kourdistoportocali.comEconomyOι Τράπεζες μπροστά στις προκλήσεις της επόμενης μέρας

Οι κινήσεις Εθνικής και Eurobank

Oι Τράπεζες μπροστά στις προκλήσεις της επόμενης μέρας

Η επίτευξη των στόχων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα πλάνα ανασχηματισμού και οι εθελούσιες

Nέες σελίδες ανοίγουν οι συστημικές τράπεζες σε μία προσπάθεια να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της επόμενης μέρας. Εθνική και Eurobank παρουσιάζουν τα πλάνα του μετασχηματισμού. Οσο αφορά την Εθνική Τράπεζα στο πλάνο μετασχηματισμού που έχει εκπονήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς, η μείωση των NPEs θα είναι αυξημένη κατά 1,5 δισ. ευρώ φέτος, ενώ θα προβλέπει μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 11,5 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2021.

Γράφει η Gillian Rothschild

Η επίτευξη του στόχου θα βοηθηθεί από τα σχήματα τιτλοποιήσεων NPLs και το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης των στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ειδικότερα, για τα τέλη του 2019 ο στόχος για τα NPEs διαμορφώνεται στα 11,1 δισ. ευρώ, για το τέλος του 2020 στα 8,9 δισ. ευρώ και στα 4,3 δισ. το 2021.

Σύμφωνα με το πλάνο, στο διάστημα της τριετίας η μείωση των NPEs θα επιτευχθεί κατά 5,8 δισ. ευρώ από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις, κατά 1,9 δισ. ευρώ από πλειστηριασμούς, κατά 2,8 δισ. ευρώ από ρυθμίσεις και κατά 900 εκατ. ευρώ από διαγραφές δανείων.

Η τράπεζα πωλεί τώρα το χαρτοφυλάκιο εξασφαλισμένων δανείων Symbol ενώ μέχρι το τέλος του β’ τριμήνου 2019, θα πωλήσει επίσης χαρτοφυλάκιο μη εξασφαλισμένων δανείων (κάρτες, καταναλωτικά, μικρά επαγγελματικά δάνεια), ύψους 1,1 δισ. ευρώ, και θα ακολουθήσει στο β’ εξάμηνο η πώληση ενός ακόμα εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου, μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Τα πλάνο μετασχηματισμού της ΕΤΕ προβλέπει, επίσης, την περαιτέρω  εξυγίανση του ισολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται εξαγγελίες για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, μια διαδικασία που ουσιαστικά θα ανοίξει μετά τις εκλογές. Οι κινήσεις περαιτέρω απομόχλευσης περιλαμβάνουν, επίσης, τις πωλήσεις των θυγατρικών στην Κύπρο και τη Ρουμανία. Η Εθνική Κύπρου αναμένεται να περάσει στην κυπριακή Astrobank, που ελέγχεται από τον λιβανέζικο όμιλο Holding M. Sehnaoui. Η τελευταία θα αποκτήσει τα εξυπηρετούμενα δάνεια της Εθνικής Κύπρου, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα θα περάσουν σε SPV που θα διαχειρίζεται η μητρική στην Ελλάδα. Για την Banca Romaneasca οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προτιμητέος αγοραστής αναμένεται η κρατική τράπεζα εισαγωγών-εξαγωγών της Ρουμανίας Eximbank, υπερισχύοντας του fund JC Flowers.

Στο πλαίσιο της απομόχλευσης του ισολογισμού της ΕΤΕ, αναμένεται εντός των ημερών και η εξάσκηση του call option της Invel Real Estate για την απόκτηση του 32,66% της Πανγαία, έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος 390,8 εκατ. ευρώ.

Βασική, τέλος, πτυχή του πλάνου μετασχηματισμού της ΕΤΕ είναι η οργανωτική της αναδιοργάνωση, αλλά και η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω νέας εθελουσίας εξόδου που θα αφορά, σε πρώτη φάση, τουλάχιστον 750 εργαζομένους.

H Eθελουσία στη Eurobank

Εθελούσια έξοδο για περίπου 600 εργαζομένους «τρέχει» η Eurobank ως τις 4 Ιουνίου, με ανώτατο ποσό αποζημίωσης τα 160 χιλ.ευρώ και με εναλλακτική τη δυνατότητα τριετούς ή πενταετούς άδειας. Στόχος να φύγουν αφενός όσοι είναι άνω των 54 ετών ανεξαρτήτως μονάδας απασχόλησης καθώς πλεονάζον προσωπικό από το δίκτυο 16 νομών και 6 τομέων/ μονάδων του ομίλου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας που:

– Α. Είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965 ανεξαρτήτως μονάδας απασχόλησης

– Β. Απασχολούνταν στις παρακάτω μονάδες κατά την 01.05.2019 (ανεξαρτήτως  ημερομηνίας γέννησης):

Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα στα  καταστήματα των παρακάτω Νομών:

-Αιτωλοακαρνανίας

-Άρτας

-Αχαΐας

-Βοιωτίας

-Ευβοίας

-Θεσπρωτίας

-Θεσσαλονίκης

-Ιωαννίνων

-Καρδίτσας

-Λάρισας

-Λευκάδας

-Μαγνησίας

-Πρέβεζας

-Τρικάλων

-Φθιώτιδας

-Φωκίδας

-Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου

-Τομέας Προμηθειών Ομίλου

-Τομέας Group Loan Administration

-Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations

-Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου

-Μονάδα Customer File Completion

Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και με τελευταία συνεχή υπηρεσία στον Όμιλο πάνω από 12 μήνες κατά την 01.05.2019 (για τον υπολογισμό της τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν συνεχόμενη/ες χρονικά προς την τελευταία σύμβαση/εις ορισμένου χρόνου).

Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η δανείστρια εταιρία.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:

– Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο ιεραρχικό επίπεδο του Γενικού Διευθυντή, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και του Βοηθού Γενικού Διευθυντή κατά την 01.05.2019

– Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατά την 01.05.2019

– Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

– Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.05.2019

– Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την Τράπεζα

– Οι εργαζόμενοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω μονάδες της Τράπεζας κατά την 01.05.2019

– Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που δεν εργάζονται σε καταστήματα των παραπάνω Νομών, καθώς και οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομών που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές, δηλαδή οι ΔιευθυντέςΠεριφέρειας Καταστημάτων, οι Επικεφαλής PB Περιφερειακής Αγοράς και οιΣύμβουλοι Σχέσεων Πελατών PB, οι Επικεφαλείς SB Περιφερειακής Αγοράς και οι Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών SB.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:

Α) ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Α), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη  ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους ή

Β) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας

Ειδικότερα όσοι είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965, θα έχουν δύο επιπλέον επιλογές. Θα μπορούν να επιλέξουν και μεταξύ:

Γ) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς  παροχής (ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει άρθρο 8 και άρθρο 5) που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

Δ) ενός συνολικού ποσού 2 (Εφάπαξ Β), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους.

Οι συγκεκριμένες επιλογές περιγράφονται παρακάτω:

  1. ΕΦΑΠΑΞ Α

Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Παροχή βάσει ηλικίας: Η παροχή βάσει ηλικίας θα καθορίζεται με βάση την 01/01/2019 και υπολογίζεται σύμφωνα με:

Κατηγορίες Ηλικία Αριθμός Μηνιαίων Μισθών/Αντιμισθιών

Κατηγορία Α: Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1965) 31

Κατηγορία Β: Συμμετέχοντες από 50 έως 54 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1965 έως και 01.01.1969) 35

Κατηγορία Γ: Συμμετέχοντες από 45 έως 50 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1969  έως και 01.01.1974) 38

Κατηγορία Δ: Συμμετέχοντες από 40 έως 45 ετών  (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1974 έως και 01.01.1979) 33

Κατηγορία Ε: Συμμετέχοντες από 30 έως 40 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1979 έως και 01.01.1989) 26

Κατηγορία ΣΤ: Συμμετέχοντες έως 30 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1989 και μετά) 22

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας:Η παροχή βάσει τόπου εργασίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την

01.05.2019:

Κατηγορίες Ηλικία Αριθμός Μηνιαίων Μισθών/Αντιμισθιών

Κατηγορία Α: Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1965) 10

Κατηγορία Β: Συμμετέχοντες από 50 έως 54 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1965 έως και 01.01.1969) 8

Κατηγορία Γ: Συμμετέχοντες από 45 έως 50 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1969 έως και 01.01.1974) 7

Κατηγορία Δ: Συμμετέχοντες από 40 έως 45 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1974 έως και 01.01.1979) 6

Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 5

Κατηγορία Ε: Συμμετέχοντες από 30 έως 40 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1979 έως και 01.01.1989) 5

Κατηγορία ΣΤ: Συμμετέχοντες έως 30 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1989 και μετά) 5

(γ) Παροχή βάσει τέκνων:Καταβολή 2 επιπλέον μηνιαίων μισθών/αντιμισθίας για κάθε τέκνο, το οποίο κατά  την 01.05.2019 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (ημερομηνία γέννησης από 02.05.1997 και μετά).

(1) Ως μηνιαίος μισθός/αντιμισθία θα θεωρείται ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός/ αντιμισθία πλέον τυχόν επιδόματος γέννησης τέκνων μηνός Απριλίου 2019, χωρίς α) αυτός ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός/αντιμισθία να προσαυξάνεται με αναλογίες όποιων επιδομάτων, ενδεικτικά Χριστουγέννων, Πάσχα, Άδειας, δευτερευουσών αμοιβών (υπερεργασία, υπερωρία κλπ.) και

β) χωρίς να προστίθενται σε αυτόν όποιες άλλες αμοιβές ή παροχές οποιασδήποτε φύσης και αιτίας σε είδος ή σε χρήμα ή σε άλλες διευκολύνσεις, που τυχόν χορηγούνταν στο μισθωτό/δικηγόρο (εφεξής «Μισθός Αναφοράς»).

(δ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή:

Στο ποσό, που προκύπτει από το σύνολο των παροχών (α)+(β)+(γ) του Προγράμματος, θα προστίθεται ποσό ίσο προς τον αναλογούντα φόρο αποζημίωσης και το νέο αυτό σύνολο θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό παροχών του

Προγράμματος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ Α).

Μέγιστο και Ελάχιστο Όριο Παροχών Επιλογής Α

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των   (α)+(β)+(γ)+(δ) τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό € 160.000 και ελάχιστο το μικτό ποσό των € 20.000.

Ειδικά για το ελάχιστο μικτό ποσό της παροχής, αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το άθροισμα της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 συν το ετήσιο Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ. προσαυξημένο το άθροισμα με συντελεστή 10%.

Συνολικό Καθαρό Ποσό των Παροχών της Επιλογής Α

Το συνολικό καθαρό ποσό των παροχών της Επιλογής Α θα προκύπτει από το σύνολο των (α)+(β)+(γ)+(δ) παροχών, αφού αφαιρεθεί ο κατά νόμο αναλογούν φόρος αποζημίωσης λόγω λύσης σύμβασης/σχέσης εργασίας, ο οποίος θα βαρύνει τον εργαζόμενο.

Β. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

(ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2 ΕΤΩΝ)

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του μηνός Απριλίου 2019 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων μηνός Απριλίου 2019 (εφεξής: «Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών») και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών. Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού ποσού  Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας, το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας.

Τα παραπάνω υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

(i) Ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή, καθώς και σε ασφαλιστικές εισφορές.

Η επιπλέον οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας που αντιστοιχεί στο 60% του Εφάπαξ ποσού Α και θα καταβληθεί στην έναρξη της 2ετίας, θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής.

Σημειώνεται ότι το σύνολο της ανωτέρω παροχής (i) δεν υπόκειται στο πλαφόν των € 160.000.

(ii) Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 2 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε άλλη Τράπεζα ή/και παρέχει υπηρεσίες προς άλλη Τράπεζα με σχέση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων, η συμφωνημένη ημερομηνία λύσης της  σύμβασης εργασίας μεταφέρεται αυτόματα και αυτοδίκαια στην ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης στη νέα Τράπεζα και σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών.

Το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 2 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό συσσωρευμένο ποσό συμπεριλαμβανομένων: α) του καταβληθέντος μέρους των Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, β) της οικειοθελούς αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσηςεργασίας του 60% επί του εφάπαξ ποσού Α – Επιλογή (Α) και γ) του εναπομείναντοςποσού, δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτεμειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Με την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής διακόπτεται κάθε άλλη επιπλέον οικειοθελής παροχή που τυχόν χορηγούταν εξ ελευθεριότητας από την Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση Β(i) παραπάνω ή στην περίπτωση Β(ii) παραπάνω, αποκλειστικώς και μόνο για το διάστημα κατά το οποίο θα λαμβάνει ο εργαζόμενος Ειδικούς Μισθούς Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, οι παροχές που έχουν καθιερωθεί από κανονιστικές υποχρεωτικές διατάξεις  όπως έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, επίδομα πολυτέκνων, έκτακτο βοήθημα γάμου κλπ. θα εξακολουθήσουν να παρέχονται όπου προβλέπεται και με τις ανάλογες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση της παραγράφου Β (ii) ο υπολογισμός του εναπομείναντος ποσού μεταξύ της πρόωρης λήξης της σύμβασης και της αρχικής ημερομηνίας λήξης θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με βάση το προβλεπόμενο παραπάνω ποσοστό του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, που προβλέπεται και καταβάλλεται κατά τον χρόνο επέλευσης της πρόωρης λήξης της σύμβασης.

Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ

(ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 5 ΕΤΩΝ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 01.01.1965

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως τα παρακάτω ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας μηνός Απριλίου 2019 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων μηνός Απριλίου 2019 (εφεξής: «Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών»):

o 80% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη

o 65% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος

o 50% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη

Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπονται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου και στο 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει άρθρο 8 και άρθρο 5, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας, μικτό ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας.

Τα παραπάνω θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

(i) Ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή, καθώς και σε ασφαλιστικές εισφορές. Η επιπλέον οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας που θα αντιστοιχεί στο 30% του εφάπαξ ποσού Α – Επιλογή (Α) και στο 50% της

Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, θα καταβληθεί στην έναρξη της 5ετίας και θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής. Σημειώνεται ότι το σύνολο της ανωτέρω παροχής (i) δεν υπόκειται στο πλαφόν των € 160.000.

(ii)Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 5 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε άλλη Τράπεζα ή/και παρέχει υπηρεσίες προς άλλη Τράπεζα με σχέση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων, η συμφωνημένη ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας μεταφέρεται αυτόματα και αυτοδίκαια στην

ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης στη νέα Τράπεζα και σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω μικτών Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών. Το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 5 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό συσσωρευμένο ποσό συμπεριλαμβανομένων: α) του καταβληθέντος μέρους των μικτών Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω,

β) της οικειοθελούς αποζημίωσης του 30% επί του εφάπαξ ποσού Α – Επιλογή (Α) και του 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 και γ) του εναπομείναντος ποσού, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Με την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, διακόπτεται κάθε άλλη επιπλέον οικειοθελής παροχή που τυχόν χορηγούταν εξ

ελευθεριότητας από την Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση Γ(i) παραπάνω ή στην

περίπτωση Γ(ii) παραπάνω, αποκλειστικώς και μόνο για το διάστημα κατά το οποίο

θα λαμβάνει ο εργαζόμενος Ειδικούς Μισθούς Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5

ετών, οι παροχές που έχουν καθιερωθεί από κανονιστικές υποχρεωτικές διατάξεις

όπως έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, επίδομα πολυτέκνων, έκτακτο βοήθημα

γάμου κλπ. θα εξακολουθήσουν να παρέχονται όπου προβλέπεται και με τις ανάλογες

προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση της παραγράφου Γ(ii) ο υπολογισμός του εναπομείναντος ποσού

μεταξύ της πρόωρης λήξης της σύμβασης και της αρχικής ημερομηνίας λήξης θα γίνει

αποκλειστικά και μόνο με βάση το προβλεπόμενο παραπάνω ποσοστό του Ειδικού

Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών που προβλέπεται και καταβάλλεται

κατά τον χρόνο επέλευσης της πρόωρης λήξης της σύμβασης.

Μέγιστο Όριο Παροχών Επιλογής Γ

Στο συνολικό μικτό ποσό που θα προκύψει από το άθροισμα των παροχών της

Επιλογής Γ τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των € 250.000.

Στις περιπτώσεις που το άθροισμα των παραπάνω παροχών υπερβαίνει το μικτό

ποσό των € 250.000, θα δίνονται οι παρακάτω δύο εναλλακτικές:

 Μείωση της διάρκειας της Αναγκαστικής Άδειας έτσι ώστε να διακόπτεται η καταβολή

μισθών και εισφορών όταν το σύνολο των παραπάνω παροχών ανέλθει σε € 250.000

 Εφαρμογή ενιαίου ποσοστού μείωσης του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής

Αδείας 5 ετών καθ’ όλη τη διάρκεια της 5ετίας, έτσι ώστε το σύνολο των παραπάνω

παροχών να ανέρχεται σε € 250.000

Δ. ΕΦΑΠΑΞ Β

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 01.01.1965

Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες

στην επιλογή Δ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

9

(α) Παροχή βάσει ηλικίας

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας

(γ) Παροχή βάσει τέκνων

(δ) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση

(ε) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά πλασματικών

χρόνων κοινωνικής ασφάλισης

(στ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή

(α) Παροχή βάσει ηλικίας

Το κίνητρο Αποχώρησης υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κατηγορίες Ηλικία Αριθμός Μηνιαίων Μισθών

/Αντιμισθιών (1)

Κατηγορία Α: Εργαζόμενοι άνω των 55 ετών

(ημερομηνία γέννησης έως και 01.05.1964)

50 μηνιαίοι μισθοί

Κατηγορία Β: Εργαζόμενοι από 54 έως 55 ετών

(ημερομηνία γέννησης από 02.05.1964

έως και 01.05.1965)

45 μηνιαίοι μισθοί

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας

Θα δίνεται προσαύξηση 30% επί του ποσού που προκύπτει από την Παροχή βάσει ηλικίας,

για όσους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης κατά την

01.05.2019.

(γ) Παροχή βάσει τέκνων

Θα καταβάλλονται δύο επιπλέον Μισθοί Αναφοράς για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την

01.05.2019 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (ημερομηνία γέννησης από

02.05.1997 και μετά).

(δ) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση

Για τους συμμετέχοντες άνω των 54 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1965 ) και

μόνο, δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για

αυτασφάλιση διάρκειας 3 ετών.

Τρόπος Υπολογισμού:

O Για Μισθό Αναφοράς έως € 2.432,25 υπολογίζεται ποσοστό 20% επί του

Μισθού Αναφοράς πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη)

o Για Μισθό Αναφοράς άνω των € 2.432,25 υπολογίζεται ποσοστό 20% επί του

ποσού των € 2.432,25 πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

(ε) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά πλασματικών χρόνων

κοινωνικής ασφάλισης

Για τους συμμετέχοντες άνω των 54 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1965) δίνεται

ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά έως και 2

πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης (στρατός ή/και σπουδές ή/και τέκνα).

Τρόπος υπολογισμού:

Υπολογίζεται πρώτα ο στρατός (εφόσον υπάρχει) και στη συνέχεια τα τέκνα ή/και οι

σπουδές ως εξής:

o Για στρατό:

α) Για Μισθό Αναφοράς έως € 2.432,25: το χορηγούμενο ποσό θα συνίσταται

ως το γινόμενο του 17% του Μισθού Αναφοράς επί τους μήνες που έχει

υπηρετήσει στο στρατό ο συμμετέχων (με μέγιστο αριθμό μηνών υπηρεσίας

τους 24 μήνες)

β) Για Μισθό Αναφοράς άνω των € 2.432,25: το χορηγούμενο ποσό θα

συνίσταται ως το γινόμενο του 17% των € 2.432,25 επί τους μήνες που έχει

υπηρετήσει ο συμμετέχων (με μέγιστο αριθμό μηνών υπηρεσίας τους 24

μήνες )

o Για τα τέκνα:

Αναγνωρίζονται 12 μήνες για 1 τέκνο και 24 μήνες για 2 και άνω τέκνα με τον

ακόλουθο υπολογισμό:

Το χορηγούμενο ποσό θα συνίσταται ως το γινόμενο του αριθμού 142,67 επί τον

αριθμό των μηνών αναγνώρισης βάσει των τέκνων (24 ή 12 μήνες)

o Για τις σπουδές:

Αναγνωρίζονται 24 μήνες για ανωτάτη εκπαίδευση, μεταπτυχιακό ή/και

Διδακτορικό τίτλο σπουδών με τον ακόλουθο υπολογισμό:

Το χορηγούμενο ποσό θα συνίσταται ως το γινόμενο του αριθμού 142,67 επί τον

αριθμό των μηνών αναγνώρισης βάσει σπουδών (24 μήνες)

(στ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή

Στο ποσό που προκύπτει από το σύνολο των παροχών (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε) της επιλογής

Δ, θα προστίθεται ποσό ίσο προς τον αναλογούντα φόρο αποζημίωσης και το νέο αυτό

σύνολο θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό παροχών του Προγράμματος.

Μέγιστο και Ελάχιστο Όριο Παροχών Επιλογής Δ

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των

(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(στ) τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό € 180.000 και ελάχιστο το μικτό

ποσό των € 20.000.

Ειδικά για το ελάχιστο μικτό ποσό της παροχής, αυτό δε μπορεί να είναι χαμηλότερο από το

άθροισμα της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 συν το ετήσιο Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ.

προσαυξημένο το άθροισμα με συντελεστή 10%.

  1. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

(α) Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Θα εξακολουθήσει να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη

στο ιδιωτικό Πρόγραμμα της Τράπεζας για 5 έτη από την ημερομηνία λύσης της

σύμβασης εργασίας (στην περίπτωση επιλογής εφάπαξ ποσού) / έναρξης της

αναγκαστικής άδειας (στην περίπτωση επιλογής Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών) για

κάθε συμμετέχοντα που είναι ασφαλισμένος στο Πρόγραμμα κατά την ημερομηνία

λύσης της σύμβασης εργασίας του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας καθώς και για

τα ήδη ασφαλισμένα στο Πρόγραμμα την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας

του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας εξαρτώμενα μέλη, σύμφωνα με τους εκάστοτε

ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού προγράμματος. Επίσης, εάν οι

παραπάνω, κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας / έναρξης της

αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, έχουν προβλήματα αναπηρίας 50% και άνω,

η παραμονή στο ιδιωτικό Πρόγραμμα της Τράπεζας, εφόσον διαρκεί το άνω ποσοστό

αναπηρίας, θα εξακολουθήσει να ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία λύσης της

σύμβασης εργασίας/ έναρξης της αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, σύμφωνα

με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού

προγράμματος.

Περιορισμοί όσον αφορά στις προϋποθέσεις και τη διάρκεια ισχύος του

Προγράμματος, ισχύουν και στις παραπάνω περιπτώσεις.

(β) Δανειακά Προϊόντα Προσωπικού

Στεγαστικά / Home Equity δάνεια, που έχουν ήδη χορηγηθεί με προνομιακούς όρους

προσωπικού μέχρι και την 30.04.2019, θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του

προσωπικού μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα

παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν

τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Σε περίπτωση αλλαγής των

όρων των δανείων για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται αντίστοιχη αλλαγή και

στους όρους δανείων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα.

Οι πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί μέχρι και την 30.04.2019 θα

διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού για ένα έτος μετά τη λύση

της σύμβασης εργασίας των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (για τους εργαζόμενους

συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα της Αναγκαστικής Άδειας, τα προνομιακά επιτόκια

διατηρούνται μέχρι τη λήξη της περιόδου της Αναγκαστικής Άδειας).

Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των καρτών για το εν ενεργεία προσωπικό θα

επέρχεται και αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους των καρτών των συμμετεχόντων

στο Πρόγραμμα.

(γ) Ρευστοποίηση του συσσωρευμένου ποσού του ατομικού λογαριασμού

εργαζομένων στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού

Κεφαλαίου

Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει με τη λύση της σύμβασης εργασίας,

το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό

λογαριασμό του στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού

Κεφαλαίου, ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο. Για όσους επιλέξουν

να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών, οι εργοδοτικές

εισφορές στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο θα συνεχίσουν να καταβάλλονται έως τη λήξη

της Αναγκαστικής Άδειας και λύση της σύμβασης εργασίας (βάσει των εκάστοτε

ισχυουσών όρων του Προγράμματος) οπότε και ο συμμετέχων θα λάβει το σύνολο

του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του

ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο.

(δ) Ρευστοποίηση του συσσωρευμένου ποσού στο Ομαδικό Πρόγραμμα

Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων

Κάθε εργαζόμενος που θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει με τη λύση της

σύμβασης εργασίας το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό του

λογαριασμό στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων,

ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων του.

Για όσους επιλέξουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5

ετών, οι εισφορές στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων

Υπαλλήλων θα συνεχίσουν να καταβάλλονται έως τη λήξη της Αναγκαστικής Άδειας

και λύση της σύμβασης εργασίας (βάσει των εκάστοτε ισχυουσών όρων του

Προγράμματος) οπότε και ο συμμετέχων θα λάβει το σύνολο του ποσού που έχει

συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό του ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων του.

(ε) Υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης

Κάθε εργαζόμενος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να λάβει ως

επιπλέον παροχή υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης από

εξειδικευμένη εταιρία Συμβούλων.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και εστιάζουν μέσω

συμβουλευτικής καθοδήγησης σε πρακτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους

διερεύνησης της αγοράς εργασίας και βοηθούν στο σχεδιασμό των επόμενων

επαγγελματικών του στόχων.

Ανάλογα με την υπηρεσία Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης που θα επιλέξει ο

συμμετέχων στο Πρόγραμμα, θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί, για παράδειγμα,

πως να:

 βελτιώσει τον τρόπο παρουσίασης και επικοινωνίας του επαγγελματικού του

προφίλ

 αξιολογήσει τις επαγγελματικές του ικανότητες/ δεξιότητες

 διαμορφώσει κατάλληλα το βιογραφικό του σημείωμα

 διερευνήσει την αγορά εργασίας και να αξιοποιήσει τα μέσα επαγγελματικής

και κοινωνικής δικτύωσης

 προετοιμάσει την δική του επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Για πρώτη φορά φέτος δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο που συμμετέχει στο

Πρόγραμμα και δεν επιθυμεί να κάνει ο ίδιος χρήση των υπηρεσιών

επαγγελματικής μετάβασης και στήριξης, να τη μεταφέρει στην/στον σύζυγο ή σε

ένα ενήλικο τέκνο του/της υπό προϋποθέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της συγκεκριμένης παροχής είναι η εκδήλωση

ενδιαφέροντος από μέρους του συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα πριν την αποχώρησή

του από την Τράπεζα.

  1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Τράπεζα θα καθορίζει την ακριβή ημερομηνία αποχώρησης κάθε εργαζόμενου

που θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ανάλογα με τις προβλεπόμενες λειτουργικές

ανάγκες της.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα οι

συμμετέχοντες θα πρέπει να υπογράψουν άμεσα το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της

σύμβασης εργασίας τους με ισχύ την ημερομηνία που θα καθοριστεί από την

Τράπεζα.

Ειδικότερα, για όσους επιλέξουν το εφάπαξ ποσό της Επιλογής (Α) ή της Επιλογής (Δ),

το ποσό που αναλογεί στο σύνολο των παροχών του Προγράμματος θα καταβληθεί

σε προκαθορισμένη ημερομηνία που θα αναφέρεται στο παραπάνω ιδιωτικό

συμφωνητικό και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησης.

Τα υπόλοιπα των δανείων προσωπικού, τυχόν προκαταβολές μισθών, λοιπά δάνεια

που καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά με τη λήξη της εργασιακής σχέσης, κλπ.,

κάθε άλλη αποζημίωση ή / και κάθε άλλη παροχή πάσης φύσεως τυχόν αχρεωστήτως

καταβληθείσα από την Τράπεζα στον εργαζόμενο, θα συμψηφιστούν ολικά με το

συνολικό καθαρό ποσό παροχών που προκύπτει από το Πρόγραμμα. Μέχρι την

ημερομηνία αποχώρησής του ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα υποχρεούται να

παρέχει πλήρως και ικανοποιητικώς τις υπηρεσίες του στην Τράπεζα, εκτός μόνο εάν

η Τράπεζα θέλει να χορηγήσει στον εργαζόμενο τυχόν υπόλοιπο κανονικής άδειας ή

άλλη υποχρεωτική άδεια μετ’ αποδοχών την οποία ο εργαζόμενος αποδέχεται για

όλο ή μέρος του ενδιάμεσου διαστήματος, δυνατότητα την οποία ο συμμετέχων στο

Πρόγραμμα θεωρείται ότι αποδέχεται μέσω της αίτησής του στο Πρόγραμμα.

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

Καμία αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα δεν θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας της Τετάρτης 04 Ιουνίου 2019.

SHARE

Περισσότερα

MORE ECONOMY