης που έχουν ως στόχο να αναδειχθούν τα οφέλη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Ακολούθησε συζήτηση με συντονιστή τον κ. Νικόλαο Φράγκο, Καθηγητή Ασφαλιστικής Επιστήμης, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά την οποία οι συμμετέχοντες κ.κ. Θέμης Χαντζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, Κωνσταντίνος Λάζαρης, Πρόεδρος Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ., Κωνσταντίνος Κωστούρος, Πρόεδρος Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. και Χρήστος Παπαδόγιαννης, Πρόεδρος ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ, κατέθεσαν την εμπειρία τους στους τομείς εξειδίκευσής τους.

Ο κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρθηκε τόσο στους μακροχρόνιους γεωπολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες που θα καθορίσουν το παγκόσμιο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι στις επόμενες δεκαετίες, όσο και στις τρέχουσες εξελίξεις στις οικονομίες των ΗΠΑ, Ευρωζώνης και Ελλάδας ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Κονδάκης, Chief Investment Officer της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ανέλυσε το επενδυτικό περιβάλλον και τις τάσεις που διαμορφώνονται στις στρατηγικές επαγγελματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Στην εκδήλωση μετείχαν στελέχη και εκπρόσωποι Εποπτικών Αρχών, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς και Αναλογιστές, μέλη Επενδυτικών Επιτροπών, Διαχειριστές Επενδύσεων, Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Ελεγκτές, στελέχη Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Ναυτιλιακών Εταιριών.

Οι συμμετέχοντες στην Ημερίδα, απαντώντας σε σχετική δημοσκόπηση, επισήμαναν ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες στην προοπτική σύστασης ενός Ταμείου Επαγγελματικής ασφάλισης από μια εταιρεία είναι, κατά σειρά, η επιβράβευση των εργαζομένων, η συμβολή της εταιρείας στη βελτίωση των συνθηκών συνταξιοδότησης των εργαζομένων και η δημιουργία μακροπρόθεσμης σχέσης «επαγγελματικής δέσμευσης» με τους εργαζόμενους.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της Ημερίδας, ο κ. Ηρακλής Μπαμπλέκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, τόνισε ότι η διαχείριση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων αποτελεί μεγάλη στρατηγική πρόκληση, με δημοσιονομικό, οικονομικό και θεσμικό περιεχόμενο. Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ δηλώνει παρούσα με την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και την πολύτιμη εμπειρία της σε θέματα που άπτονται της ελληνικής και παγκόσμιας Κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής διαχείρισης, υπογράμμισε.
Το συντονισμό των ομιλιών έκανε ο κ. Λάμπρος Λυτζεράκος, στέλεχος της Διεύθυνσης Institutional Mandates and Distribution της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.

 

SHARE

Περισσότερα

MORE ECONOMY