kourdistoportocali.comEconomyΜια νέα, πιο δυναμική εικόνα, για την Εθνική Τράπεζα

Γράφει η Gillian Rothschild

Μια νέα, πιο δυναμική εικόνα, για την Εθνική Τράπεζα

Η επιτυχής έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης, σε συνδυασμό με την εξομάλυνση των σχέσεων με το ΤΧΣ

Μια νέα, πιο δυναμική εικόνα, δημιουργεί για την Εθνική Τράπεζα, η επιτυχής έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης, σε συνδυασμό με την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Γράφει η Gillian Rothschild

Στην απόφαση της τράπεζας να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση μέτρησαν οι καλές συνθήκες στις αγορές, καθώς και η προσωρινή πίεση που δημιουργεί στα κεφάλαια η υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ.

Περίπου 140 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στην έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Εθνικής, η πλειονότητα των οποίων ήταν ξένοι, ενώ συνολικά προσφέρθηκε το ποσό του 1,7 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης “Tier 2” ύψους €400 εκατ. με απόδοση 8,25% ως αποτέλεσμα ενός διήμερου προωθητικών παρουσιάσεων (roadshow) και επαφών με επενδυτές.

Η Συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της ΕΤΕ, όπως παρουσιάστηκε στην Ημερίδα Επενδυτών στο Λονδίνο το Μάιο 2019. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η κεφαλαιακή σύνθεση της ΕΤΕ μέσω της συνεισφοράς συμπληρωματικών κεφαλαίων που δεν προκαλούν διάχυση της κεφαλαιακής βάσης (non-dilutive capital), και δημιουργεί τις προϋποθέσεις επικερδούς διάθεσης των αποθεμάτων ρευστότητας της ΕΤΕ.

Η εν λόγω Συναλλαγή αποτελεί το πρώτο βήμα υλοποίησης της στρατηγικής MREL που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα καθιστώντας δυνατή την έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior).

Το ενδιαφέρον εκδηλώθηκε κυρίως από διεθνείς επενδυτές (περίπου 90%). Σε όρους γεωγραφικής κατανομής, στη Συναλλαγή κυριάρχησαν επενδυτές του ΗΒ 40%, ενώ 11% διατέθηκε στην Ιταλία και την Ισπανία, 11% στην Ελλάδα, 8% στη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, 7% στη Γαλλία, 5% στην Ασία και 18% σε άλλες χώρες. Η Συναλλαγή σημείωσε σημαντική ζήτηση από Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) (51%), ενώ ποσοστό 36% διατέθηκε σε Hedge Funds, 8% σε Τράπεζες, και 5% σε άλλους επενδυτές.

Με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τάξης του 16,8% Εθνική, διαθέτει πλέον «μαξιλάρι» της τάξης των 300 μονάδων βάσης (3%), έναντι της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (13,75%) για τη φετινή χρονιά.

Η τράπεζα θα εγγράψει, πιθανώς, στο Β’ τρίμηνο και εφάπαξ πρόβλεψη της τάξης των 250 εκατ. ευρώ, μετά την έκδοση της κυβερνητικής απόφασης για την εφαρμογή της διάταξης μετάβασης των δικαιούχων ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ και θα μειώσει έτσι τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 70 μονάδες βάσης.

Περιμένει όμως να συζητηθούν ως το τέλος του τρέχοντος μήνα στο δικαστήριο οι αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής της εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης, για να δει αν θα σχηματίσει την εφάπαξ πρόβλεψη για το κόστος σε βάθος πενταετίας.

Με δεδομένο, όμως, ότι τα δικαστήρια έκλεισαν λόγω εκλογών και ξανακλείνουν τον Αύγουστο, τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά. Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει καταβάλει ήδη στο ΕΤΕΑΕΠ εισφορές 36 εκατ. ευρώ, μετά την απόρριψη των προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων.

Οσο αφορά τις σχέσεις με το ΤΧΣ, με αμοιβαίες υποχωρήσεις αμβλύνονται τα σημεία τριβής μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και του μεγαλομετόχου της.

Οι παραιτήσεις τριών μη εκτελεστικών μελών του δ.σ. και ενός εκτελεστικού (Π. Δασμάνογλου) αποτελούν βήμα προσαρμογής από την πλευρά της Εθνικής καθώς το ΤΧΣ είχε εγείρει ζητήματα καταλληλότητας ή αντικρουόμενων ιδιοτήτων (Π. Δασμάνογλου). Ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου παραμένει γενικός διευθυντής της τράπεζας και γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, με τα ίδια καθήκοντα.

Με τις παραιτήσεις αυτές κλείνει, προς το παρόν, ο κύκλος των προσαρμογών από πλευράς Εθνικής. Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Κ. Μιχαηλίδης παραμένει ενώ η τακτική γενική συνέλευση αναμένεται να εκλέξει νέα μέλη, μεταξύ των οποίων και τον Γκ. Χαρδούβελη, ο οποίος προορίζεται για θέση μη εκτελεστικού αντιπροέδρου, όταν ανασυγκροτηθεί σε σώμα το Δ.Σ.

Η τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας ορίστηκε για την 31η Ιουλίου και μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται η αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. από 11 σε 13, η εκλογή 2 νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και η εκλογή 1 μη εκτελεστικού και 1 εκτελεστικού.

SHARE

Περισσότερα

MORE ECONOMY