kourdistoportocali.comEconomyΜε ποιους όρους θα μεταφερθεί στη doValue το προσωπικό της Εurobank. To Σχέδιο Galaxy της Alpha Bank

Οι ανησυχίες του Γουίλμπορ Ρος για τα κόκκινα δάνεια

Με ποιους όρους θα μεταφερθεί στη doValue το προσωπικό της Εurobank. To Σχέδιο Galaxy της Alpha Bank

Tι προβλέπει η συμφωνία Eurobank – FPS και Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας για τη μετάβαση

Η  νέα εποχή για τις ελληνικές τράπεζες ξεκίνησε ήδη.

Μια νέα εποχή που την επέβαλλε ο εκρηκτικός αριθμός των κόκκινων δανείων τα οποία παρά τα 3 Μνημόνια και τη 10ετή λιτότητα παραμένουν ένα ακανθώδες θέμα σε τέτοιο βαθμό κάτι που αναγκάζει ακόμη και τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ κ. Γουίλμπορ Ρος να κάνει συχνές αναφορές στο θέμα στους Ελληνες συνομιλητές του.

Ο δε Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας κ. Γιάννης Στουρνάρας επεξεργάζεται με προσήλωση το σχέδιο που ετοιμάζει η ΤτΕ μια και ο Ηρακλής δεν είναι αρκετός. Στο μεταξύ οι τράπεζες προχωρούν σε συμφωνίες με το προσωπικό για τη μεταφορά του στις εταιρίες διαχείρισης των κόκκικων δανείων.

To Koυρδιστό Πορτοκάλι στη δάρκεια των 10 ετών της κρίσης δεν έχει πάψει ούτε στιγμή να διατυπώνει τις ανησυχίες του για την μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του εκρηκτικού προβλήματος των κόκκινων δανείων τόσο από τη τρόικα και τους πιστωτές μας όσο και από τα εγχώρια κυβερνητικά σχήματα που κλωτσούσαν το τενεκεδάκι στο μέλλον(;)!

Έφτασε λοιπόν η ώρα να αντιμετωπισθεί το θέμα που αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για όλους τους εμπλεκόμενους και φυσικά τις τράπεζες.

Ετσι, πλήρη εξασφάλιση της απασχόλησης και των εργασιακών δικαιωμάτων των περίπου 1.000 εργαζομένων (600 της FPS και 400 τραπεζικών της μονάδας Troubled Assets Group της Eurobank) που θα μεταφερθούν στην doValue και επιπλέον ισχυρό οικονομικό κίνητρο 10 μηνιαίων μισθών (μικτοί και αφορολόγητοι με ελάχιστο τα 25.000 ευρώ) για όσους ενταχθούν στην FPS, προβλέπει η τριμερής συμφωνία Eurobank – FPS και Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας (Σωματείο Union) για τη μετάβαση του προσωπικού στην doValue.

H doValue, μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης κόκκινων δανείων στην Ιταλία και υπερδύναμη στην αγορά διαχείρισης NPLs στην Νότια Ευρώπη, εξαγόρασε τη θυγατρική εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων της Eurobank, FPS, καθώς και το χαρτοφυλάκιο Cairo, ύψους 7,5 δις. ευρώ, που θα είναι η πρώτη τιτλοποίηση NPLs που θα μεταβιβαστεί στον “Ηρακλή”.

(Στη Κεντρική φωτό ο Managing Director της doValue, Andrea Mangoni)

Στο πλαίσιο της εξαγοράς της FPS, όλες οι δραστηριότητες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων του ομίλου της Eurobank, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται σε αυτές θα μεταφερθούν στην doValue.

H συμφωνία των τριών πλευρών  προβλέπει τα εξής:

A. Όσοι εργαζόµενοι των µεταβιβαζόµενων µονάδων επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να προσληφθούν στην F.P.S., θα υπογράψουν την σχετική σύµβαση λύσης της σχέσης τους µε την Τράπεζα και θα λάβουν τις εξής οικονοµικές παροχές:

1. Καταβολή οικειοθελούς αποζηµίωσης λύσης εργασιακής σχέσης, ίσης προς 10 µηνιαίους µικτούς µισθούς, όπως θα έχουν υπολογιστεί µετά από την ενσωµάτωση τυχόν επιδοµάτων γέννησης τέκνων, παραγωγικότητας και µετά από αίτηµα του Σωµατείου µας και τις µελλοντικές αυξήσεις των βασικών µισθών των κλιµακίων (όπως διαµορφώνονται την 01/12/2021 βάσει Σ.Σ.Ε. Τραπεζών 2019-2021). Η ανωτέρω αποζηµίωση θα προσαυξηθεί µε τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσό – εφόσον προκύπτει – που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση του Ετήσιου Προγράµµατος Κινήτρων του T.A.G. για το έτος 2019.

β) Ποσό που αντιστοιχεί στο επίδοµα οικονοµικής ενίσχυσης υπαλλήλων µε τέκνα ειδικών αναγκών, υπολογιζόµενο για τα έτη που αποµένουν έως την συµπλήρωση του 25ου έτους του τέκνου.

γ) Μετά από αίτηµα του Σωµατείου Union συµφωνήθηκε στην παραπάνω οικειοθελή αποζηµίωση να εφαρµόζεται κατώτατο πλαφόν ίσο µε τη νόµιµη αποζηµίωση (επηρεάζει το 40% του πληθυσµού που θα πάρουν περισσότερους µισθούς, αυτούς µε πολλά χρόνια προϋπηρεσίας) ή µε το ποσό των 25.000 € (επηρεάζει το 50%, αυτούς που είναι νεώτεροι και χαµηλόµισθοι και θα πάρουν κατά µέσο όρο 15 µισθούς), όποιο είναι υψηλότερο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το 90% των υπαγόµενων στην συµφωνία θα λάβει από 13 έως 30 µισθούς!

2. Καταβολή του συνόλου του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατοµικό λογαριασµό του εργαζοµένου στο Οµαδικό Πρόγραµµα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων.

3. Καταβολή του συνόλου του ποσού, που θα έχει συσσωρευτεί στον ατοµικό συνταξιοδοτικό λογαριασµό του εργαζοµένου στο Οµαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου µέχρι την ηµεροµηνία µεταβίβασης, ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όµιλο. Εναλλακτικώς, κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του εργαζοµένου, το σύνολο του ποσού αυτού θα µεταφερθεί στο Οµαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου της F.P.S.

B. Οι ως άνω εργαζόµενοι οι οποίοι θα επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να προσληφθούν στην F.P.S. θα υπογράψουν συγχρόνως σύµβαση εργασίας µε την F.P.S., υπό τους εξής όρους και συµφωνίες:

1. Η πρόσληψη κάθε εργαζοµένου στην F.P.S. θα γίνει µε σύµβαση αορίστου χρόνου.
2. Η F.P.S. θα αναγνωρίσει το σύνολο της ήδη αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας κάθε εργαζοµένου στον Όµιλο Eurobank.
3. Κάθε εργαζόµενος θα προσληφθεί µε τον µισθό που είχε κατά την ηµεροµηνία λύσης της σχέσης εργασίας του µε την Τράπεζα, ο οποίος θα ενσωµατώσει επιπλέον τα ακόλουθα: α) Τυχόν επίδοµα γέννησης τέκνων β) Τυχόν επίδοµα παραγωγικότητας γ) Την αύξηση (σε όσους επηρεάζονται) που προβλέπεται από την Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2019- 2021, όπως θα έχουν διαµορφωθεί οι βασικοί µισθοί κλιµακίων την 01/12/2021.

Επιπλέον συµφωνήθηκαν από τα µέρη οι παρακάτω οικειοθελείς παροχές:

1. Όποιος εργαζόµενος λαµβάνει οικειοθελείς παροχές της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί για κάλυψη επαγγελµατικών αναγκών, όπως εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα βενζίνης/ κίνησης, έξοδα περιποίησης πελατείας και εταιρικό κινητό τηλέφωνο θα τις διατηρήσει ως οικειοθελείς παροχές µε την πρόσληψή του στην F.P.S.

2. Οι υπό µεταφορά εργαζόµενοι θα έχουν στην F.P.S. τα ίδια Οµαδικά Προγράµµατα Ζωής και Υγείας (Συνταξιοδοτικό και Ιατροφαρµακευτικό Πρόγραµµα) που έχουν στην Τράπεζα.

3. Ειδικά για τους εργαζόµενους, οι οποίοι σύµφωνα µε τον όρο Α3 της Συµφωνίας, επιλέξουν την ρευστοποίηση του συσσωρευµένου ποσού του Οµαδικού Ασφαλιστήριου Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου της Eurobank ως την ηµεροµηνία µεταβίβασης, διευκρινίζεται το ακόλουθο: Για το όριο θεµελίωσης δικαιώµατος επί του ατοµικού συνταξιοδοτικού λογαριασµού κατά την ένταξή τους στο αντίστοιχο Οµαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου της F.P.S. (δηλαδή για το % της παροχής που αναλογεί στα έτη υπηρεσίας σε περίπτωση αποχώρησης από την εταιρεία και σύµφωνα πάντα µε τους όρους του Συµβολαίου) θα συνυπολογίζονται τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας των εργαζοµένων στον Όµιλο Eurobank.

4. Οι εργαζόµενοι θα διατηρήσουν την τιµολογιακή πολιτική staff, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το Προσωπικό του Οµίλου Eurobank, τόσο για τις υφιστάµενες όσο και για τις νέες χορηγήσεις δανείων και καρτών.

5. Η F.P.S. συµφωνεί ότι θα διατηρήσει µετά την µεταβίβαση τουλάχιστον τα ίδια επίπεδα συνολικών ανταµοιβών (pools) που προβλέπονται από τα υφιστάµενα προγράµµατα κινήτρων (incentive schemes) που ισχύουν για τους εργαζοµένους, στο πλαίσο των πολιτικών αποδοχών της DoValue.

6. Η F.P.S., µετά από αίτηµα του Σωµατείου θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη όσων εργαζοµένων προέρχονται από την Τράπεζα, να διατηρήσουν την επικουρική τους ασφάλιση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εφόσον το επιθυµούν.

Γ. Μετά από αίτηµα του Σωµατείου Union, τα µέρη συµφώνησαν ότι όσοι εργαζόµενοι των µεταβιβαζόµενων µονάδων επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να μην προσληφθούν στην F.P.S., θα υπογράψουν την σχετική σύµβαση λύσης της σχέσης τους µε την Τράπεζα σε ατοµική βάση, υπό τους εξής όρους και συµφωνίες:

1. Η Τράπεζα θα καταβάλλει στον εργαζόµενο οικειοθελή αποζηµίωση σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του τελευταίου Προγράµµατος Εθελουσίας Εξόδου, όπως αυτό περιγράφεται στην από 15/05/2019 Ανακοίνωση Αρ. 6 της Τράπεζας (σηµειώνεται ότι θα είναι διαθέσιµη µόνο η Επιλογή Α του εφάπαξ ποσού µε µέγιστο µικτό ποσό 160.000 €, ενώ οι λοιπές παροχές του προγράµµατος, ισχύουν, ως περιγράφονται στην παρ. 5 Άλλες Παροχές της εν λόγω Ανακοίνωσης).

2. Ο εργαζόµενος θα δεσµευτεί ρητώς ότι για το 1ο έτος από την αποχώρησή του από την Τράπεζα θα απέχει από οποιασδήποτε µορφής απασχόληση σε ανταγωνιστικές προς την F.P.S. επιχειρήσεις και συγκεκριµένα σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Servicers), συµπεριλαµβανοµένης της Eurobank F.P.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ή όπως τυχόν µετονοµαστεί µελλοντικά. Αν παραβεί την υποχρέωση αυτή, ο εργαζόµενος θα οφείλει να επιστρέψει στην Τράπεζα το τµήµα της αποζηµίωσης λύσης σχέσης που έλαβε, το οποίο υπερβαίνει την κατά νόµο αποζηµίωση καταγγελίας.

Η Τράπεζα και το Σωµατείο Union εξέφρασαν την βούληση τους να διασφαλιστούν πάση θυσία οι θέσεις εργασίας. Το Σωµατείο Union ζήτησε από την Τράπεζα για τους εργαζόµενους που απορρίψουν και το (Α) πακέτο παροχών Τράπεζας και την (Β) εθελούσια να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Η Τράπεζα σηµείωσε ότι φέρουσα την συνολική ευθύνη της επιτυχίας του εγχειρήµατος, διατηρεί αυτούσια τα δικαιώµατα που παρέχονται στον µεταβιβάζοντα εργοδότη στο πλαίσιο των νόµων, µε στόχο ακριβώς την διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Το Σωµατείο σηµείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα επανεξετάσει την στάση του ανάλογα µε τα νέα δεδοµένα και µε µοναδικό σκοπό να µην υπάρξουν απολύσεις για οικονοµοτεχνικούς, ή τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας.

To Σχέδιο Galaxy της Alpha Bank

Τα πρώτα βήματα στο σχέδιο της για τη δραστική μείωση του όγκου των κόκκινων δανείων κάνει η Alpha Bank, μεταδίδει το Bloomberg.

Η ελληνική τράπεζα έχει αποστείλει σε δυνητικούς επενδυτές τα σχετικά έγγραφα με το σχέδιο της για την πώληση των δανείων, αναφέρει το πρακτορείο επικαλούμενο δύο διαφορετικές πηγές.

Όπως σημειώνει, η Alpha Bank επιδιώκει να πουλήσει κόκκινα δάνεια ύψους 12 δισ. ευρώ και να διαχωρίσει τη μονάδα servicing.

Η τράπεζα θέλει να ολοκληρώσει το σχέδιο τιτλοποίησης, με τίτλο “Galaxy”, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, έχει στόχο τη μείωση της μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (NPE) κάτω από το 10% των συνολικών δανείων έως το τέλος του 2022, σε σύγκριση με περίπου 44% τον Σεπτέμβριο.

Το Bloomberg σημειώνει εξάλλου στο δημοσίευμα του ότι τον Δεκέμβριο η ελληνική κυβέρνηση δρομολόγησε το σχέδιο Ηρακλής για να βοηθήσει τις τράπεζες να επανασυσκευάσουν κακά δάνεια σε τίτλους που θα μπορούν να πουλήσουν, με το κράτος να προσφέρει υποστήριξη για το λιγότερο ριψοκίνδυνο μέρος.

Η Ελλάδα θα προσφέρει εγγυήσεις έως 12 δισ. ευρώ, κάτι που αναμένεται να βοηθήσει τις τράπεζες να μειώσουν τα NPEs κατά περίπου 33 δισ. ευρώ.

Η Alpha Bank σχεδιάζει να αιτηθεί για εγγυήσεις έως 3,7 δισ. ευρω στο πλαίσιο του σχεδίου Ηρακλής και έχει ανακοινώσει σχέδια να πουλήσει έως 900 εκατ. ευρώ σε χρεόγραφα Tier 2 μέχρι το 2020 για να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση.

SHARE

Περισσότερα

MORE ECONOMY