kourdistoportocali.comEconomyInnovation Project> Μια σημαντική πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας

Βραβείο στις πιο καινοτόμες προτάσεις

Innovation Project> Μια σημαντική πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας

Η φαρμακευτική επανάσταση κλείνει εφέτος 70 χρόνια διαρκούς προόδου στηριγμένης στην διαρκή καινοτομία

Της Σοφίας Νέτα

Αν και η χώρα μας διαθέτει ένα ένα πολύ ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό, δυστυχώς υστερεί δομών που θα μπορούσε να τους επιτρέψει να δημιουργήσουν αξία στο πλαίσιο μιας δυναμικής οικονομίας.  Με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος προωθεί την πρωτοβουλία «ΣΦΕΕ Innovation Project» με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας. Σε συνεργασία με τους Industry Disruptors – Game Changers θα αξιολογηθούν οι  προτάσεις που θα κατατεθούν ως το τέλος Οκτωβρίου και θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες από αυτές με 50.000 ευρώ η καθεμία.

Οι νικητές θα έχουν πρόσβαση σε πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα στρατηγικής, έρευνας και ανάπτυξης που θα υλοποιηθεί μέσα από τη στενή συνεργασία με τις εταιρείες – μέλη του ΣΦΕΕ και μέσα από το οικοσύστημα εργαλείων του ID-GC.

Οπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κ. Φρουζής η αφοσίωση του ΣΦΕΕ  στη καινοτομία εκτείνεται σ΄ενα φάσμα επτά αρχών:

1.Ο φαρμακευτικός κλάδος είναι σαφώς «κλάδος καινοτομίας». Ανήκει σαφώς – και ανήκε από την αρχή, όταν το 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικιλίνη και το 1943 ξεκίνησε η βιομηχανική παραγωγή της – στην εμπροσθοφυλακή της οικονομίας της γνώσης. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η φαρμακευτική επανάσταση κλείνει εφέτος 70 χρόνια διαρκούς προόδου στηριγμένης στην διαρκή καινοτομία. Κάθε νέο φάρμακο είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης και επαναστατικής, μιας διεθνούς προσπάθειας και διαδικασίας «ανακάλυψης της καινοτομίας» που κρατάει 10-20 χρόνια και κοστίζει, ανά φάρμακο, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες και ερευνητές εργάζονται σε αναρίθμητα πειραματικά εργαστήρια ανά τον κόσμο για να διευρύνουν τα σύνορα και τα όρια της επιστήμης.

2.Οι κλινικές μελέτες για τα νέα φάρμακα, που διενεργούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, οργανώνονται κάτω από τις αυστηρότερες κλινικές προϋποθέσεις και απασχολούν τους καλύτερους επιστήμονες. Στην Ελλάδα οι κλινικές μελέτες οι οποίες γίνονται αποφέρουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και θεωρούμε ότι σε λίγα χρόνια μπορεί να ξεπεράσουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι καλύτεροι Έλληνες επιστήμονες συμμετέχουν σε έρευνες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαρκούς φαρμακευτικής επανάστασης των ημερών μας.

3.Πολλές ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες επενδύουν στα νέα φάρμακα και τις νέες επαναστατικές, στοχευμένες θεραπείες, μέσα από επενδύσεις στην Ελλάδα, μέσα από συνέργειες και συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες ή start ups του εξωτερικού. Απασχολούν γι’ αυτό τον σκοπό κορυφαίους επιστήμονες. Το μέλλον στο πεδίο του φαρμάκου είναι η εξατομικευμένη αντιμετώπιση και τα «βιολογικά φάρμακα». Η Ελλάδα συμμετέχει στη διεθνή προσπάθεια όλο και πιο δυναμικά.

4.Η παραγωγή των φαρμάκων, και στο πεδίο των γενοσήμων, προϋποθέτει υψηλού επιπέδου, καινοτόμες αρχές, συστήματα και μέσα παραγωγής. Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής παραγωγικής βάσης, η οποία επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι γεγονός, επιτρέπει στις ελληνικές επιχειρήσεις να παράγουν και να εξάγουν φάρμακα υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και εγγυημένης θεραπευτικής αποτελεσματικότητας σε 100 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

5.Η καινοτομία εκτείνεται και στα συστήματα management των φαρμακευτικών εταιρειών. Οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες, εφαρμόζουν τα υψηλότερου επιπέδου και πλέον σύγχρονα μοντέλα διοίκησης. Αποτελούν παραδείγματα αποτελεσματικής διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βρίσκονται στην πρωτοπορία της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η καινοτομία στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι καθημερινή πραγματικότητα η οποία «παράγει» νέα πρότυπα για το επιχειρείν σε κάθε τομέα.

6.Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει και συμβάλλει με σύγχρονες, επεξεργασμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που υποστηρίζει την καινοτομία στη χώρα μας. Ταυτόχρονα με τις θέσεις μας για την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης στο πεδίο του φαρμάκου, συμμετέχουμε στην προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και την ισχυροποίηση του συστήματος υγείας υποστηρίζοντας την εισαγωγή σύγχρονων μοντέλων διοίκησης και ελέγχου μέσα από την επιστράτευση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών (εκσυγχρονισμός και μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας).

7.Η καινοτομία εκτείνεται έως τις μεθόδους εξασφάλισης της άμεσης πρόσβασης των πολιτών σε επώνυμα φάρμακα εγγυημένης αποτελεσματικότητας. Η Ελλάδα, παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, διατηρεί το αγαθό της άμεσης πρόσβασης στα σύγχρονα φαρμακευτικά επιτεύγματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια συνεργασία όλων των κρίκων στην φαρμακευτική αλυσίδα, από τη φαρμακευτική εταιρεία και τους δημόσιους φορείς έως τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές. Κατά συνέπεια, με το σύνολο της στρατηγικής και της δράσης μας επιτυγχάνουμε την υλοποίηση στόχων που θα μπορούσαν να εκφραστούν από τις φράσεις «Καινοτομία στην Υγεία – Καινοτομία στην Κοινωνία». Στο φάρμακο η υψηλή τεχνολογία συναντά την κοινωνική ευαισθησία σε έναν συνδυασμό που αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Η φαρμακευτική καινοτομία αναδεικνύεται σε κύρια αφετηρία και προϋπόθεση για την καινοτομία σε κάθε πτυχή του κοινωνικού γίγνεσθαι.  

Οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται και να έχουν δημιουργηθεί με βάση:

            Την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες

            Την εξωστρέφεια

            Την ελληνική προστιθέμενη αξία

            Την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές

            Τη βιώσιμη ανάπτυξη

            Τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών

            Την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας

 

Η υποβολή των συμμετοχών γίνεται μέσω του http://innovationproject.gr/site/ μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2013.

SHARE

Περισσότερα

MORE ECONOMY