kourdistoportocali.comEconomyAlpha Bank>Στα 3,5 δις ευρώ το κεφαλαιακό μαξιλάρι

Σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά από τις αρχές του δευτέρου εξαμήνο

Alpha Bank>Στα 3,5 δις ευρώ το κεφαλαιακό μαξιλάρι

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 97 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Alpha Bank για το 2019, σε σχέση με τα 53 εκατ. ευρώ πέρυσι

Στα 3,5 δισ. ευρώ αυξάνει το κεφαλαιακό “μαξιλάρι” της Alpha Bank μετά τη μείωση του ελάχιστου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με βάση τις απαιτήσεις του πυλώνα 2, από το 13,75% στο 11,5% για το 2020. Την μείωση των δεικτών αποφάσισε η ΕΒΑ προκειμένου να ελαφρύνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες και αυτές να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να συνδράμουν την πραγματική Οικονομία που πλήττεται από την πανδημική κρίση του COVID-19-μεταδίδει η Νένα Μαλλιάρα στο Capital.gr.

Όπως αναφέρθηκε στους αναλυτές των ξένων οίκων, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019, η διοίκηση της Alpha Bank βλέπει σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά από τις αρχές του δευτέρου εξαμήνου του έτους, γεγονός που θα οδηγήσει στην ομαλή συνέχιση των προγραμματισμένων συναλλαγών της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων της τιτλοποίησης Galaxy και της πώλησης του χαρτοφυλακίου Neptune.

Οι ερωτήσεις των αναλυτών εστίασαν στα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και στην επίπτωση που αυτά μπορεί να έχουν στην αύξηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου για την τράπεζα.

Αναφερόμενος στα πρωτοφανούς μεγέθους μέτρα, δημοσιονομικά, νομισματικά και εποπτικά που έχουν ληφθεί, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, επεσήμανε ότι αυτό δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί, καθώς δεν είναι γνωστή η διάρκεια της κρίσης και θα εξαρτηθεί σημαντικά από την κατάσταση στην οποία θα βρεθούν, στη λήξη της κρίσης, οι επιχειρήσεις που τώρα είναι βιώσιμες και λειτουργούν. “Όλες οι διευκολύνσεις που παρέχονται στις τράπεζες είναι προκειμένου καμία βιώσιμη επιχείρηση να μην αφεθεί έρμαιο στην κρίση. Η αρχική βοήθεια προς τις επιχειρήσεις θα είναι για να αντεπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα”, είπε ο κ. Ψάλτης, αναφέροντας ότι η κατάσταση για τις επιχειρήσεις επιδεινώθηκε και οι επιπτώσεις διευρύνθηκαν σε περισσότερους κλάδους, μετά το lockdown που αποφάσισε η κυβέρνηση για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο CEO της Alpha Bank επεσήμανε ότι τα 2/3 των μεγάλων επιχειρήσεων (περισσότεροι από 3.100 πελάτες) και το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (15.000 πελάτες) πελατών της Alpha Bank έχουν ήδη προσεγγισθεί από την τράπεζα και τους έχουν προσφερθεί μέτρα στήριξης για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους εν μέσω της κρίσης.

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στην αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου για επιχειρήσεις και μέχρι τέλος Ιουνίου για ιδιώτες, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις. Όπως είπε, η περίμετρος των πελατών που θα αφορά το μέτρο είναι δυναμική, καθώς η λίστα των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών στους ΚΑΔ που πλήττονται αυξάνεται συνεχώς, ενώ συνακόλουθα, διευρύνονται οι εργαζόμενοι που πλήττονται. Ενδεικτικά, η αρχική λίστα της Alpha Bank για τους ιδιώτες που θα αφορούσε το μέτρο της τρίμηνης αναστολής δόσεων περιλάμβανε το 20% των πελατών της τράπεζας, παράμετρος που πλέον δεν ισχύει.

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στα προσωρινά μέτρα που αποφάσισε η DGComp για να επιτρέψει την παροχή κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες προκειμένου αυτές να στηρίξουν τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Όπως είπε, πρόκειται για εγγυήσεις, ύψους 5,8 δισ. ευρώ, οι οποίες θα μπορούν να καλύπτουν μέχρι το 90% της χορήγησης νέου δανεισμού προς μία επιχείρηση, αλλά σε επίπεδο συνολικού χαρτοφυλακίου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 35%. Το θέμα της παροχής των εγγυήσεων αυτών για νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις αναμένεται να εξειδικευτεί με το υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι η στήριξη προς τις επιχειρήσεις θα μπορεί να γίνει από τις τράπεζες και με επιδότηση μέρους του επιτοκίου από το κράτος.

Στο μεταξύ κέρδη μετά από φόρους ύψους 97 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Alpha Bank για το 2019, σε σχέση με τα 53 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση οι κύριες εξελίξεις για την Τράπεζα είναι οι εξής:

– Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) στο 17,9%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,1.

– Τον Φεβρουάριο 2020, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση – ορόσημο ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ., με απόδοση 4,25%, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας. Η έκδοση του ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά 104 μονάδες βάσης, στο 19%.

– Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 97% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 έναντι 104% τον Δεκέμβριο 2018.

– H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 3,5 δισ. για το 2019.

– Το δ’ τρίμηνο 2019, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 0,5 δισ., με τη συνολική οργανική μείωση για το 2019 να ανέρχεται σε Ευρώ 1,2 δισ.

– Το 2019, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.547,3 εκατ., μειωμένο κατά 11,9%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, στο πλαίσιο των ενεργειών για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,5%.

– Το 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 2,7%, σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 340,1 εκατ., γεγονός που οφείλεται κυρίως στη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, την αύξηση των προμηθειών από τη χορήγηση νέων δανείων και αναδιαρθρώσεων καθώς και τη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής.

– Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 2%, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018. Επιπλέον, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση και του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2019 στην Ελλάδα, αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά 836 Υπάλληλοι, με εκτιμώμενο όφελος περίπου Ευρώ 35 εκατ. σε ετήσια βάση.

– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.135,6 εκατ., που αντιστοιχεί περίπου στο 2% του Ενεργητικού, από Ευρώ 1.441,3 εκατ. το 2018, επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά του Καθαρού Εσόδου Τόκων καθώς και από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.

– Το 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων μειώθηκαν σε Ευρώ 994,8 εκατ. από Ευρώ 1.723,1 εκατ. το 2018, ενώ οι Ζημίες Απομείωσης ως ποσοστό των χορηγήσεων (CoR) ανήλθαν σε 197 μονάδες βάσης, έναντι μέσου όρου 316 μονάδων βάσης το προηγούμενο έτος.

– Το 2019, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 97 εκατ., έναντι Ευρώ 53 εκατ. το 2018.
Οι επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομία

Η εκδήλωση της πανδημίας COVID-19 επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σημαντική επιβράδυνση. Οι επιπτώσεις της πανδημίας διαφαίνονται ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2020 και προέρχονται κυρίως από την εξασθένηση της εξωτερικής ζήτησης, τις εγχώριες συνθήκες αβεβαιότητας καθώς και το ισχυρό πλήγμα από την πλευρά της προσφοράς λόγω της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Με στόχο την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από τον COVID-19, οι Ευρωπαϊκές Αρχές και η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχουν συντονισμένη στήριξη προς την εγχώρια οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, σε νομισματικό, δημοσιονομικό και ρυθμιστικό επίπεδο.
“Τα αποτελέσματα του 2019 αναδεικνύουν τα ισχυρά θεμέλια της Alpha Bank”

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

“Αντιμέτωποι με την πανδημία του Covid-19, θέσαμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας την προστασία των Εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της επιχειρησιακής μας συνέχειας και, βεβαίως στο πλαίσιο της ευθύνης μας έναντι του κοινωνικού συνόλου, την υποστήριξη των Πελατών μας και της ελληνικής Οικονομίας.

Εγκαίρως προσαρμόσαμε τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες που προκαλεί η εξέλιξη της πανδημίας, ενώ με απόλυτη πειθαρχία θέσαμε σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση και οι Ευρωπαϊκές Αρχές παρέχουν κρίσιμη ευελιξία και υποστήριξη, επιτρέποντας στην Alpha Bank να ανταποκριθεί στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν κατά την ασταθή αυτή περίοδο, ενόψει της επιστροφής μας σε συνθήκες ομαλής οικονομικής δραστηριότητας.

Τα αποτελέσματα του 2019 αναδεικνύουν τα ισχυρά θεμέλια της Alpha Bank, δηλαδή την κορυφαία στο τραπεζικό σύστημα κεφαλαιακή μας θέση, η οποία αυξήθηκε περαιτέρω με την πρόσφατη έκδοση του ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ., και την ενισχυμένη μας ρευστότητα.

Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του τριετούς μας Στρατηγικού Σχεδίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Project Galaxy, η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους Ευρώ 12 δισ., προσαρμόζοντας, όπως επιβάλλεται από τις τρέχουσες συνθήκες, το χρόνο υλοποίησης του έργου, ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Η Alpha Bank έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές αντιξοότητες στα 140 χρόνια της ιστορίας της. Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Ομάδα και το Προσωπικό μας, θα υπερβούμε τις προκλήσεις και αυτής της κρίσης και θα διαθέσουμε όλη μας την ενέργεια προκειμένου να βοηθήσουμε τους Πελάτες μας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες”.
Ενέργειες της Alpha Bank αναφορικά με την εξάπλωση του Covid-19

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Apha Bank, η εμφάνιση του κορονοϊού στην Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οποία σύντομα έλαβε τα χαρακτηριστικά πανδημίας, έρχεται να προσθέσει έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας τόσο σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών όσο και στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν υπό το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται. Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τον χρόνο διάρκειας αυτής της κρίσης και διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, καθώς κάθε τομέας της οικονομίας επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο.

Η Alpha Bank παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την εξάπλωση του Covid-19 και αξιολογεί διαρκώς τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας στην ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της και στο προφίλ κινδύνου (risk profile) της Τράπεζας, καθώς επίσης και στην υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου. Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του κορωνοϊού και σε συνέχεια των πρόσφατων μέτρων που ανακοίνωσε η Ελληνική Κυβέρνηση, η Τράπεζα επαναπροσδιορίζει τις διαδικασίες της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ενός αξιόπιστου επιχειρησιακού σχεδίου που εγγυάται την επιχειρησιακή της συνέχεια και την απρόσκοπτη και ισχυρή στήριξή της στην ελληνική οικονομία.
Διευκολύνσεις προς τους πελάτες

Μεταξύ των διευκολύνσεων που παρέχονται στους Πελάτες μας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, συμπεριλαμβάνεται η αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου έως τον Σεπτέμβριο του 2020 για όλες τις Επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα από την κρίση, ενώ αντίστοιχα, για Ιδιώτες, Επαγγελματίες και Μικρές Επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα τρίμηνης αναστολής στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των Εργαζομένων και των Πελατών αποτελεί για την Alpha Bank απόλυτη προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτό, ήδη από την αρχή της κρίσης, η Τράπεζα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Πρώτον, έχουμε μεριμνήσει για τις ευπαθείς ομάδες των Εργαζομένων μας καθώς και για τους Υπαλλήλους μας που είναι γονείς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν από το σπίτι ή να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού. Επίσης, έχει δομηθεί ένα δυναμικό σχέδιο επικοινωνίας προς τους Εργαζόμενους και τους Πελάτες, με οδηγίες για την προστασία από τον ιό, ενώ υπήρξε πρόβλεψη για τον περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών και των μη απαραίτητων μετακινήσεων. Η Τράπεζα προέβη επίσης σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες σε υλικά προφύλαξης και ιατρικά αναλώσιμα (π.χ. απολυμαντικά καθαριστικά, αντισηπτικά χεριών και φάρμακα ελεύθερης διάθεσης), σε όλα τα γραφεία και τα καταστήματα του Ομίλου. Τόσο τα Κτήρια των Κεντρικών Υπηρεσιών όσο και τα Καταστήματά μας καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Με τηλεργασία το 90% των εργαζομένων

Προκειμένου η Τράπεζα να διασφαλίσει την αποτελεσματική της λειτουργία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, περίπου το 90% των Εργαζομένων της στις Κεντρικές Υπηρεσίες εργάζεται από το σπίτι. Περίπου το 50% των Υπαλλήλων στα Καταστήματα της Τράπεζας εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας εκ περιτροπής, ενώ το υπόλοιπο Προσωπικό παραμένει στο σπίτι σε επιφυλακή ή κάνει χρήση κανονικής άδειας. Από σήμερα, περίπου το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των Εργαζομένων της Τράπεζας (στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στα Καταστήματα) εργάζεται στις εγκαταστάσεις της Alpha Bank. Επίσης, η Τράπεζα έχει ισχυροποιήσει την ψηφιακή της υποδομή και επανεξετάζει τακτικά το σχέδιο δράσης της προσαρμόζοντάς το αναλόγως, ώστε να διασφαλίζει τη διαρκή και απρόσκοπτη ανταπόκριση του Δικτύου των Καταστημάτων της στις ανάγκες των Πελατών.

Η πανδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει μεγάλη αστάθεια στις διεθνείς χρηματαγορές έχοντας επηρεάσει σημαντικές συναλλακτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, θεωρήσαμε σωστό να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στην επενδυτική κοινότητα προκειμένου να επεξεργαστεί τα πρόσφατα γεγονότα. Αναμένουμε να υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά από τις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2020, γεγονός που θα οδηγήσει στην ομαλή συνέχιση των προγραμματισμένων συναλλαγών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων του Galaxy και του Neptune.

SHARE

Περισσότερα

MORE ECONOMY

TOP LINE

EKTAKTO>H κυβέρνηση κατηγορεί βουλευτή της ΝΔ για fake news σχετικά με τον Εβρο!
Ανοίγει (μετά το lockdown) το κράτος που παραμένει θεόκλειστο 2 αιώνες τώρα!
Ετοιμαστείτε για ύφεση-σοκ. Aνοίξτε τα καταστήματα αλλά οι πελάτες δεν θα επιστρέψουν
No memorandum-no money (honey)
Aυτός είναι ο λόγος που το Ισραήλ κάνει υπερήφανους τους πολίτες του
Τουρισμός της Αγέλης. Ξαναμπαίνει η Ελλάδα στον πόλεμο;
Πως η Alpha επιβεβαίωσε το “Πίστεως”
Aνάλυση-Βόμβα του Βαγγέλη Χωραφά για την διαχείριση των Εντάσεων στον Έβρο
-H Ευρώπη βιώνει μια οικονομική κατάσταση την οποία δεν έχουμε ξαναδεί στην ζωή μας!
Η απόσταση από το ελάχιστο στο λίγο είναι μεγάλη, η απόσταση από τη σοβαρότητα στο γελοίο ελάχιστη
500 προγραμματιστές δημιουργούν ένα πιο δίκαιο μέλλον για όσους καταστραφεί από το COVID-19
-Θα μειώσουμε τις εργοδοτικές εισφορές, όχι τους φορολογικούς συντελεστές